ПРИКАЗКИ

Лъжци

Някакъв лъжец казал на Настрадин Ходжа: – Веднъж стана така, че морето замръзна. В онази година ние си отядохме замразена риба. – А на следващата година – добавил Настрадин – морето случайно се запали и изгоря. И тогава ние ядохме много пържена риба.

Read More »

Молитва по навик

В дома на едни богати хора престанали да се молят, преди да седнат на масата. Веднъж на гости им дошъл проповедник. Масата била подредена много изискано, извадили най-хубавите плодови сокове и сервирали най-вкусното блюдо. Семейството седнало на масата. Всички гледали проповедника и си мислели, че сега той ще се помоли преди ядене. Но проповедникът казал: – Главата на семейството трябва да …

Read More »

Най-доброто учение

Около един уважаван учител се събрали много ученици. Занятията вървели успешно, но после тръгнал слух, че в един отдалечен град се е появил друг учител. Това сведение постепенно посадило у учениците съмнение, раздвоение на мненията, обезсилило вниманието им и ги лишило от успешност. Веднъж учителят казал: "Ще ида в планините, вие междувременно укрепнете в усвояването на учението." Учителят си отишъл. …

Read More »

Нища не можеш да получиш от мен

В Бухара имало един богат и щедър господар. Той заемал висок ранг в йерархията на света – тайната йе-рархия. Бил известен като Президента на света. И всеки ден той раздавал злато само на една категория хора: болни, вдовици и т.н. Нищо не получавали тези, които отваряли уста. Но не всички умеели да мълчат. Веднъж, когато бил ред на адвокатите да получат …

Read More »

Отшелник

Три мишки се приближили към отшелник, привлечени от неговата неподвижност. Той казал на всяка от тях: "Ти си се заселила в брашното. Макар че запасите от нея ще стигнат за целия ти род, от това ти не си станала по-добра… Ти си избрала местожителство в книгите и си прогризала немалко от тях, но не си станала по-образована… Ти си се …

Read More »

Подражание

Живял някога един човек, комуто се приискало да заслужи благоразположението на владетеля си. Той разпитвал всички как да постигне това. Някой му казал: "Ако искаш да спечелиш благоразположението на владетеля, подражавай на маниерите му." Той незабавно се явил при владетеля и като видял, че мига с очи, също започнал да мига, подражавайки му. Владетелят го попитал: "Да не си болен? …

Read More »

Принципът за причината и следствието

Когато Буда още пребивавал в този свят, царица Шримала се обърнала към него с няколко въпроса, като го помолила от милосърдие да разсее някои нейни съмнения: -Защо красивите жени нямат пари? Буда отговорил: – Външно те са красиви, а сърцата им са пълни със зло, алчност и несправедливост. Парите са като цветята, не растат в лоша земя! Царица Шримала отново …

Read More »

Разбиране

Веднъж верният ученик и последовател на Евреи от Пшисухи, раби Перец, го съпровождал по време на разходка из гората. Като слушал чуруликането на птичките, Перец казал: – Бих искал да знам какво си говорят! -А това, което казваш ти самият, понятно ли ти е? – поинтересувал се учителят.

Read More »

Синът

Бащата сложил сина си на рамене и тръгнал из пазара. Детето забелязвало едно или друго нещо и казвало: "Купи ми това, тате!" И бащата купувал. Един път, втори, трети. Детето видяло свой приятел и попитал: "Да знаеш къде е баща ми?" "Глупак! – обадил се бащата. – Седиш на раменете ми, купувам ти всичко, което поискаш, а ти питаш първия …

Read More »

Същност

Някакво божество и някакъв демон отишли при един Велик мъдрец, за да узнаят от него какво е това същност (по-висше от всичко останало). Те дълго се учили при него и накрая мъдрецът казал: "Ти самият си това същество, което търсиш." И двамата си помислили, че техните тела са същността. "Ние научихме всичко, което е необходимо. Яжте, пийте и се веселете. …

Read More »