ПРИКАЗКИ

Орачът и мечката

Един селянин орал нивата си край гората. Изневиделица от гората излязла една мечка и се упътила към орача. — Чичо — изръмжала мечката, — искаш ли да орем заедно? — Защо да не искам — отвърнал селянинът, разпрегнал единия вол и на негово място зажеглил мечката. Почнал да я боде с остена, за да върви по-бързо. Цял ден орали. Набраздил …

Read More »

Човек вяра няма

Един овчар, като пасял овците си, чул, че нещо се викало. Поразгледал насам-натам, никого не видял и пак седнал да свири с кавала си. Тъкмо засвирил, чул някакъв писък. Станал и тръгнал по посока на гласа. Като стигнал до един голям камък, видял отдолу една змия: тя била притисната под камъка и не могла да се измъкне. Змията замолила овчаря …

Read More »

Трите момчета, които си търсели щастието

Три момчета тръгнали да си търсят щастието. Единият бил царски син, другият – беден селянин, а третият – син на богат баща, с много чифлици. Тези три момчета се побратимили и почнали да скитат от град на град, като питали всеки срещнат човек къде могат да си намерят щастието. Някои ги подигравали, а други казвали, че щастието се намира на …

Read More »

Св. Иван Рилски

Едно време свети Иван живял в село, където бил пазарен за говедарин. Веднъж завалял силен дъжд. той набързо събрал говедата, прекарал ги през реката и си отишъл в селото. Когато се мръкнало, дошъл вечерта един чорбаджия и рекъл: – Иване, какво си направил? На всички селяни си докарал говедата, само моята крава си забравил! Тя беше телна, кой знае къде …

Read More »

Чаша

Някакъв началник отишъл при един пустинник с молба да му разкаже за основите на живота. Пустинникът започнал да разказва и по време на беседата постепенно наливал вода в една чаша. Началникът накрая забелязал, че водата прелива и посочил това на пустинника. На това онзи отговорил: "Истина е, затова следващия път се запаси с чаша с по-голяма вместимост."

Read More »

Ако си стопанин в къщата

Един евреин дошъл при Дов Бер от Междуречието и започнал да се оплаква, че го тормозят нечисти помисли и лоши фантазии, пречат му да мисли за добрите и свети неща. Той му казал: -Трябва да отидеш при раби Зеев от Житомир. Трябва, значи трябва. Раби Зеев държал хан недалеч от града, в едно от селцата. Когато евреинът се добрал дотам, …

Read More »

Бойният петел

Дзин Син Дзи отглеждал боен петел за владетеля. Минали десет дни и владетелят попитал: – Готов ли е петелът за двубой? – Още не. Ходи арогантно и от време на време изпада в ярост – отговорил Дзин Син Дзи. Изминали още десет дни и владетелят отново задал същия въпрос. – Засега не – отговорил Дзин Син Дзи. – Той все …

Read More »

Делегация от Сирия

Делегация от Сирия, съставена от юдеи, християни, мюсюлмански дервиши, а също и такива, чието вероизповедание било неизвестно, осъществили опасно пътешествие от Ирак до Туркменистан, където посетили кралския дворец на Ахмед Ясави, суфистия учител на века.Те били посрещнати от майстора пред вратите на града и почетени с всевъзможни дарове и с безкрайно уважение. В отредените им апартаменти имало кожи и килими, …

Read More »

Двамата молещи се

Двама влезли в храм да се помолят: единият – фарисей, а другият – бирник. Фарисеят, като застанал, се молел така: "Боже! Благодаря ти, че не съм като останалите хора, грабители, хулители, прелюбодеи или като този бирник. Постя два пъти седмично, давам десятък от всичко, което притежавам." А бирникът, стоейки отдалеч, не смеел даже да вдигне очи към небето, но удряйки …

Read More »

Гълъбицата и водата

Гълъбицата, страдайки от жажда, летяла и търсела вода. Скоро тя видяла нарисуван на стена тас с вода. Гълъбицата бързо долетяла до нарисувания тас и се опитала да се напие от него. Летяла тя около таса и взирайки се в рисунката, се удряла в стената, докато не паднала мъртва. Умирайки, птицата казала: "Ама подмами ме нечистата сила! Защо не си спомних …

Read More »