ПРИКАЗКИ

Красота на лицето

Настрадин Ходжа имал много грозно лице. Един от приятелите му казал на шега:– Не съчувствам на никого в света както на жена ти.– Ако я видиш, ще съчувстваш на мен – казал Настрадин Ходжа.

Read More »

Майя

Веднъж Нарада казал на Кришна:– Господи, покажи ми майя.Изминали няколко дни и Кришна предложил на Нарада да направят пътешествие в пустинята. Като изминали няколко мили, той казал:– Нарада, искам да пия. Не би ли могъл да ми донесешвода?– Почакай малко, ще ида и ще намеря вода.И Нарада заминал. Недалеч имало село. Той влязъл в селото и почукал на една врата. …

Read More »

Може ли да се довериш на себе син

Един брамин си вървял към къщи, носейки на рамо козленце, което се канел да принесе в жертва. На средата на пътя го видели мошеници и започнали да си говорят: "Би било добре днес да си хапнем това козленце." След като скроили план, те избързали напред и тръгнали срещу брамина, като предварително се разделили така, че отначало той да срещне един, …

Read More »

Накрая ще дойдат тук

Вървял Настрадин Ходжа по улицата, някакъв човек му грабнал шапката и избягал. Ходжа разбрал, че няма да успее да хване крадеца. Без да мисли много, той се затичал към гробището, седнал на един камък и зачакал. – Ходжа, този дето ти грабна шапката – казал един минувач, – побягна към пазара, ти защо дойде тук? – Не се безпокой – …

Read More »

Нощ на покрива

Било много горещо и Настрадин Ходжа спял на покрива. Като се събудил сутринта, видял, че вятърът е съборил дрехите му на двора. – Жена – казала Настрадин, – благодари на Аллах, че през нощта спах гол. Ако бях с дрехи, щях да се пребия и ти щеше да останеш без мъж.

Read More »

Отговорът на Дзьосю

Един монах казал на Дзьосю: – Аз току-що дойдох в манастира. Моля дайте ми напътствие. Дзьосю попитал: – Изяде ли си вече оризовата каша? Монахът казал: -Да. -Тогава най-добре иди и си измий купичката – отговорил Дзьосю.

Read More »

Половин бутилка масло

Майка дала на сина си празна бутилка и банкнота от десет рупии и го изпратила в бакалията за растително масло. Момчето отишло, напели му масло, но на връщане паднало и изпуснало бутилката. Докато я вдигне, половината се изляла. Като видяло, че бутилката е полупразна, плачейки се върнало при майка си: – Ах, половината бутилка е изгубена! Половината бутилка е изгубена! …

Read More »

Притча за скрития бисер

Един човек, мъртво пиян, се добрал до дома на свой близък приятел и се проснал там. В това време приятелят му трябвало да излиза по работа. Закрепил за подплатата на госта си безценен бисер като подарък и заминал. А пияният лежал в несвяст, нищо не чувствал и нищо не разбирал. Когато се надигнал, отишъл в чужда страна да заработва храната …

Read More »

Разкош и простота

Веднъж група търсачи посетили суфисткия майстор Джунайд и видели, че той седи, заобиколен от невъобразим разкош. Хората го оставили и тръгнали към дома на крайно суров и аскетичен свят човек, чието обкръжение било така просто, че той нямал нищо освен постелка и стомна с вода. Единият от посетителите му казал: – Простотата на вашето поведение и суровата обстановка са много …

Read More »

Слънце

Конфуций, странствайки из Изтока, забелязал две спорещи момчета и ги попитал защо спорят. – Аз смятам, че слънцето е по-близо до хората, когато изгрява, и по-далече от тях, когато е в зенита си – казало първото момче. – А той смята, че слънцето е по-далече, когато изгрява, и по-близо, когато достига зенита си. И добавил: – Когато слънцето изгрява, то …

Read More »