Home » ПРИКАЗКИ (page 18)

ПРИКАЗКИ

Да не оставяш следи

Умирайки, дзенмонахът Бокудзю помолил учениците си да му донесат всичките му книги, всичко, което е написал, и всичко, което е казал. Натрупали цяла планина, но не можели да разберат какво се кани да прави монахът. А той започнал да пали огън. Учениците се развикали и разкрещели. Бокудзю, като видял това, казал: – Каня се да си отида и нямам намерение …

Read More »

Другият край е прекалено дълъг

Веднъж Настрадин Ходжа се разхождал с една пръчка, която била твърде дълга за него. Един негов приятел отбелязал: – Настрадин, защо не отрежеш няколко дюйма* отдолу? Настрадин казал: – Това няма да помогне – другият край е прекалено дълъг.

Read More »

Глупакът и солта

Веднъж един глупак попаднал в дома на някакъв човек. Домакинът започнал да го гощава. Но храната била неподправена и безвкусна. Като разбрал това, стопанинът добавил сол. Когато солта станала достатъчно на вкус, глупакът си помислил: "Значи всичко е в солта. Ако от една щипка сол е толкова вкусно, какво ще стане, ако се сложи повече!" Глупакът си е глупак: той …

Read More »

Истинска радост

Блаженият Франциск веднъж извикал брат Лъв и му казал:– Братко Лъв, пиши. Той отговорил:– Готов съм.– Пиши – казал той – какво представлява истинската радост.Ето, идва пратеник и обявява, че всички учени богослови на Париж са постъпили в нашия орден. Пиши: не в това е истинската радост. И нека да постъпят в нашия орден всички прелати на Алпите, архиепископи и …

Read More »

Каква е разликата

Веднъж попитали Бодхидхарма: "Каква е разликата между живота на великия мъдрец и всекидневния живот на обикновения човек?"Бодхидхарма отговорил: "Това е подобно на есенна па-яжина. Някои погрешно я приемат и взимат за пара, но всъщност това е паяжина, носеща се из въздуха. Средният човек вижда мъдреца и смята живота му за точно толкова обикновен, колкото и своя собствен, а в същото …

Read More »

Канчето на просяка

Веднъж един просяк отишъл в императорския дворец. По това време императорът бил в градината и затова дочул разговор. Портиерът искал да даде милостиня на просяка, но онзи отговорил:– Имам едно условие. Винаги вземам само от господаря на дома и никога от слугите.Императорът се разхождал и като чул това, се приближил да види този просяк, тъй като просяците обикновено не поставят …

Read More »

Липса на учители

Обаку се обърнал към събралите се монаси:– Всички вие, без изключение, се храните с отпадъците от процеса на приготвяне на вино. Колкото и поклонения да извършите, колкото и книги да сте прочели, кажете ми къде сте сега. И още, знаете ли вие, че в цял Китай няма нито един дзенмайстор?В това време един от монасите излязъл напред и попитал:-А какво …

Read More »

Милосърдният Бог

Един войник попитал веднъж един от старците дарява ли Бог прошка на грешниците. И старецът отговорил: – Кажи ми, възлюбени, ако плащът ти се е скъсал, изхвърляш ли го? Войникът отговорил: – Не. Поправям го и продължавам да го нося. Старецът заключил: -Ако ти се грижиш за плаща си, нима Бог няма да е милосърден към собствения си образ?

Read More »

Надежда

Настрадин Ходжа бил безработен много-много години, защото искал да бъде актьор, но не притежавал талант. Въпреки това всеки ден той ходел при агента. С надежда чукал на вратата, влизал в кантората и питал: – Нещо да се е случило? Записан ли съм някъде? Агентът винаги отговарял едно и също: – Нищо не мога да направя, няма никаква възможност. Минавали дни, …

Read More »

Ненужна суета

Живял един човек, самотен и нещастен. Той се обърнал с молба към Бога: "Господи, изпрати ми прекрасна жена, много съм самотен, имам нужда от приятел." Бог се разсмял: "А защо не кръст?" Човекът се разсърдил: "Кръст?! Да не ми е омръзнал животът? Искам само красива жена." Получил той красива жена, но скоро станал още по-нещастен, отколкото бил преди: тази жена …

Read More »