ПРИКАЗКИ

Страшното угощение

Това се случило тъкмо през дните, когато тракийците празнували празника на Дионис. Прокна отишла в планината заедно с другите жени. В гъста гора на планинските склонове тя намерила колибата, в която нейният мъж държал в робство филомела. Прокна освободила сестра си и тайно я завела в двореца. – Не е сега време за сълзи, филомела – казала Прокна, – сълзите …

Read More »

Небето

Някога небето не било толкова високо, колкото сега. То било много ниско и хората можели да го докосват с ръка. Веднъж една жена напалила пещта, за да опече хляб, но дръжката на лопатата й се закачила в небето. Тя се обърнала и започнала да муши небесния свод. Тогава небето се оплакало на Господа и той го вдигнал по-високо. Друг път …

Read More »

Крали Марко

През една ранна лятна утрин Крали Марко се дигна от леглото, облече се, наложи самурения си калпак, препаса сабята си и викна на невестата си: – Невесто Ангелино, оседлай ми кончето Шарколията, че съм решил да потегля на дълъг път. – Къде ще идеш, сине? – попита го старата майка. – В Солун града ще ида, майко. Искам да навестя …

Read More »

Слепият и куцият

Тръгнали на път двама души: единият бил сляп, а другият куц. Стигнали до една река и спрели на брега. Куцият рекъл: — Стигнахме до една дълбока река и не ще можем да минем отвъд, защото няма мост. За газене дума да не става, защото водата е дълбока. Аз имам само един крак, а ти нямаш очи. Речем ли да нагазим …

Read More »

Вампирова булка

Имало едно време в някаква далечна страна един цар. Той имал три дъщери. Едната била още малко девойче, другата била тъкмо за женитба, а на третата вече времето минавало. Царицата все казвала на мъжа си: – Хайде да оженим дъщерите или поне най-голямата да задомим, че от ден на ден старее – минава й вече времето за женитба. А царят, …

Read More »

За всичко се радва

Един приятел на Хитър Петър го срещнал един ден и му рекъл: – Научих се, че ти откраднали магарето. Нещастието е голямо, но ти недей се отчайва – така е било писано. – Ба, защо да се отчайвам! – казал Хитър Петър. – Напротив, аз се радвам. Голям късмет е, че не съм бил и аз на магарето!

Read More »

Вол и мравка

Едно време мравката била толкова голяма и силна, че поискала да вземе работата на вола. Искала нея да впрягат в каруцата и да орат с нея. – Не може ти да храниш човеците – й рекъл волът. – Тази работа Господ е оставил на мене. – Защо да не мога? – отговорила му мравката. – Теб стопанинът те муши с …

Read More »

Чиста съвест

Като съдия Настрадин Ходжа не можел по никакъв начин да установи кой е виновен – ответникът или ищецът – решил да накаже и двамата с бой с пръчки. Като извършил тази процедура, съдията облекчено въздъхнал: – Сега съвестта ми е чиста, защото виновният със сигурност не е избегнал наказанието.

Read More »

Аз бях до теб

За да видиш и да се докоснеш до Майтрея (Месията), било необходимо да го съзерцаваш по тантричен начин. За целта Асанга си намерил учител, който владеел тантричния начин на съзерцание на Майтрея, бил посветен от него и се уединил в пещера да медитира. През първите три години той съзерцавал строго по правилата, посочено му от учителя, като четял мантри. Но …

Read More »

Будизмът на Тя-Чуан

Веднъж Тя Чуан, приемайки на гости ученика Пао Фу, му задал въпрос: – Как вашият учител ви учи на будизъм? – Нашият учител – отговорил монахът – ни казва да затворим очи, за да не виждаме лошото, да си запушим ушите, за да не чуваме лошото, да спрем умствената дейност, за да не се формират лъжливи идеи. Тя Чуан казал: …

Read More »