ПРИКАЗКИ

Откровение

Търсел един отшелник на кого да даде откровение. И изнесъл списък и го сложил на кръстопътя. "Нека Висшия сам да укаже кой да намери неговите укази." И минало момиченце и завило хляба в писания свитък. Отшелникът изготвил друг списък, и пак го сложил на кръстопътя. Минал търговец и покрил свитъка с цифрите на своите доходи. Но отшелникът не се уморил …

Read More »

Помогни и ще ти помогнат

Връщали се магаре и кон от пазара. Случило се така, че магарето било натоварено до краен предел, а конят тичал с лекота. Вървели те, върВели, минали половината път – магарето се уморило, пръхтяло, едва дишало. – Бъди приятел, помогни – помолил той коня, – помогни ми! Вземи част от товара! Но конят изобщо не реагирал. Като изчакало малко, магарето замолило: …

Read More »

Продавачът на маймуни

На един кораб пътувал продавач на маймуни. В свободното си време той ги научил да подражават на това, как моряците спускали платната. Но започнала буря, моряците се хвърлили да събират платната. Маймуните обаче, тъй като знаели само как да ги спускат, минавали след тях и изпъвали въжетата. Корабът загинал, защото учителят предвидил само ясно време. Така казал Буда, обновителят на …

Read More »

Разумът ви се люшка

Веднъж Ено дошъл в храма на Фа Син в провинция Гуан. Той видял как няколко монаси спорят, събрани около веещ се флаг. Един от тях казал: – Флагът е неодушевен предмет и нищо друго, а вятърът го кара да се люшка. На това друг монах възразил: – И флагът, и вятърът са неодушевени предмети, а люшкането като цяло е невъзможно. …

Read More »

Сменили си местата

Три години Зуся и Елимелек прекарали в странствания. Те искали да разделят участта на Божественото присъствие в изгнание и да обърнат заблудилото се човечество към Бога. Веднъж те нощували в един хан, където имало сватба. Гостите на сватбата се оказали шумни и самонадеяни, като при това вече били изпили твърде много. Като видели задрямалите в ъгъла бедни странници, решили да …

Read More »

Сън

Веднъж на император Чжуан Чжоу му се присънило, че е пеперуда, весело пърхаща пеперуда. Той се наслаждавал от сърце и не осъзнавал, че е Чжоу. Когато се събудил обаче, изведнъж се изненадал, че е Чжоу и не можел за разбере дали на Чжоу му се е присънило, че е пеперуда, или пеперудата сънува, че е Чжоу. Именно това наричат превръщане …

Read More »

Това не е мое

Веднъж Настрадин Ходжа ядял печено птиче месо. Дошъл негов приятел и помолил да го нагости. – Братко – казал Ходжа, – извини ме, но това е собственост на жена ми и без разрешение не мога нищо да ти дам.

Read More »

Вече няма нужда

Кришна се канел да вечеря. Той откъснал парче хляб и започнал да дъвче, но изведнъж подскочил и побягнал към вратата. Рукмини, жена му попитала: "Какво правиш, господарю мой? Къде отиваш? Защо е това бързане? Защо така внезапно?" Кришна се спрял до вратата, почакал за миг и се върнал обратно. Приел печален вид, отново седнал и започнал да се храни. Рукмини …

Read More »

Върви напред

Живял някога един дървар, който бил много беден. Той едва свързвал двата края с парите, припечелени от продажбата на дърва, които носел в града от близката гора. Веднъж санясин, минаващ наблизо, го видял, докато работи, и го посъветвал да влезе по-навътре в гората, с думите: – Върви напред, върви напред! Дърварят послушал съвета и навлязъл в гората, като вървял напред, …

Read More »

Жената на Настрадин

Приятелите на Настрадин Ходжа започнали да му говорят, че жена му много хойка и няма да е зле да я призове към порядък. – Странни хора сте вие! – удивил се Настрадин. Как мога да я вразумя, като изобщо не я виждам?

Read More »