ПРИКАЗКИ

Нека всеки да се пази

Някога, много отдавна, живял акробат, който правел номера на бамбуков прът. Веднъж, като изправил пръта, той се обърнал към ученичката си, момичето Медакат-халика,с думите: – Приближи се, драга, покатери се по пръта и застани на раменете ми. – Да, учителю – отговорила тя и направила, каквото й наредил. Акробатът казал: – Сега, драга, пази ме добре и аз ще пазя …

Read More »

Огньовете на сърцето

Събрали се хората, за да се хвалят със силата си. Кой показвал мощта на мускулите си, кой се хвалел с украса от диви зверове, трети виждали силата в якостта на черепа, четвърти – в бързината на краката -така били възхвалявани всички части на тялото. Но един си спомнил за сърцето, останало без похвала. Замислили се хората как да отбележат силата …

Read More »

Пазителят на седемте врати

Огорчил се Пазителят на седемте врати. „Давам на хората безкраен поток от чудеса, но те не ги разпознават. Давам нови звезди, но светлината им не променя човешкото мислене. Потапям надълбоко Във водата цели страни, но мълчи съзнанието човешко. Въздигам планини и учения за истината, но даже главите на хората не се обръщат на зова. Изпращам войни и мор, но даже …

Read More »

Предсмъртна благословия

У- чителю, благослови ни! – започнали да молят учениците. -Да бъде волята Божия – произнесъл равинът Иоханан. – Нека страхът пред Бога да бъде така силен у вас, както и страха пред хората! – И това е достатъчно, Учителю? – О, само да даде Бог! Вие знаете – извършващият престъпление повтаря едно: "Само никой да не забележи направеното от мен!"

Read More »

Пържени семена

Веднъж един глупак хапнал сурови сусамови семена и решил, че не са вкусни. Той ги опържил, опитал ги-харесали му. Помислил си: "А не е ли по-добре да се садят пържени семена? Тогава те ще пораснат направо вкусни." Той опържил семената и ги посадил. Но те не покълнали.

Read More »

Сеяч

И… ето че излязъл сеячът. И когато сеел, едно семе паднало до пътя, и долетели птици и го изкълвали. Друго паднало на каменисто място, където нямало много земя, и бързо покълнало, защото почвата не била дълбока. Когато слънцето изгряло, увехнало и тъй като нямало корени – изсъхнало. Друго паднало в тръните, прораснало, но тръните го задушили. Друго паднало на добра …

Read More »

Стопанинът и гостите

Учителят е подобен на стопанин на дома. Неговите гости са тези, които се опитват да изучават Пътя. Тези хора никога преди това не са били в дома и зле си представят какво представлява той. Но домът, независимо от това, съществува. Когато гостите влизат в дома и виждат мястото, предназначено за сядане, те питат какво е това. Отговарят им: "Това е …

Read More »

Така е било угодно на Бога

Братът на един свят старец по време на боледуването му сипал в храната му вместо мед ленено масло, което е мноео вредно. Само че старецът не казал нищо. Ядял мълчаливо и първия, и втория път и по никакъв начин не укорил брат си, който му служил. Не казал, че е небрежен и не само че не казал това, но дори …

Read More »

Учител по музика

Един юноша дошъл при Настрадин Ходжа и го попитал колко време ще му трябва, за да стане суфи. Настрадин го повел със себе си в селото. Преди да ти отговоря на въпроса, искам да дойдеш с мен. Трябва да посетя един учител по музика, за да се науча да свиря на лютня. Като стигнали при учителя, Настрадин се осведомил за …

Read More »

Вярно

Народът на Хандан в деня на Нова година поднасял на своя владетел Дзян Дзи гургулици. Много зарадван, Дзян Дзи Щедро награждавал всички. – За какво? – попитал един от гостите. – Проявявам милосърдие Пускам птиците на воля в деня на Нова година. – На всички е и звестно желанието на царя да пуска птиците на свобода, заради което ловят гургулици, …

Read More »