ПРИКАЗКИ

Любимият син на Зевс

Семела – най-малката дъщеря на таванския цар Кадъм била рядка красавица. Гръмовержецът Зевс се явил пред нея в образа на млад мъж и спечелил любовта й. Срещите им продължили дълго време. Шест месеца вече Семела носела в утробата си дете от всемогъщия бог. Хера, небесната съпруга на Зевс, беснеела от ревност и ре¬шила да унищожи съперницата си. Тя приела образа …

Read More »

Корабът на дядо Ной

Едно време, когато дядо Ной пуснал от кораба си птиците, за да намерят суха земя, змията проводила комара да провери на кое животно кръвта е най-сладка. Комарът послушал змията – кацнал на всички животни и се върнал. Тъкмо отворил уста да й каже, че човешката кръв е най-сладка лястовицата го клъвнала и му прекъснала езика. Змията се разгневила, че не …

Read More »

Дъщерята на говедаря

Един стар болярин повикал сина си и му рекъл: — Хайде, сине, тръгвай по света да си намериш невеста. Време е вече. Ти порасна, пък и годините минават. Нивата трябва да бъде пожъната, додето не е почнало да се рони зърното. — Ами каква мома да взема, тате? — попитал синът. — Не ще и дума, че трябва да бъде …

Read More »

От небето падат камъни

Имало едно петле с червено гребенче. То било като другите петлета: опашката му — зелена, а ботушките — жълти. Ходело наперено из двора, само че било много плашливо. От всичко се бояло: от кучето с рунтавата опашка, от магарето с дългите уши, от куция котарак. Щом се уплашело от нещо, захващало да пляска с криле, да кукурига, целия двор вдигало …

Read More »

Дар от сърце

Тръгнали трима братя за чужбина – пари да печелят. Стигнали на един кръстопът. Най-големият казал: – Тука ще се разделим. Аз ще поема нагоре по десния път, ти – обърнал се към средния брат – тръгни по левия, а пък ти – обърнал се към най-малкия – ще държиш средния път. Подир три години, на Димитровден, ще се намерим пак …

Read More »

Умът и щастието

Едно време умът и щастието почнали да спорят. Умът казвал: "Аз съм по-добър". А щастието отговаряло: "Не ти, а аз!" Те вървели из един полски път и се препирали. Ето че щастието видяло един млад овчар, който си пасял овцете, подпрян до едно дърво, и си свирел. – Ето нà, виждаш ли този овчар? Ще го направя най-богатия на света, …

Read More »

св. Петър измолва лято и зима за хората

Живял някога един сиромах. Той бил толкова беден, че нямал нищо: гол и мокьр лягал, гладен ставал. Една вечер, като си идвал от работа, срещна; свети Петър и рекъл: – Добър вечер, свети Петре! Петър му отвърнал: -Дал Бог добро. – Как си, свети Петре? – рекъл сиромахът. – Добре ли си? – Добре съм. Жив и здрав. Ами ти …

Read More »

Чашка чай

Нан Ин, японски майстор на дзен, приел веднъж професор от университет, дошъл да го разпита за дзен. Нан Ин наливал чая. Като налял на госта пълна чашка, той продължил да налива. Професорът гледал преливащия от чашата чай и накрая, като не издържал, възкликнал: -Тя е пълна! Повече не влиза! – Ето, като тази чашка – отговорил Нан Ин – и …

Read More »

Актьорът

Някога живял един актьор, който умеел да прави всякакви представления. Веднъж поискал от богат стопанин да му даде един вол. Онзи даже намерение нямал да изпълни молбата му. Затова му рекъл: – Ако успееш толкова старателно да продължиш представленията си денем и нощем без почивка цяла година, ще ти дам вол. Актьорът отговорил, че ще може, но на свой ред …

Read More »

Борба с привидение

Млада жена боледувала тежко. Като дошло време да умира, тя казала на мъжа си: "Аз така те обичам, че не искам да те напускам. Не отивай при друга жена. Ако го направиш, ще се връщам като привидение и постоянно ще те тревожа." Скоро след това тя напуснала този свят. Три месеца мъжът й спазвал последната й воля, но после срещнал …

Read More »