ПРИКАЗКИ

Победата на Тимур

Ще кажа как Тимур е постигнал една от най-големите победи. Той подпалил степта зад войската си и дал хиляди коне на пленниците, за да се спасяват. Те в ужас се понесли към противника и посели страх. След тях се носели ордите на Тимур и по-бързи от огъня размазали неприятеля, като не виждали друг изход. Неразумният вожд пали пожар зад врага …

Read More »

Пример

Някога, много отдавна, живял дервиш, чиято репутация благодарение на духовното му израстване нараствала от година на година. Веднъж той решил да се ожени. За удивление на всички, които го познавали, си избрал жената с най-отвратителния характер в окръга. Някакъв странстващ баба, който го посетил скоро след сватбата, не могъл да скрие любопитството си при вида на толкова безгрешен човек, нерядко …

Read More »

Равинът и сапунджията

Вървели веднъж заедно равин и сапунджия. – Какъв е смисълът от еврейската религия? – попитал сапунджията. – Виж колко беди и страдания има по света! Не помагат нито хилядолетията познание на доброто, истината и справедливостта, нито изучаването на Тора, нито мъдростта на праведниците, нито високите идеали на пророците. Ако нашата вяра наистина е истинска, защо е толкова лошо? Равинът нищо …

Read More »

Син на баща си

Наканил се Настрадин Ходжа да обядва. Известно е, че който обича парите, той обича само парите. Затова Настрадин заповядал на слугата си: – Поднеси обеда на масата, а след това залости портите и казвай на всички, че ме няма. Не обичам гости! Чул тези думи синът на Настрадин. А е известно, че често при богат баща синът е нисш по …

Read More »

Стършелът и паякът

Веднъж, докато седял в градината, Давид видял как стършел поглъща паяк. – Какъв е порокът на тези твои твари, Господи? – казал той. – Стършелът разваля медените пити, а самият той не произвежда нищо полезно. Паякът цяла година тъче, а няма с какво да се облече. – Давид! – отговорил Творецът. – Ти издевателстваш над творенията ми? Ще дойде време, …

Read More »

Ти си познал истината

В Индия живял свят човек, велик мъдрец, наричали го Вяса. Той е известен като автор на афоризмите на Веданта. Самият той не бил съвсем достигнал целта, но синът му, Шука, се родил съвършен. Вяса научил сина си на мъдрост и след като му преподал истината, го изпратил в двореца на цар Джанаки. Последният бил велик цар и се наричал Джанака видеха. …

Read More »

Управление на царството

Без да допуска мисъл за чин или заплата, Боли Си хранел биволите и те наддавали. Затова, като забравил, че той просто е презрян роб, царят на Ци Мугун му поверил управлението на царството.

Read More »

Всичко е най-хубавото

Когато Бандзан се разхождал по пазара, чул разговор между купувач и месар: -Дай ми най-хубавото парче месо – казал купувачът. – Всичко, което съм изложил на сергията, е най-хубавото – отговорил месарят. – И няма да успееш да намериш парче месо, което да е най-хубавото? При тези думи Бандзан получил просветление.

Read More »

Задълженията на учителя

Един търсещ веднъж посетил Баязид Бистами, великия суфистки майстор. Търсещият помолил: – Моля те, позволи ми да стана част от твоето семейство. – Но затова е необходимо да бъдат изпълнени няколко изисквания – казал Баязид. – Ако действително искаш да бъдеш ученик, то ти ще имаш много задължения. Търсещият попитал: – Какви задължения? Учителят отговорил: – Наближава зима. Ще трябва …

Read More »

Вълшебният кон

Отдавна, много отдавна живял велик цар, който имал три дъщери хубавици и един син. Веднъж, когато царят седял на престола си, дошли трима мъдреци с чудни дарове: първият носел златен паун, вторият — медна тръба, третият — кон от абаносово дърво. — Какви са тия дарове и каква е ползата от тях? — попитал царят. Първият мъдрец казал: — Тоя …

Read More »