Home » ПРИКАЗКИ (page 40)

ПРИКАЗКИ

Изгубил доверие

В селото дошъл другоселец да си купи вол. Хитър Петър го водил от къща в къща да изберат млад и хубав вол. Като вървели по улицата, Хитър Петър му рекъл: – Байо, дай ми сто гроша на заем. – Ами аз те не познавам! – рекъл другоселецът. – Та аз затова искам от тебе – рекъл Хитър Петър, – защото ония, …

Read More »

Всеки човек с късмета си

Когато Господ изгонил първите хора от рая и ги оставил да се оправят сами както могат, ги проклел да народят много деца. Ама като ги проклел, хич и не помислил, че тези деца ще искат да ядат, да се обличат и да живеят някак на този свят. Изминало време и един ден Господ рекъл: – Ще ида да видя как …

Read More »

Член на семейството

Един гостоприемен човек гостувал веднъж на свой приятел три дни. Когато се канел да си тръгва, стопанинът го помолил да го извини, че не го е приел както подобава. – Много добре – казал гостът, – когато дойдеш при мен, аз ще те посрещна още по-добре. Скоро се случило така, че неговият приятел му дошъл на гости. За свое учудване …

Read More »

Аз още не работя за никого

В Ропшице – града, в който живеел равинът Нафтали, богаташите, чиито домове били настрани или накрая на града, имали обичай да наемат човек, който нощем наглеждал собствеността им. Късно вечер, когато равинът Нафтали бродел из гората, срещнал един такъв пазач, който се разхождал напред-назад. "За кого работиш?" – попитал равинът. Пазачът му отговорил и на свой ред попитал: "А ти за …

Read More »

Царят на маймуните

В царство Сун живял Царят на маймуните, който обичал маймуните и хранел цяло стадо. Той умеел да отгатва техните желания, маймуните също го разбирали. За да се грижи за тях, той лишавал от храна семейството си. Изведнъж той обеднял и му се наложило да намали храната на животинките. Страхувайки се, че стадото ще спре да му се подчинява, в началото той …

Read More »

Добро и зло

Мохамед казал веднъж на Вабишах: "Не е ли истина, че ти си дошъл, за да ме попиташ какво е добро и какво – зло?" "Да – отговорил той. – Аз дойдох именно за това." Тогава Мохамед потопил пръстите си в миро, докоснал с тях ръката му, като направил знак по посока на сърцето, и казал: "Доброто е това, което придава …

Read More »

Едно и също положение на тялото

Веднъж Ананда попитал Буда… Той живеел с него десет години и бил много учуден от това, че Буда стоял в едно и също положение през цялата нощ. Ръцете му оставали на същото място, където ги поставял, когато лягал да спи. Ананда бил удивен и поразен от това, че Буда бил в една и съща поза в продължение на цялата нощ. …

Read More »

И после какво

Млад жизнерадостен човек дошъл при баща си и казал:– Татко, радвай се с мен, аз се записах в университета. Ще стана юрист! Най-накрая открих своето щастие!– Много добре, сине мой – отговорил бащата, – значи искаш сега да се учиш усърдно. А нататък какво?– След четири години ще защитя отлична диплома и ще напусна университета.– И после какво? – не …

Read More »

Как можете да съдите

Живял в едно село старец. Той бил много беден, но всички императори му завиждали, защото имал прекрасен бял кон. Никой никога не бил виждал подобен кон, отличаващ се с такава красота, грациозност, сила… Ах, какво чудо бил този кон! Императорите предлагали в замяна всичко, което старецът можел да си пожелае! Но той отговарял: "Този кон за мен не е кон, …

Read More »

Кой носи повече нещастие

Веднъж шахът тръгнал на лов. При градските врати срещнал човек и мимоходом му хвърлил един поглед.В този ден шахът се върнал от лов с празни ръце и заповядал на везира си да намери и да доведе в двореца този човек, когото срещнал сутринта на път за лов. Когато го намерили и го довели, шахът заповядал да му отсекат главата. Човекът …

Read More »