ПРИКАЗКИ

Наказание за лакомите

Хитър Петър си имал един едър, охранен овен. Той се гордеел с него пред приятелите си и много му се радвал. Някои от приятелите му, които търсели само къде ще падне ядене и пиене за чужда сметка, надумвали Хитър Петър да им заколи овена, за да ги нагости и да се повеселят. Хитър Петър не се съгласявал и казвал, че …

Read More »

Жалбатa на Юдинка за деца

Едно време имало самодивско игралище олизо до голямата река в Рила планина. Там никога не растяла трева, защото от хората на самодивите не можела да поникне. Веднъж една жена тръгнала с детето си да се поклони на свети Иван, който живеел в голям дъб в планината. Като стигнала до река¬та, тя толкова се уморила, че седнала да си почине близо …

Read More »

Чудо инструмент

Живяла на света една много приказлива жена. Когато боледувала, тя ставала абсолютно непоносима. Веднъж мъжът й извикал лекар. Желаейки да й измери температурата, лекарят извадил термометър от чантата си и го пъхнал В устата на болната. Така тя лежала пет минути. -Скъпи докторе – казал мъжът, като го изпращал до братата, – за колко можеш да ми отстъпиш този инструмент?

Read More »

Азбука

Един необразован беден селянин влязъл в синагогата да се помоли. Чул той как грамотните, познавачите и учените четат и пеят прекрасни молитви към Бога и на него му се приискало да изрази любовта си към Всевишния. Застанал пред ковчежето, в което се пази парченце от Тора, и започнал прочувствено и почтително да повтаря до безкрайност буквите от еврейската азбука: алеф, …

Read More »

Ценният пръстен

Един просяк дошъл при раби Шмелке. Оказало се, че в дома на раби няма пари, затова той дал на просяка пръстен. Жената на раби, като разбрала за това, започнала да го укорява, че е дал на някакъв случаен просяк толкова ценна вещ, с толкова голям и ценен камък. Тогава раби Шмелке извикал просяка и му казал: "Току-що разбрах, че пръстенът, …

Read More »

Домът и змията

Един човек с жена си и сина си се заселил в града. Построили си дом, но в него се появила змия и започнала да му вреди. Отначало повредила крака на коня му, след това уморила сина му, после – жена му и накрая самият стопанин станал нейна жертва. Всеки път, когато змията причинявала вреда на стопанина, той се канел да …

Read More »

Философът и дервишът

Веднъж, вървеики по пътя в тъмна нощ, един дервиш чул вик за помощ, който идвал от дъното на изоставен сух кладенец. – Какво се е случило? – извикал дервишът, като надникнал в кладенеца. – Аз съм филолог-отговорил глас.- Като не намерих пътя в тъмнината, за нещастие пропаднах в тази дълбока яма и сега не мога да се измъкна оттук. – Дръж …

Read More »

Има три типа слушатели

Веднъж при Буда дошъл човек много културен, много образован и много учен. И задал на Буда въпрос. Буда казал: "Разбира се. Само че не мога да отговоря направо сега." Човекът се учудил: "Защо не можете да отговорите? Зает ли сте, или нещо друго ви пречи?" Той бил много важен човек, добре известен в цялата страна и, разбира се, се почувствал …

Read More »

Как се влиза в дао

Веднъж един ученик попитал дзенмайстора:– Учителю, как се влиза в дао?– Чуваш ли ромоленето на ручея? – с въпрос отговорил на въпроса майсторът.– Да. И какво от това? – отново попитал ученикът.– Това е пътят, за да се влезе.

Read More »

Кола

Изучаването на човека включва в себе си три науки. Първата – това е науката на обикновеното знание; втората – на необичайните вътрешни състояния, често наричани екстаз; третата е много важна – това е науката на истинската реалност, за това, което лежи отвъд пределите на първите две.Само реалното вътрешно знание носи знанието на науката на истинската реалност. Първите две науки само …

Read More »