ПРИКАЗКИ

Имаш сърце

Един отшелник излязъл от уединението, казвайки на всеки срещнат: "Имаш сърце." Когато го попитали защо не говори за милосърдие, търпение, преданост, любов и всички благи основания на живота, той отговарял: "Само да не забравим за сърцето, останалото ще се намести."

Read More »

Как се учили да мълчат

Учениците от школата Тендай се учили на медитация още преди дзен да навлезе в Япония.Четирима ученици, близки приятели, си дали обет един на друг да пазят мълчание.Първия ден мълчали. Медитацията им започнала благоприятно. Но когато паднала нощта и керосиновите лампи станали съвсем мътни, един от учениците не могъл да се сдържи и извикал на слугата: "Оправи тези лампи.– Вторият ученик …

Read More »

Колкото и да храниш вълка

Живял някога един вълк. Той бил разкъсал много овце и обърнал в смут и сълзи много хора.Веднъж почувствал угризения на съвестта и започнал да се разкайва за своя живот. Решил да се промени и повече да не убива овце. За да бъде всичко по правилата, отишъл при свещеника и го помолил да отслужи благодарствен молебен. Свещеникът започнал службата а вълкът …

Read More »

Кутб на настоящето време

Веднъж някакъв странник дошъл в мавзолея на Ахмад Ибрахим Ясави в Туркестан и се обърнал към шейха на гробницата със следните думи: "Разбрах, че в този свят могат да съществуват хора, които се наричат кутб, или ос. На тях се държи вярата, те са свидетелите на Бога на земята. Но те са скрити сред обикновените хора и често никой не …

Read More »

Мелничарят

Живял някога на света един алчен мелничар. Него-вата малка воденица стояла на брега на не неголяма рекичка. Накрая на гората мелничарят преградил рекичката с голям бент. Зад бента се насъбрала много вода, така че се образувало цяло езеро. По специална тръба водата падала от голяма височина на мелничното колело и по този начин го привеждала в движение. Всеки ден той …

Read More »

На магарето вярваш, а на мен не

Веднъж един съсед помолил Настрадин Ходжа да му даде магарето си. "Нямам" – отговорил Настрадин. А в това време магарето заревало. Тогава съседът отбелязал: "Ефенди, ти казваш, че нямаш магаре, а ето, чуваш ли, реве магаре." Ходжа поклатил глава и казал: "Господи Боже мой, чуден човек си ти. Ти вярваш на едно магаре, а на мен, доживелия до побеляла брада, …

Read More »

Недостатък

Един дервиш редовно посещавал в ролята на ученик ежеседмичните сбирки на лъжесуфи, който си Въобразявал, че учи на истинския път. Всякога, когато дервишът се появявал на поредното събрание, той задавал на мнимия суфи нелеп въпрос. След като дервишът се заял с него неколкостотин пъти, лъжеучителят му се развикал: "Ти идваш тук в продължение на дванадесет години и всичките ти въпроси …

Read More »

Обвивката и съдържанието

Един велик хасидски майстор винаги държал книга до себе си и не разрешавал на никого да се докосва до нея. Когато наоколо нямало никой, затварял прозорците и вратите и хората си мислели: "Ето, сега той чете." А когато имало някой, оставял книгата настрани. И забранявал да я пипат. Естествено, всички се заинтригували. Когато умрял, първото нещо, което направили учениците му, …

Read More »

Парче земя

Един човек имал парче земя, цялото с купчини боклук, и решил да го продаде. Този, който купил земята, я изчистил от боклука и там намерил извор с превъзходна вода. Той посадил грозде и нар, а останалото място разделил на лехи за ароматни растения. Завързал посадените растения за колци, построил кула и назначил на мястото надежден пазач. Минувачите не могли да …

Read More »

Практика

При Настрадин, изпълняващ задълженията на съдия, дошли двама души. Единият казал: – Този човек ме ухапа по ухото и аз настоявам за компенсация. Другият казал: -Той сам се ухапа. Настрадин отложил делото и се оттеглил в покоите си, където прекарал половин час, опитвайки се да се ухапе по ухото. Усилията му го довели до това, че той паднал и си …

Read More »