ПРИКАЗКИ

Чудо

Няколко пътници, докато се топлели на огъня в крайпътен хан, хвалели равините си. Един от тях разказал, че в продължение на петнадесет години той и жена му нямали деца и само благодарение на благословията на равина преди по-малко от година им се родила дъщеря. Другият разказал за това, как благословията на равина върнала у дома непокорния му син. Третият съобщил, …

Read More »

Аз ви учех да не приказвате

Това се е случило В неизвестна страна и В неизвестно време. Един хитър чоВек, минаВал покрай едно кафене срещнал дявола. Дяволът бил в много лошо настроение, бил гладен и жаден, и хитрият човек го поканил в кафенето, поръчал кафе и попитал какво го мъчи. Дяволът казал, че няма работа. В миналото бил свикнал да купува души и да ги изгаря …

Read More »

Целият като лице

Един, като видял просяк в разгара на зимата, който, нямайки нищо освен риза, се чувствал не по-зле от него – целия завит до уши в кожа от белки, го попитал: – Как можеш да търпиш такъв студ? – А вие, господине?-отговорил онзи.-Та вашето лице също е открито. Така и аз – целият съм като лицето.

Read More »

Доказателството на лисицата

Някога, много отдавна, живяла една лисица, която срещнала едно младо зайче в гората. Зайчето попитало: – Кой си ти? Лисицата отговорила: – Аз съм лисица и мога да те изям, ако поискам. – Как можеш да докажеш, че си лисица? – попитало зайчето. Лисицата не знаела какво да каже, защото досега зайчетата просто побягвали без излишни въпроси. Тогава зайчето казало: …

Read More »

Естественост

Когато майсторът на дзен, Банкей, умрял, един слепец и казал: „Не мога да видя лицето на човек, но мога да определя характера му по гласа. Обикновено, ако някой поднася поздравления,, аз чувам скрита завист. Ако някой поднася съболезнования, често чувам удовлетворение в гласа му. Но по време на беседите ми с Банкей гласът му винаги беше честен. Ако изразяваше радост, …

Read More »

Имаш сърце

Един отшелник излязъл от уединението, казвайки на всеки срещнат: "Имаш сърце." Когато го попитали защо не говори за милосърдие, търпение, преданост, любов и всички благи основания на живота, той отговарял: "Само да не забравим за сърцето, останалото ще се намести."

Read More »

Как се учили да мълчат

Учениците от школата Тендай се учили на медитация още преди дзен да навлезе в Япония.Четирима ученици, близки приятели, си дали обет един на друг да пазят мълчание.Първия ден мълчали. Медитацията им започнала благоприятно. Но когато паднала нощта и керосиновите лампи станали съвсем мътни, един от учениците не могъл да се сдържи и извикал на слугата: "Оправи тези лампи.– Вторият ученик …

Read More »

Колкото и да храниш вълка

Живял някога един вълк. Той бил разкъсал много овце и обърнал в смут и сълзи много хора.Веднъж почувствал угризения на съвестта и започнал да се разкайва за своя живот. Решил да се промени и повече да не убива овце. За да бъде всичко по правилата, отишъл при свещеника и го помолил да отслужи благодарствен молебен. Свещеникът започнал службата а вълкът …

Read More »

Кутб на настоящето време

Веднъж някакъв странник дошъл в мавзолея на Ахмад Ибрахим Ясави в Туркестан и се обърнал към шейха на гробницата със следните думи: "Разбрах, че в този свят могат да съществуват хора, които се наричат кутб, или ос. На тях се държи вярата, те са свидетелите на Бога на земята. Но те са скрити сред обикновените хора и често никой не …

Read More »

Мелничарят

Живял някога на света един алчен мелничар. Него-вата малка воденица стояла на брега на не неголяма рекичка. Накрая на гората мелничарят преградил рекичката с голям бент. Зад бента се насъбрала много вода, така че се образувало цяло езеро. По специална тръба водата падала от голяма височина на мелничното колело и по този начин го привеждала в движение. Всеки ден той …

Read More »