Home » ПРИКАЗКИ (page 50)

ПРИКАЗКИ

Кратък път

Веднъж в едно прекрасно утро Настрадин Ходжа вървял към къщи. Изведнъж му дошла идеята, че може да съкрати пътя, като свие от прашния друм и мине през гората.– Отличен ден, ден на щастливите търсения! – възкликнал Настрадин, като завил към зората.Преди да успее да се огледа, се оказал на дъното на замаскирана вълча яма.– Добре че тръгнах по краткия път …

Read More »

Маймуната

Веднъж един дзенучител казал на маймуната: "Знам със сигурност, че ти разбираш езика, на който говоря, но се опитваш да скриеш това от мен. Моето проникване в същността на нещата ми говори за това."Маймуната отговорила: "Да, господарю. Но моля ви не казвайте това на никого, защото аз няма да говоря с никой друг освен с вас. Всеки звяр прекрасно разбира …

Read More »

Мравката и планината от захар

Мравката пропълзяла веднъж до планината от захар. Тя не осъзнавала колко е висока планината пред нея, но изяла малко парченце захар и понесла към къщи в уста друео малко парченце. По пътя си мислела: "Следващия път вкъщи ще занеса цялата планина." Такива са мислите на слабите умове. Те мислят, че са опознали Абсолюта, не разбирайки, че Брахман е над постиженията …

Read More »

Нили

Някой разбрал, че Нили дава на учениците си не само упражнения, музика и зрелища, но поощрява четенето на книги и събрания в екзотични места. Един критик казал на мъдреца: – Аз вече забравих отколко години вие се борете против подобен фалш и повърхностност! Сега откривам, че вие самите използвате това в своето така наречено учение. Прекратете незабавно тази практика или …

Read More »

Нощна разходка

Дзенмайсторът Шингаи учел учениците си на медитация. Един от тях имал навика нощем да прескача оградата на храма и да отива в града да търси развлечения. Веднъж, като оглеждал спалното помещение, Шингаи открил отсъствието на този ученик, като при това намерил една висока табуретка, която той използвал, за да прескача оградата. Шингаи отместил табуретката и застанал на нейното място. Когато …

Read More »

Отказ от собственост

Веднъж ученик попитал Благословения: "Как да се разбира изпълнението на заповедта – отказ от собственост? Един ученик изоставил всичките си вещи, но учителят му продължавал да го упреква в собственост. Другият оставал в обкръжението на нещата си, но не заслужил упрек." "Чувството за собственост се измерва не с предметите, а с мислите. Може да имаш вещи, и да не бъдеш …

Read More »

Помощ

Загубил съня си цар Рашапутра. Извикал той Мъдрия, за да му върне съня. Мъдрия казал: "Царю, огледай своето ложе." Претърсили царското ложе и намерили в гънките на тъканта камък. Царят се зарадвал, мислейки си, че той е причината за неговите бедствия. Но сънят не се появявал. И Мъдрия повторил съвета си. Отново прегледали ложето и намерили мъртва пеперуда. Царят отново …

Read More »

Привързаност, наричана привлекателност

Затрупан с учене и предаване на своето дело, един търсач на истината пристигнал веднъж при Бахаудин Накшбанди. В съответствие с обичая той присъствал на лекциите и не задавал никакви въпроси. Когато Бахаудин накрая му казал: „Попитай ме нещо“, човекът казал: „Шах, преди да дойда при теб, научих такава и такава философия под ръководството на тези и тези. Привлечен от твоя …

Read More »

Различни ценности

В едно селце живял млад човек на име Подо. Тук имало стар полуразрушен храм. Статуята на Бога, на която се кланяли преди, изчезнала и сега храмът се превърнал в жилище на прилепите. Веднъж през нощта местните жители с изумление чули звуци от камбанки, гонгове и рогове, носещи се откъм изоставения храм. Мъже, жени и деца – всички се втурнали натам. Те …

Read More »

Сол

Един атинянин, докато бил в Ерусалим, дал на едно дете няколко дребни монети и казал: – Иди купи и ми донеси такава храна, че да хапна, да се наситя и това, което остане, да мога да го взема за из път. Детето отишло и му донесло сол. – Ето – казало то, – това, което ти ми заповяда да купя. …

Read More »