ПРИКАЗКИ

Бижутер

Един млад човек дошъл при Зун-н-Нун Мисри и казал, че суфите не са прави и още много неща.Египтянинът не казал нищо, свалил пръстена си и му го подал с думите:– Отнеси този пръстен на търговците на пазара и виж можеш ли да получиш за него жълтица.Никой на пазара не предложил повече от един сребърник за пръстена.– А сега – казал …

Read More »

Какъв цвят е хамелеонът

Двама души горещо спорили какъв цвят е хамелеонът.Единият казвал: "Хамелеонът на тази палма е червен." А другият възразявал: "Грешиш, не червен, син е." Чувстаики, че не могат да разрешат спора, те отишли при трети, който живеел под същата тази палма и бил наблюдавал всички изменения на цвета на хамелеона. "Не е ли вярно – попитал единият, – че хамелеонът, който …

Read More »

Колко е прекрасно

Лао Дзъ всеки ден ходел рано сутрин на разходка. Придружавал го съседът му, но той знаел, че Лао Дзъ е човеК на мълчанието. Така че в течение на много години той го съпровождал в сутрешните разходки, но никога нищо не казвал. Веднъж на гости му бил човек, който също поискал да отиде на разходка с Лао Дзъ. Съседът казал:"Не казвай …

Read More »

Лентяят и незаконнороденият

Живели в едно село лентяй и незаконороден. Трудно им било сред връстниците им и изобщо сред хората, които ги познавали. Всички издевателствали над тях, обиждали ги и просто не им давали да живеят спокойно. И ето че веднъж незаконороденият предложил на лентяя да заминат някъде, където никой не ги познава. Помислили те, помислили и рушили да отидат в друго село, …

Read More »

Метод

Един суфистки учител обяснил как е бил разобличен лъжесуфият: – Истинският суфи изпратил един от учениците си да му служи. Ученикът денонощно обслужвал самозванеца, угаждайки му и в най-малката дреболия. В края на краищата всеки започнал да забелязва колко се харесват на измамника тези знаци на внимание. И хората го напускали, докато не останал съвсем сам. Един от слушателите на …

Read More »

На пустинен остров

Двама мореплаватели претърпели корабокрушение и били изхвърлени на пустинен остров. И двамата едва не загинали от глад и ужас, защото смятали, че завинаги са откъснати от света. Подбрал ги кораб. И на острова бил построен здрав фар. Същите мореплаватели останали при фара, за да служат за спасението на загиващите. Сега настроението им се изменило. Те били щастливи, давайки спасителна светлина …

Read More »

Неизменност на въгпешния свят

Веднъж двама монаси дошли при ава Йосиф с молба да им обясни дали е по-добре с радост да посрещат посещаващите ги братя, или да не изразяват тази радост. Не успели даже да си отворят устите, за да изложат затруднението си, когато той предугадил въп¬роса им и влязъл в килията си. Там той се облякъл в стари парцали и се разходил …

Read More »

Огнено кълбо

Трима пътници видели небето. На единия му се видяло зърнесто, на другия – мъничко, а на третия – огнено. Но първият си замърсил очите, вторият измръзнал, а третият имал светло и топло място да пренощува. Така народът разбрал трите същности и мъдро ги охарактеризирал. Не се побоял пътникът от огненото небе и огънят го опазил сред тъмнината.

Read More »

Патешка супа

Видял веднъж Настрадин Ходжа, че във водата на езерото пляскат патици. Когато притичал, за да ги хване, патиците отлетели. Настрадин седнал до езерото и като намокрил хляба си във водата, започнал да се храни. Някой му казал: "Приятен апетит, Ходжа! Какво ядеш?" Патешка супа" – отговорил Настрадин.

Read More »

Предпазливост

Ян Хе, докато се готвел да заеме поста на наставник на войските на цар Лингун, попитал Цюй Боюй: – Как да постъпя в дадения случай? Тукашният цар има природна склонност към убийства. Ако не бива удържан, опасността грози цялото ни царството. Ако бъде удържан, опасността грози мен. Неговите знания са достатъчни, за да разбере чуждите грешки, но са недостатъчни, за …

Read More »