ПРИКАЗКИ

Има три типа слушатели

Веднъж при Буда дошъл човек много културен, много образован и много учен. И задал на Буда въпрос. Буда казал: "Разбира се. Само че не мога да отговоря направо сега." Човекът се учудил: "Защо не можете да отговорите? Зает ли сте, или нещо друго ви пречи?" Той бил много важен човек, добре известен в цялата страна и, разбира се, се почувствал …

Read More »

Как се влиза в дао

Веднъж един ученик попитал дзенмайстора:– Учителю, как се влиза в дао?– Чуваш ли ромоленето на ручея? – с въпрос отговорил на въпроса майсторът.– Да. И какво от това? – отново попитал ученикът.– Това е пътят, за да се влезе.

Read More »

Кола

Изучаването на човека включва в себе си три науки. Първата – това е науката на обикновеното знание; втората – на необичайните вътрешни състояния, често наричани екстаз; третата е много важна – това е науката на истинската реалност, за това, което лежи отвъд пределите на първите две.Само реалното вътрешно знание носи знанието на науката на истинската реалност. Първите две науки само …

Read More »

Лекарство

Един учен, но много стиснат евреин, дошъл веднъж при раби Авраам от Стратина и казал:– Говори се, че ти, уважаеми раби, даваш на хората удивителни лекарства и умееш да изцеряваш. Дай и на мен лекарство, което да ме научи да се боя от Бога!– Нямам лекарство за страх пред Бога – казал раби Авраам. – Но ако искаш, мога да …

Read More »

Месото на един фазан

Някога един човек тежко се разболял. Изкусен лекар го прегледал и казал, че му е необходимо редовно да изяжда месото на един фазан и само така може да се отърве от болестта. Човекът си купил от пазара един фазан, изял го и повече не повторил. След известно време лекарят го видял и попитал: "Мина ли ти болестта?" Болният отговорил: "Миналия …

Read More »

На необитаем остров

Веднъж един кораб попаднал в буря и се разбил в скалите на необитаем остров. Тези, които се спасили, започнали нов живот, тъй като при корабокрушението паметта на всички била нарушена, което се проявявало и в това, че те забравили думите на молитвата. След няколко години на острова дошли християнски мисионери. Като разпитали обитателите на острова за живота, който водят, те ги …

Read More »

Негово превъзходителство

Поради ред обстоятелства Настрадин Ходжа се оказал веднъж в залата за аудиенции на владетеля на Персия. Шахиншахът бил обкръжен от своята користна аристокрация, от управителите на провинциите, от придворни и храненици от всякакъв вид. Всеки се стараел да излезе напред, за да го назначат за предводител на мисията, която скоро трябвало да замине за Индия. Владетелят вече започвал да губи …

Read More »

Обвивката на душете на древните хора

Цар Хуан Гун четял книга в двореца си, а на входа му майсторът колар Бян правел колело. Като оставил настрана чука и длетото, майсторът влязъл в залата и попитал: – Осмелявам се да полюбопитствам какво чете господарят. -Думите на мъдреците-отговорил Хуан Гун. – А тези мъдреци живи ли са? – попитал майсторът. – Не, умрели са отдавна. – Значи това, …

Read More »

Пари насън

Веднъж на Настрадин Ходжа му се присънило, че му дават девет монети и той започнал да спори: "Дайте ми поне десет." В този момент се събудил и видял, че дланта му е празна. Той незабавно затворил очи и като протегнал ръка казал: "Добре, дайте девет!"

Read More »

Праскови

Една жена донесла от юг праскови. Разопаковала ги, сортирала ги, позагнилите изяла, останалите внимателно сложила в щайга. От време на време ги преглеждала. Позагнилите изяждала, а останалите подреждала. Така и не опитала тя една цяла праскова.

Read More »