ПРИКАЗКИ

Какво имаш в кесията си

Веднъж Исус Христос преминавал през едно селище. Събрала се голяма тълпа от недоволни хора, които, като го обкръжили, започнали да го ругаят. Исус Христос стоял и се усмихвал. Един човек, наблюдаващ ставащото се, приближил до Исус Христос и попитал защо той се държи така. Исус Христос отговорил: "Всеки дава това, което има в кесията си."

Read More »

Костенурката

Отдавна в едно езеро живяла костенурка. В края на лятото езерото пресъхнало и това й причинило огромни страдания. Двойка гъски, които прелитали над езерото, като видели бедната костенурка, почувствали към нея висше състрадание. Те решили да я пренесат в друг водоем. Гъските хванали двата края на една дълга пръчка, а костенурката я захапала в средата. Преди полета гъските предупредили костенурката …

Read More »

Любопитство

Веднъж някакъв бхакта (следващ пътя на божествената любов), приятел на Вибхишана поискал да пресече морето. Вибхишана, към който той се обърнал за помощ, имал палмово листо, на което било написано името Божие. Приятелят му не знаел за това. Вибхишана казал на бхакта: "Вземи това със себе си и го завържи към края на дрехата си. То ще ти даде възможност …

Read More »

Младата сърна

Млада сърна била отглеждана от един богат човек. Когато сърната пораснала достатъчно, тя естествено започнала да се стреми към пустинята. Веднъж се отдалечила от двора и някак си се смесила със стадо диви сърни. Робите на богаташа я подгонили, а в стадото едни били, други – заклали.

Read More »

Находка

Както си вървял по пътя, Настрадин Ходжа намерил магарешка подкова. Той й се зарадвал и казал: "Хубаво ще е да намеря още три подкови и едно магаре – и няма повече да вървя пеш."

Read More »

Неподправени човешки черти

Веднъж попитали Настрадин Ходжа: – Ходжа, в какво се крият неподправените искрени човешки черти? – Неподправените искрени човешките черти са две -отговорил Настрадин. – Първата: когато говорят знаещи хора, трябва добре да се слуша. Втората: когато говориш ти, претегли и осъзнай какво говориш.

Read More »

Орачът

Веднъж Съвършеният се намирал в Магадха, в едно село. По това време петстотин плуга на брамина Казибхарадвага били впрегнати, тъй като било настъпило време за сеитба. Рано сутринта Съвършеният, като взел чашата си, тръгнал към мястото, където се трудел браминът Казибхарадвага. По това време той разделял храната. Съвършеният се приближил и застанал настрана. Браминът, като видял, че Съвършеният стои, сякаш …

Read More »

Пластовете пясък

Живяла някога една жена, изоставила религията, в която била възпитана. Тя напуснала даже редиците на атеистите и се обърнала към друга религия. След това се обърнала към истината на още една. Всеки път, сменяйки вярата си, тя си въобразявала че вече нещо е придобила, но то е недостатъчно. И всеки път, когато влизала в нов кръг, я приемали радушно встъпването …

Read More »

Приет си

Веднъж в една страна императорът пожелал да узнае за живота, за смъртта и за живота след смъртта. Събрал той своите мъдреци и ги попитал. А те му отговорили: "Ако ние знаехме това, тук нямаше да е останал и помен от нас. Ние сме точно толкова невежи, както и ти, с тази разлика, че ти си богат властелин, а ние – …

Read More »

Раците, родени политици

Трима амбициозни политици се разхождали по плажа и планирали стратегически ходове, за да свалят могъщ съперник. След това се приближили до Настрадин Ходжа, който ловял раци. Хванал поредния рак, Настрадин го слагал в плетена кошница. Като надникнал в нея, един от политиците предупредил Настрадин: – Ходжа, по-добре затвори кошницата. Ако не вземеш мерки, раците ще се измъкнат и ще избягат. …

Read More »