ПРИКАЗКИ

Мащабите на света

Веднъж попитали Настрадин Ходжа: „Слушай, ти поне малко си учен човек, разреши нашето недоумение. Кажи колко е голям светът. Колко аршина има в него?“ В това време покрай тях минавала траурна процесия. Ходжа, сочейки ковчега, казал: „Ето този, който лежи в ковчега, ще ти отговори най-добре. Попитай него: той току-що го е измерил.“

Read More »

Момчето и короната

Поданиците на една държава избрали нов крал и го короновали според своите правила. Направили те на краля нова корона и искали да я украсят със скъпоценни камъни, но нямало човек, владеещ това изкуство до съвършенство – всички майстори се боели да се захванат с това, да не би да развалят короната. Накрая се намерил занаятчия, който казал, че се наема …

Read More »

Най-краткият път към Бога

Ученик веднъж казал на учителя си: – Мили мой учителю, не мога повече да понасям нещо да ме отвлича. Как да намеря най-краткия път до Бога? Учителят отговорил: – Където пътят е по-труден, върви там; вземай това, което хвърля света и каквото прави светът, ти не прави. Върви срещу света във всичко и тогава ще стигнеш до Бога по най-краткия …

Read More »

Нищо не съществува

Ямаока Тесю като млад ученик в дзен посещавал много учители. Веднъж той отишъл при Докуан от Секоку. Желаейки да демонстрира знанията си, той казал: – Разумът, Буда, битието на чувствата в края на краищата не съществуват. Истинската природа на явленията е празнотата. Не съществува нито въплъщение, нито заблуда, нито мъдрост, нито посредственост. Нищо не може да се даде, нищо не …

Read More »

От кое място мирише рибата

Настрадин Ходжа отишъл да си купи риба от пазара, взел от подноса една риба и започнал да я души откъм опашката. – Отче, рибата се мирише от главата – отбелязал продавачът. – Откъм главата тя вече се е вмирисала, но ми е интересно стигнала ли е миризмата до опашката. Именно това проверявам – отговорил Настрадин.

Read More »

Поглед и въздишка

Живели двама съседи евреи. Единият от тях бил познавач на Тор, а другият – беден работник. Ученият съсед ставал преди изгрев и бързал за синагогата. След няколко часа занятия той дълго и отдадено се молел, отивал у дома, закусвал набързо и се връщал в синагогата, за да се посвети на занятия до обяд. След това отивал на пазара, където сключвал …

Read More »

Принцът

Един занаятчия много обичал своя цар и за да се приближи до него, станал огняр в двореца. За да се наслаждава постоянно, като гледа любимия си цар, той направил отверстие в стената, отделяща стаята му от недостъпния царски кабинет. През това отверстие тайно се любувал на кумира си. Веднъж царският син изпаднал в немилост заради някаква немарливост в разговора с …

Read More »

Разбирате ли

Човек от висшето съсловие на име Йое дошъл при Дзьосю, за да получи наставления в дзен. – Аз много постих в младостта си, тялото ми се състари рано и вече нямам сили да ставам от стола, за да приветствам тези, които идват при мен – казал Дзьосю и след известна пауза добавил: – Разбирате ли? Иое не разбрал Дзьосю докрай, …

Read More »

Скитник

Бахаудин ел Шах, великият учител на дервишите на Накшбанди, веднъж срещнал свой събрат на големия площад на Бухара. Новодошлият бил скитащ каландар* от ордена Маламати, "Хора на упрека". Бахаудин бил обкръжен от ученици. – Откъде идваш? – приветствал той новодошлия с обичайна суфистка фраза. – Понятие си нямам – казал онзи, като се усмихвал глуповато. Някои от учениците на Бахаудин …

Read More »

Същността на будизма

Дзуй Ан, като си мислил, че е постигнал нещо в дзен, още съвсем млад монах напуснал манастира на Дзу Мин и тръгнал да странства из Китай. Когато след няколко години се върнал да посети манастира, старият му учител го попитал: – Кажи ми в какво се състои същността на будизма. Дзуй Ан отговорил: -Ако на планината не виси облак, светлината …

Read More »