ПРИКАЗКИ

Чудо инструмент

Живяла на света една много приказлива жена. Когато боледувала, тя ставала абсолютно непоносима. Веднъж мъжът й извикал лекар. Желаейки да й измери температурата, лекарят извадил термометър от чантата си и го пъхнал В устата на болната. Така тя лежала пет минути. -Скъпи докторе – казал мъжът, като го изпращал до братата, – за колко можеш да ми отстъпиш този инструмент?

Read More »

Азбука

Един необразован беден селянин влязъл в синагогата да се помоли. Чул той как грамотните, познавачите и учените четат и пеят прекрасни молитви към Бога и на него му се приискало да изрази любовта си към Всевишния. Застанал пред ковчежето, в което се пази парченце от Тора, и започнал прочувствено и почтително да повтаря до безкрайност буквите от еврейската азбука: алеф, …

Read More »

Ценният пръстен

Един просяк дошъл при раби Шмелке. Оказало се, че в дома на раби няма пари, затова той дал на просяка пръстен. Жената на раби, като разбрала за това, започнала да го укорява, че е дал на някакъв случаен просяк толкова ценна вещ, с толкова голям и ценен камък. Тогава раби Шмелке извикал просяка и му казал: "Току-що разбрах, че пръстенът, …

Read More »

Домът и змията

Един човек с жена си и сина си се заселил в града. Построили си дом, но в него се появила змия и започнала да му вреди. Отначало повредила крака на коня му, след това уморила сина му, после – жена му и накрая самият стопанин станал нейна жертва. Всеки път, когато змията причинявала вреда на стопанина, той се канел да …

Read More »

Философът и дервишът

Веднъж, вървеики по пътя в тъмна нощ, един дервиш чул вик за помощ, който идвал от дъното на изоставен сух кладенец. – Какво се е случило? – извикал дервишът, като надникнал в кладенеца. – Аз съм филолог-отговорил глас.- Като не намерих пътя в тъмнината, за нещастие пропаднах в тази дълбока яма и сега не мога да се измъкна оттук. – Дръж …

Read More »

Готвачът

Готвачът Дин транжирал бикове за цар Венхой. Замахне с ръка, натисне с рамо, подпре с коляно, тропне с крак и ето – "Дрян! Бух!" – искрящият нож все едно танцува из въздуха ту в такт са мелодията "Черничева горичка", ту в ритъма на песните на Дзин Шоу. – Прекрасно! – възкликнал цар Венхой. – Колко си изкусен, готвачо! Като оставил …

Read More »

Истинско процъфтяване

Един богат човек помолил Сенгай да напише нещо за постоянното процъфтяване на семейството му, за да може то да се съхранява като съкровище от поколение в поколение. Сенгай извадил голям лист хартия и написал: "Умира баща, умира син, умира внук."Богаташът се разсърдил: "Нали те помолих да напишеш нещо за щастието на семейството ми! Защо така се шегуваш?"– Нямах намерение да …

Read More »

Каменната статуя на Буда

Веднъж Хай Шан приемал монаси от други манастири и попитал един от тях:– Вие откъде сте? Монахът назовал манастира си.– На какво се учите там?– На медитация – отговорил монахът.– Покажи ми как медитирате – поискал Хай Шан. Монахът в отговор седнал, като кръстосал крака в позата на Буда.Хай Шан започнал да вика по него:– Ей, дръвник, махай се! В …

Read More »

Ковчеже

Веднъж един мислещ понесъл за хората чудесно лечебно средство, но то трябвало да се носи в затворено ковчеже. Никой не се решавал да отвори ковчежето, защото по своята същност хората предполагали, че там има или отрова, или ехидна.Така може да бъде предложено най-прекрасното съкровище, но ще бъде взето за отрова. И то остава, за да бъде прието, след като човек …

Read More »

Луна в кладенеца

Веднъж късно вечерта Настрадин Ходжа на лунна светлина вадел кофа с вода от кладенеца и видял, че луната е паднала в него. За да извади луната, той вързал една кука към края на въжето и я спуснал долу. Случайно куката се закачила за един камък и когато Въжето се изпънало, куката се откъснала, а Ходжа паднал по гръб. Той погледнал …

Read More »