ПРИКАЗКИ

Истината

Когато Господ, обкръжен от тълпа небесни жители, провъзгласил: "Ще направим човека по свой образ и подобие", пред Божествения престол се явила Истината, поклонила се и казала: – Не създавай човека, защото той ще бъде изпълнен с лицемерие и лъжа.Но след нея пред трона се изправила Милостта и помолила да го създаде – милосърден и добър. След това се явил мирът и …

Read More »

Какъв е вкусът на твоето блаженство

Какъв е вкусът на твоето блаженство? – някой попитал Буда. – Отпий от морето – отговорил той. – Отпий от единия бряг, отпий от другия, опитай да отпиеш от средата на океана: вкусът винаги е един, солен. Блаженството има един Вкус.

Read More »

Колко е важно да се слуша правилно

В далечни времена един цар изпратил вестоносец при господаря на съседните земи. Пратеникът закъснял и забързано влетял в тронната зала. Задъхан от бързата езда, започнал да излага поръчението на своя владетел:– Моят господар… заповяда да ви кажа, да му дадете… син кон с черна опашка… Ако не дадете такъв кон, тогава…– Не искам да слушам повече! – прекъснал домакинът задъхания пратеник. …

Read More »

Лице на прозореца

Желаейки да изпроси милостиня, Настрадин Ходжа се приближил до голяма къща.– Господаря го няма – казал слугата.Прекрасно – възкликнал Настрадин. – И Въпреки че той с нищо не може да ми помогне, предай, ако обичаш на господаря си моя съвет. Кажи: "Когато следващия път излизаш, не си оставяй лицето на прозореца – може да го откраднат."

Read More »

Методът за изпотяване

Настрадин чул, че негов приятел скръндза боледува и отишъл да го види. – Какво е състоянието му? – попитал той, влизайки вдома на болния. – Много е зле. От вчера целият гори. КакВо ли не правихме, не можем по никакъв начин да го накараме да се изпоти. -Аз знам какво трябва да се напраВи! – извикал Настрадин и се отправил …

Read More »

Наблюдавайте!

Веднъж попитали дзенмайстора Ринзай: "Какъв е пътят за познание на изначалното?" Той бързо вдигнал гегата си, с която не се разделял никога по време на разходка, право пред очите на задаващия въпроса, при което той се отдръпнал, и казал: "Ето! Наблюдавайте! Просто гега. Ако можете да наблюдавате нея, няма нужда да ходите никъде и не е необходимо да питате." Човекът …

Read More »

Нека всеки да се пази

Някога, много отдавна, живял акробат, който правел номера на бамбуков прът. Веднъж, като изправил пръта, той се обърнал към ученичката си, момичето Медакат-халика,с думите: – Приближи се, драга, покатери се по пръта и застани на раменете ми. – Да, учителю – отговорила тя и направила, каквото й наредил. Акробатът казал: – Сега, драга, пази ме добре и аз ще пазя …

Read More »

Огньовете на сърцето

Събрали се хората, за да се хвалят със силата си. Кой показвал мощта на мускулите си, кой се хвалел с украса от диви зверове, трети виждали силата в якостта на черепа, четвърти – в бързината на краката -така били възхвалявани всички части на тялото. Но един си спомнил за сърцето, останало без похвала. Замислили се хората как да отбележат силата …

Read More »

Пазителят на седемте врати

Огорчил се Пазителят на седемте врати. „Давам на хората безкраен поток от чудеса, но те не ги разпознават. Давам нови звезди, но светлината им не променя човешкото мислене. Потапям надълбоко Във водата цели страни, но мълчи съзнанието човешко. Въздигам планини и учения за истината, но даже главите на хората не се обръщат на зова. Изпращам войни и мор, но даже …

Read More »

Предсмъртна благословия

У- чителю, благослови ни! – започнали да молят учениците. -Да бъде волята Божия – произнесъл равинът Иоханан. – Нека страхът пред Бога да бъде така силен у вас, както и страха пред хората! – И това е достатъчно, Учителю? – О, само да даде Бог! Вие знаете – извършващият престъпление повтаря едно: "Само никой да не забележи направеното от мен!"

Read More »