ПРИКАЗКИ

Трудът на св. Никола

Свети Касиян бил светец чорбаджия – с лисичев кюрк (дълга горна дреха, подплътена с кожи) и с чибук. Той седял на миндер; ни вятър го веел, ни слънце го печало, ни дъжд го мокрел. Веднъж много му домъчняло, че хората не го уважават като свети Никола. Станал със своя чибук, наметнал си кюрка и оти¬шъл при Бога, та му се …

Read More »

Страната на хилядите желания

МИШЕЛ, 1 глава — Фа-рао-нът съ-нува сън — сричаше Оливие. — Стори му се, че е на брега на Нил… Се-дем тлъ-сти крави из-ля-зо-ха от ре-ка-та… — Оливие, млъкни! — скара му се Мишел. — Уча баснята си и не разбирам какво чета, като говориш. И за десети път подхвана: „Бай Гарван на клона седи, захапал къс сирене в клюна." …

Read More »

Ангур, изум, инаб, стафил

На селска улица се събрали четирима: перс, турчин, арабин и грък. Те пътешествали заедно, стремейки се да достигнат някакво далечно място, но веднъж сред тях се разгорял спор за това, как да похарчат единствената монета, която им била останала. – Аз искам да купим анзур, – казал персът. – Аз искам изюм, – казал турчинът. – Аз искам инаб, – …

Read More »

Брадвата

Веднъж ученикът Импо бутал количка пред себе си, а Ма Дзи седял на пътя му, изпънал крака. Импо казал: – Учителю, моля, дръпнете си краката! – Това, което е протегнато, не може да бъде прибрано – казал Ма Дзи. – Това, което върви напред, не може да обърне назад – казал Импо и бутнал количката напред. Количката преминала през краката …

Read More »

Детето

В един град се случила суша. Лятото било в разгара си и градският свещеник призовал всички сутринта да дойдат в храма да се молят за дъжд. Дошъл целият град и всички се надсмивали над едно дете. Детето дошло с чадърче. Всеки се смеел и казвал: "Глупаче, защо си домъкнало чадърче? Ще загубиш. Дъжд няма да вали." Детето казало: "А аз си …

Read More »

Дзен във всеки миг

Учениците в дзен прекарват с учителя не по-малко от десет години, преди да се решат да учат други. Веднъж Тенно, вече преминал ученичеството и станал учител, дошъл на гости на Нан Ин. Валял дъжд, затова Тенно обул дървени обувки и взел чадър. Като се поздравили, Нан Ин отбелязал: – Предполагам, че си оставил обувките в коридора. Бих искал да знам …

Read More »

Хладнокръвният човек

Като чул, че един от приятелите му е болен, Настрадин Ходжа отишъл да го види. Трябва да се спомене, че приятелят му бил много хладнокръвен човек. Настрадин го попитал как е състоянието на здравето му.– Покоси ме заболяване на жлъчката и простуда – казал болният.На което Настрадин отговорил:– Що се отнася до жлъчката, нищо не мога да кажа, но е …

Read More »

Йога

Веднъж Настрадин Ходжа видял странно на вид здание, пред вратите на което седял йога, потънал в размисъл. Ходжа решил, че може да се научи на нещо от тази впечатляваща фигура и подел разговор, като попи¬тал седящия човек кой е той.– Аз съм йога – казал човекът – и прекарвам времето си в старание да постигна хармония с всичко живо.-Това е …

Read More »

Кое е по-необходимо

Веднъж при раби от Коцка дошъл негов ученик, за да разкаже за мъките си.– В Ружина, където учех преди – казал ученикът, всичко беше ясно и просто. Учех се и знаех, че се уча.Молех се и знаех, че се моля. Тук, в Коцка, всичко се смеси, обърка се. Страдам от това, раби. Объркан съм. Моля ви, помогнете ми, така че …

Read More »

Крепост на верността

Повелител попитал мъдреца: "Как да бъдат видени гнездото на измяната и крепостта на верността?"Мъдрецът посочил тълпа богато облечени ездачи и казал: "Гнездо на измяната."После посочил самотен пътник и казал: "Крепост на верността, защото нищо няма да измени на самотата."И от този ден повелителят се обкръжил с вярност.Веднъж една жена се спряла между изображението на Благословения Буда и Майтрея, като не …

Read More »