ПРИКАЗКИ

Мравката и планината от захар

Мравката пропълзяла веднъж до планината от захар. Тя не осъзнавала колко е висока планината пред нея, но изяла малко парченце захар и понесла към къщи в уста друео малко парченце. По пътя си мислела: "Следващия път вкъщи ще занеса цялата планина." Такива са мислите на слабите умове. Те мислят, че са опознали Абсолюта, не разбирайки, че Брахман е над постиженията …

Read More »

Нили

Някой разбрал, че Нили дава на учениците си не само упражнения, музика и зрелища, но поощрява четенето на книги и събрания в екзотични места. Един критик казал на мъдреца: – Аз вече забравих отколко години вие се борете против подобен фалш и повърхностност! Сега откривам, че вие самите използвате това в своето така наречено учение. Прекратете незабавно тази практика или …

Read More »

Нощна разходка

Дзенмайсторът Шингаи учел учениците си на медитация. Един от тях имал навика нощем да прескача оградата на храма и да отива в града да търси развлечения. Веднъж, като оглеждал спалното помещение, Шингаи открил отсъствието на този ученик, като при това намерил една висока табуретка, която той използвал, за да прескача оградата. Шингаи отместил табуретката и застанал на нейното място. Когато …

Read More »

Отказ от собственост

Веднъж ученик попитал Благословения: "Как да се разбира изпълнението на заповедта – отказ от собственост? Един ученик изоставил всичките си вещи, но учителят му продължавал да го упреква в собственост. Другият оставал в обкръжението на нещата си, но не заслужил упрек." "Чувството за собственост се измерва не с предметите, а с мислите. Може да имаш вещи, и да не бъдеш …

Read More »

Помощ

Загубил съня си цар Рашапутра. Извикал той Мъдрия, за да му върне съня. Мъдрия казал: "Царю, огледай своето ложе." Претърсили царското ложе и намерили в гънките на тъканта камък. Царят се зарадвал, мислейки си, че той е причината за неговите бедствия. Но сънят не се появявал. И Мъдрия повторил съвета си. Отново прегледали ложето и намерили мъртва пеперуда. Царят отново …

Read More »

Привързаност, наричана привлекателност

Затрупан с учене и предаване на своето дело, един търсач на истината пристигнал веднъж при Бахаудин Накшбанди. В съответствие с обичая той присъствал на лекциите и не задавал никакви въпроси. Когато Бахаудин накрая му казал: „Попитай ме нещо“, човекът казал: „Шах, преди да дойда при теб, научих такава и такава философия под ръководството на тези и тези. Привлечен от твоя …

Read More »

Различни ценности

В едно селце живял млад човек на име Подо. Тук имало стар полуразрушен храм. Статуята на Бога, на която се кланяли преди, изчезнала и сега храмът се превърнал в жилище на прилепите. Веднъж през нощта местните жители с изумление чули звуци от камбанки, гонгове и рогове, носещи се откъм изоставения храм. Мъже, жени и деца – всички се втурнали натам. Те …

Read More »

Слънцето и луната

В началото Слънцето и Луната осветявали земята еднакво ярко и силно. Но Луната искала да е на първо място. – Господи! – казала тя. – Не е добре, че светлината на слънцето е равна на моята, тъй като никой сега не може да отличи Слънцето от Луната. – Добре! – изрекъл Всевишния. – Отсега нататък всеки ще може да ви отличи, …

Read More »

Сън или реалност

Някой си от страната Чен някога, докато събирал съчки, изведнъж се натъкнал на ослепително красив елен. Той подгонил елена и го убил. Тъй като се боял, че някой ще го види, набързо скрил тялото на елена в една яма и го покрил с листа на живовляк, като ликувал и се радвал на късмета си. Скоро обаче той забравил мястото, където …

Read More »

Това е съвсем друго

Учителят на школата Винайя попитал веднъж един майстор на дзен: – Как се дисциплинирате във всекидневния живот? Майсторът отговорил: – Когато съм гладен, ям, когато съм уморен, лягам да си почина. – Но това го прави всеки. Тогава за всеки може да се каже, че и той също като вас се занимава със самодисциплина? – Не, това е съвсем друго. …

Read More »