ПРИКАЗКИ

Купувачът на манго

Някога един богаташ дал пари на слугата си и го проводил при друг човек да купи манго. Богаташът заповядал на слугата:– Купувай само в случай че плодовете са вкусни и сладки. Човекът веднага взел парите и тръгнал за плодовете. Собственикът на овощната градина казал:– При мен, на това дърво, всички плодове са хубави, няма нито един лош. Опитай, и ще се …

Read More »

Месо

Един "велик човек на епохата" казал на роба си: "Иди на пазара и купи със свои пари парче месо, приготви го, а аз ще го изям и ще те освободя." Робът, зарадван, приготвил печеното и го донесъл на господаря си. Господарят изял гарнитурата, а месото върнал на роба. На другия ден казал: "Приготви от това месо грахова супа, ще я …

Read More »

На кого ме оставяш

Настрадин Ходжа се оженил за жена, която преди него била погребала шестима съпрузи. Веднъж Настрадин се разболял. Жената започнала да плаче и да нарежда: – На кого ме оставяш? Настрадин надигнал глава от възглавницата и казал: – Как на кого? На осмия мъж.

Read More »

Недобро храносмилане на стомаха

Един човек дошъл при Бахаудин Накшбанди и казал: – Аз съм бил при много учители, изучих много пътища, всеки от които ми донесе много полза и всякакви изгоди. Сеза искам да стана един от твоите ученици, за да мога да пия от извора на знанията и по този начин да стана напреднал на тариката – мистичния път. Бахаудин, вместо да отговори …

Read More »

Обувките на благочестивите хора

Двама благочестиви и достойни души заедно влезли в джамията. Първият събул обувките си и ги оставил до входа на джамията. Другият свалил своите и като ги сложил внимателно с подметките една към друга, влязъл вътре. Това събитие предизвикало спор между другите благочестиви и достойни хора, които седели на входа. Те решили да изяснят кой от двамата е постъпил по-добре. "Човекът …

Read More »

Падане

Веднъж магарето, което яздел Настрадин Ходжа, се втурнало в галоп и Ходжа паднал. Децата през смях завикали: "Ходжа падна от магарето! Ходжа падна от магарето!" "Ех, деца, деца! – казал Настрадин. – Та нали, ако не бях паднал, все едно щеше да ми се наложи да сляза от него."

Read More »

Прах по огледалото

Един дзенучител изпратил главния си ученик в един хан за последно изпитание. Ученикът попитал: "Какво е това изпитание? Какво трябва да правя в този хан?" Учителят отговорил: "Иди и просто наблюдавай всичко, което става там и после ми разкажи. Това ще реши дали ще станеш мой приемник, или не." Ученикът отишъл в хана. Той наблюдавал всичко. Като се върнал при …

Read More »

Птицата и яйцето

Живяла някога птица, която не умеела да лети. Като пиле тя ходела по земята, макар и да знаела, че някои птици летят. Случило се така, че по силата на ред обстоятелства тази нелетяща птица измътила яйце на летяща птица в съответното време птичето се излюпило, при това със способност да лети. Понякога то питало своята приемна майка: "Кога ще полетя?" И …

Read More »

Сапун

Настрадин Ходжа и жена му отишли на езерото да изперат бельото и килимите. Залисани в прането, не забелязали как една врана им грабнала сапуна и отлетяла. Като видяла това, жената на Настрадин завикала: -Дръж, хвани враната, отмъкна ни сапуна! – Нима не Видя колко е черна тя? Ако не й трябваше да се измие, не би пипнала нашия сапун.

Read More »

Сред хората

Дърводелец-Кремък тръгнал за Ци и на завоя на пъ¬тя, до олтара на Земята, видял дъб, широк сто обхвата – толкова огромен, че зад него можело да се скрият хиляди бикове, високи като планина. На осемдесет лакътя от земята се възвисявала короната му с десетки толкова дебели клони, че всеки би стигнал за направата на лодка. Зяпачите се тълпели, все едно …

Read More »