ПРИКАЗКИ

Посланици от Китай

Веднъж китайският император изпратил посланици при Хаким Санаи. Поначало Санаи отказал да сподели своята мъдрост. След дълги обсъждания обаче той се съгласил да представи някои учения. Изпратил и запечатано писмо на императора. То съдържало обяснението на тези учения. Ученията се състояли от дванайсет твърдения, шест сопи, три бродирани тюбетейки и един гравиран камък. Императорът предал предметите на своите учени, като …

Read More »

Промяната вече е започнала

При един хасидски майстор дошъл човек и попитал: "Какво трябва да направя, за да стана мъдър?" Учителят отговорил: "Излез и постой там," А навън валял дъжд. Човекът се зачудил: "Как може това да ми помогне? Но кой знае, всичко е възможно…" Той излязъл от къщата и застанал там, а дъждът валял ли, валял. Човекът напълно се измокрил, водата проникнала под …

Read More »

Рецептата на лекаря

Някакъв човек се разболял и се обърнал към лекар за помощ. Докторът го прегледал, след което му написал рецепта. Болният твърдо вярвал на своя лекар. Върнал се вкъщи и в стаята, в червения ъгъл, поставил красив портрет или статуя на лекаря. След това седнал и изразил своята почит пред портрета или статуята. Три пъти се покланял, поставял в подножието цветя …

Read More »

Смиреният цар

Веднъж казали на един цар, че смиреният човек ще бъде възнаграден. Облякъл се царят във вехти дрехи, преместил се да живее от двореца в колиба и се кланял на всеки. Когато изяснил за себе си своите истински чувства, осъзнал, че много се гордее с това, което прави. Оказало се, че е станал много по-малко смирен, отколкото бил преди. И тогава …

Read More »

Съобразителният и глупавият ученик

Веднъж попитали Бодхидхарма: "Кого можем да наречем съобразителен ученик и кого – глупав ученик?" Бодхидхарма отговорил: "Съобразителният ученик не е привързан към думите на учителя, той използва своя собствен опит, за да намери истината. Глупавият ученик разчита на това, че до него постепенно ще достигне разбирането благодарение на думите на учителя. Учителят има два вида ученици. Едните слушат думите на …

Read More »

Трепетът на чувствителността

Зад прозорците се раздал зов. Един работник се провикнал: "Не ми пречи, зает съм!" Другият обещал да дойде, но забравил. Третият дошъл след работа, но мястото било вече празно. Четвъртият при звука на зова потръпнал и като прибрал инструментите, незабавно излязъл: "Тук съм!" Това се нарича трепет на чувствителността. Само този трепет, озарен от съзнанието на деня и нощта, води …

Read More »

Вездесъщият вечен дух

Като бил в Индия, Александър Македонски Веднъж видял съсухрен старец, който седял на един камък. Александър го заговорил и думите на стареца много му харесали. Той го поканил да дойде с него. – Не, тук ми е добре – отговорил старецът. – Аз съм владетелят на света – казал Александър, – ще ти дам всичко, което поискаш. Богатство, почести, всичко… …

Read More »

Възлюби Бога твоего

Един евреин дошъл при учителя си и казал: – Раби, помогни ми. Аз изпълнявам заповедите на Тора, само една заповед не ми се удава: "И възлюби Господа Бога твоего." Какво да правя? Аз не го обичам! Учителят му отговорил: -Ако е така, то ти със сигурност не изпълняваш още една заповед: "И възлюби ближния си като самия себе си." Ако …

Read More »

Жесток човек

Един човек навестил болен и той по негова молба разказал за болестта си. Посетителят казал: – От тази болест почина баща ми. Болният силно се разстроил. Посетителят му казал: – Не се разстройвай; аз ще се моля на Господ за теб и той ще те излекува. Болният отговорил: – И още, помоли го в своята молитва да не срещам жестоки хора.

Read More »

Огнивото

Из широкия път вървеше войник: едно, две, едно, две! На гърба си носеше раница, а на кръста — сабя, защото беше ходил на война и сега се връщаше у дома си. По пътя го срещна една стара магьосница. Тя беше ужасно грозна. Долната й устна висеше до гърдите. — Добър вечер, войниче! — каза магьосницата. — Каква хубава сабя и …

Read More »