ПРИКАЗКИ

Именит господар и просяк в едно лице

Веднъж монасите разговаряли за смирението. Един от знатните жители на град Газа, като чул думите, че колкото повече се приближава човек до Бога, толкова по-грешен вижда себе си, се учудил и казал: – Как е възможно това? И без да разбира, искал за научи какво означават тези думи.Един монах му казал:– Именити господарю, кажи ми за какъв се мислиш ти …

Read More »

Как тревата и дърветата стават просветлени

Шинкан шест години изучавал будизъм в школата Тен-дай, след това седем години – дзен, след което заминал за Китай и още тринадесет години постигал дзен. Когато се върнал в Япония, много били тези, които искали да го разпитат, да изяснят непонятните въпроси на учението. Но даже когато Шинкан приемал посетители, което не се случвало често, той рядко отговарял на въпроси. …

Read More »

Колелото на закона

Благословеният разказал притча за Колелото на закона. При изкусен преписвач дошъл почтен човек и поръчал да препише възвание към Бога, за което донесъл достатъчно пергамент.След него дошъл човек с поръчение да препише писмо, пълно със заплахи, и също дал пергамент, като подканил преписвана да приключи по-бързо.За да му угоди, преписвачът нарушил реда и побързал с неговото поръчение, като в бързината …

Read More »

Лекарство за порастване

Някога на владетеля на една държава му се родила дъщеря. Той повикал лекаря и казал:-Дай ми лекарство, от което дъщеря ми веднага ще порасне.– Ще ти намеря лек, от който дъщеря ти веднага ще стане възрастна – отговорил лекарят, – само че в момента го няма, свършило се е. Трябва да се достави. А дотогава, докато не намеря лекарството, не …

Read More »

Метал, дърво и тел

На един, който много години търсел истината, казали да отиде в пещера и да намери кладенец. "Попитай кладенеца какво е истината – посъветвали го, – и той ще ти я разкрие." Като намерил кладенеца, търсачът му задал този фундаментален въпрос. От дълбините дошъл отговор: "Иди в селото и там, на кръстопътя, ще намериш това, което търсиш." Изпълнен с надежди и …

Read More »

На проповед

Поканили Настрадин Ходжа да прочете проповед на жителите на съседното село. Той се качил на катедрата и казал: – О, хора, знаете ли вие за какво ще ви говоря аз? Няколко хулигани, решили да се позабавляват, извикали, че не знаят. – В такъв случай – казал Ходжа с достойнство – засега ще се въздържа от опити да обучавам подобни невежи. …

Read More »

Неизбежност

В източната част на града, в който се родил Буда, живяла една жена. Тя се родила по същото време като Буда и цял живот живяла, където живеел той. Тя не поискала среща с него и не желаела да го вижда. Когато Буда се приближавал до нея, тя правела всичко възможно, за да се скрие. Но веднъж се случило така, че нямало …

Read More »

Огледалото

Някога живял един човек. Той бил много беден, живеел в нищета, бил задлъжнял много, а нямало с какво да си върне дълговете. И тогава избягал. Добрал се до една пустиня и там намерил ковчеже със скъпоценности и чисто огледало. То лежало върху скъпоценностите, скривайки ги. Като видял това, беднякът много се зарадвал. Вдигнал огледалото и видял в него човек. Изплашил …

Read More »

Пастирът и санясинът

Един пастир видял човек, който седял в размишление под едно дърво. Той седнал до него и се опитал да се замисли, подражавайки му. Започнал той да брои овните си и да претегля на ръка изгодата. И двамата седели мълчаливо. Накрая пастирът попитал: "Господине, за какво мислиш ти?" Онзи казал: "За Бога." Пастирът попитал: "Знаеш ли за какво си мислех аз?" …

Read More »

Празнота

Веднъж при монаха Джошу, за когото разправят, че започнал да изучава дзен на шестдесет години, получил озарение на осемдесет, а след това учил до сто и двадесет години, дошъл ученик с въпрос: -Ако постигна празнота в ума си, какво да правя после? – Изхвърли я – посъветвал го Джошу. – Как мога да изхвърля това, което го няма? – настоявал …

Read More »