Home » ПРИКАЗКИ (page 30)

ПРИКАЗКИ

Умният козел

През един горещ летен ден кума лиса подгонила дългоухия заек и го преследвала до градинския кладенец. Щом стигнал кладенеца, заекът се засилил и прехвърчал като птица над него. Кума лиса решила мигом да направи и тя заешки скок, но наместо отвъд — тупнала в кладенеца. Кладенецът бил дълбок и лисицата не смогнала да се измъкне. Затънала до шия в студената …

Read More »

Сърце да е чисто

Двама крадци отишли да оберат една църква. Те задигнали всичко: сребърни венци по иконите, ръце, крака, кандила, кандилници, и го натъпкали в чували. Влезли да оберат и олтара. Единият от крадците ограбил кръстове, потири, обкованото евангелие и всичкото сребро на олтара и престола. Другият се покачил на престола, да откачи кандилото. Той бил обут в свински цървули, та другарят му …

Read More »

Сто тояги бой

Веднъж Хитър Петър като орал, намерил една стара пара. Намислил да я занесе на царя. Тръгнал за царския палат, но вратарят го спрял и му казал: – Ще те пусна, ако ми обещаеш половината от наградата, която ще ти даде царят. Докривяло на Хитър Петър, но му обещал и вратарят го оставил да влезе. Поднесъл той парата на царя. Владетелят …

Read More »

Откъде се взеха броненосците

Ето ти, о, мое Безценно съкровище, още една приказка от Миналосвършените времена. Имаше точно по средата на тези времена един Хоцкав-боцкав Таралеж и той живееше край бреговете на мътната Амазонка, като се хранеше с охлюви и тям по¬добни. И на същите брегове на мътната Амазонка живееше една Бавна-плавна Костенурка, която пък се хранеше с крехки марулки и тъй нататък. И …

Read More »

Щастлив брак

К- ога са добри отношенията между мъжа и жената? – попитали Настрадин Ходжа. – Ако мъжът е глух, а жената сляпа, те могат да си живеят много добре заедно – отговорил той.

Read More »

Благодарност за побоите

Веднъж Настрадин Ходжа сложил на едно голямо блюдо три сливи и ги понесъл като дар на завоевателя Тимур. По пътя сливите започнали да се търкалят по подноса от едната страна на другата и колкото и да повтарял Настрадин: "Стойте мирно, не се движете, че ще ви изям!" – нищо не действало. Сливите все подскачали и се търкаляли. Ходжа, ядосан, изял …

Read More »

Да намериш себе си

Живял някога един човек, който бил толкова глупав, че го нарекли Голем. Всяка сутрин Голем толкова трудно си намирал дрехите, че вечер, като си спомнел за това, се страхувал да си легне. Накрая намерил решение: взел хартия и молив и докато се събличал, записал къде е сложил всяко нещо. Като се събудил на другия ден, бил в добро разположение на …

Read More »

Дръпни

Веднъж Настрадин Ходжа отишъл при психиатър: – Много съм озадачен, направете нещо. Това стана непоносимо. Всяка нощ сънувам един и същи сън. Все едно стпоя пред една врата и я бутам, бутам ли, бутам. На вратата има надпис, а аз все я бутам ли, бутам, но безрезултатно. Всяка нощ се будя, облян в пот, а вратата не ще да се отвори. …

Read More »

Гнилата риба

Един човек изпратил слугата си на пазар да купи риба. Купената риба се оказала гнила. Затова господарят предложил на слугата да си избере едно от трите наказания: да изяде гнилата риба, да получи сто удара или да плати сто мина. – Ще изям рибата – избрал слугата. Започнал да яде, но не успял да свърши, когато му станало лошо. – …

Read More »

Истинска жертва

След битката при Курукшетра петима братя Пандави направили голямо жертвоприношение и раздали много дарове на бедните. Всички много се удивявали на големината и богатството на жертвата, казвайки, че такова нещо досега не е било. В края на обреда обаче се появила малка мангуста. Половината й тяло било златно, а другата половина – тъмно. Тя започнала да се търкаля по пода …

Read More »