ПРИКАЗКИ

Погледът на силата

На дервиша Ладжавард, който се учел при велик суфистки учител, било казано да усъвършенства своето знание с упражнения за чувствителност. След това трябвало да се върне при своя майстор за по-нататъшни инструкции. Той се усамотил в гората и започнал да се концентрира върху вътрешното съзерцание с огромна сила и прилежност дотогава, докато вече нищо не можело да го обезпокои. Само …

Read More »

Притча за три области

Животът на отделния индивид и животът на човешките общности много се отличават от образа, който изглежда, че имат. Фактически животът е построен по образец, очевиден за едни и скрит за други. Нещо повече, развивайки се във времето, той следва даже не един образец, а няколко. Хората обаче обикновено знаят някаква част на един от моделите и се опитват да я …

Read More »

Разказ за огъня

Някога, много отдавна, един човек, като разсъждавал съсредоточено и упорито над тайните на природата, разкрил как се добива огънят. Този човек наричали Нур. Той решил да сподели с хората откритието си и заради това започнал да пътешества от общност на общност. Предавал секрета на много групи хора. Някои се възползвали от това знание, други, без да си дадат време помислят …

Read More »

Слон

Един слон, който принадлежал на група странстващи артисти, се оказал недалеч от град, в който никога преди не били виждали слон. Като чули за това чудо, четирима любопитни граждани решили да се сдобият с разрешение да погледнат слона преди другите. Тъй като в помещението, където държали слона, нямало светлина, изучаването на чудното животно трябвало да става на тъмно. Като се …

Read More »

Съкровището и пазителите

Принц от блестящия дом на Абасидите, потомци на чичото на Пророка, водел скромен живот в Мосул, Ирак. Семейството му преживявало тежки времена и водело обичайния живот на трудещите се хора. Сред три поколения семейството укрепнало до такава степен, че принцът заемал положението на дребен търговец. Съгласно обичая, приет сред знатните араби, човек, който се кавал Дауд ел Абаси, наричали просто …

Read More »

Той вижда всичко

Един човек вървял по пътя към големия град. Гледа насреща си – спрял фургон. – Не би ли ме закарал? – попитал той кочияша. – Ще те закарам – отговорил онзи, – само че срещу заплащане. Разбрали се. Качил се човекът във фургона и кочияшът подкарал конете. Едва тръгнали и кочияшът забелязал в полето натрупани снопове пшеница. Решил той да …

Read More »

Трудно му е на богатия

И ето, че някой, като се приближил, го попитал (Исус Христос): "Учителю Благи! Какво добро да направя, за да имам вечен живот?" Онзи отговорил: "Защо ме наричаш благ? Никой не е благ освен Бог. Ако искаш вечен живот, спазвай заповедите." "Кои?" Исус казал: "Не убивай не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си; обичай ближния си като …

Read More »

Дванадесет пътника

Навън беше люта зима. Ясното небе бе посипано със звезди, а въздухът бе чист и неподвижен. — Тряс! — счупи някой една стара саксия о вратата на съседа. — Бум! Бум! — изгърмя някъде пушка. Хората празнуваха настъпването на Новата година. Градският часовник започна да бие полунощ. — Тра-ра-ра-ра! — затръби рогът на пощальона. Голямата пощенска кола се приближаваше към …

Read More »

Защо ме събуди

Настрадин Ходжа бил в компания. Един от приятелите му, който седял до него, заспал и силно захъркал. Ходжа го събудил и когато онзи го попитал защо, отговорил: – Събудих те нарочно, за да можеш със собствените си уши да чуеш колко отвратително хъркаш.

Read More »

Златните монети и уговорката

Живял един човек, който обичал да изучава Тора. Той си имал занаят, жена му му помагала и всичко вървяло по мед и масло. Но веднъж той се разорил. За да нахрани любимата си жена и децата, той заминал за далечен град и станал учител в хедер. Учел децата на иврит. В края на годината получил заработените пари – сто златни …

Read More »