ПРИКАЗКИ

Да се поправя на момента

Един набожен монах седял на първия ред на неделната служба. Изведнъж той се навел и започнал да си сваля обувката. Толкова необикновена процедура по средата на службата накарала тези, които забелязали това, да се усмихнат и за кратко да отклонят вниманието си от службата. След това братът започнал да си сваля чорапа. Това предизвикало такъв безпорядък, че свещенослужителят прекъснал службата …

Read More »

Думите нищо не значат

Мойсей, странствайки из пустинята, чул как един пастир се моли на Бога. "О, Господи – казвал пастирът, – как да се срещна с теб и да стана твой роб! С каква радост бих те обувал, бих мил краката ти и бих ги целувал, бил разресвал косите ти, бих прал дрехите ти, бих почиствал жилището ти и бих ти носил мляко …

Read More »

Гост у дома

На въпроса: "Къде отиваш ти, учителю?" Гиллен понякога отговарял: "Отивам да се подкрепя с храна и така да окажа радушен прием на моя гост." "Какъв е този гост, който всеки ден идва у дома ти?" "А бедната душа нима не е като гост в нашето тяло? Днес е тук, а утре, гледаш, – няма я."

Read More »

Истинско чудо

Когато Банкей проповядвал в храма Рюмон, свещеникът от школата Шинсю – от тези, които вярват в спасението чрез повтаряне на името на милосърдния Буда – завидял на огромния брой слушатели на Банкей и решил да поспори с него. Банкей вече бил прочел половината от проповедта си, когато се явил този свещеник и предизвикал такъв шум, че Банкей прекъснал речта си …

Read More »

Какво си ти

Веднъж цар Милинда попитал бхикша  Нагасена: – Очите – това ти ли си? Нагасена отговорил през смях:-Не.Цар Милинда настоявал:– А ушите – това ти ли си? -Не!– А езикът – това ти ли си? -Не!– Но личността ти пребивава в тялото?– Не, на материалното тяло само му се струва, че живее.– Вероятно твоята истинска субстанция е разумът?-Също не!Милинда се разгневил:– След като зрението, слухът, …

Read More »

Котка и куче

Веднъж Настрадин Ходжа и жена му седели край огъня. Нощта била студена. Ходжа четял вестник, а жена му плетяла. Домашната котка и кучето също лежали край огъня, дремели и се наслаждавали на топлината.Изведнъж жената казала:– Настрадин, погледни котката и кучето колко мирно живеят заедно. Защо ние не можем така?– Защо ние не можем така? Вържи ги един за друг и …

Read More »

Майтрея Буда

Един човек дванадесет години търсил Майтрей Буда. Не намерил никъде. Разгневил се и се отказал. Върви си по пътя. Гледа – странник пили с конски косъм желязна пръчка и нарежда: "Даже животът ми да не ми стигне, пак ще те прережа."Смутил се човекът: "Какво означават моите дванадесет години пред такова упорство, да се върна аз към моите търсения."И тогава на …

Read More »

Аладин

Много отдавна, в далечната китайска земя живял беден шивач на име Мустафа. Той бил честен и работлив човек, но едва можел да изхрани жена си и невръстното си дете, с което аллах ги надарил след дългогодишен бездетен живот. Погълнат от сутрин до вечер в работа, бащата нямал време да се грижи за сина си Аладин и той расъл на улицата …

Read More »

Наслаждения и съвършенство

В древни времена живеел един много богат човек, който направил жертвоприношение, изискващо да даде всичко, което има. Той обаче не бил искрен – искал да спечели известност и слава на човек, направил такова жертвоприношение, жертвайки предмети, които за него вече не са ценни, а са като стари, безплодни и осакатени крави. Този човек имал син, който се казвал Начикетас. Момчето видяло, …

Read More »

Няма нищо по-хубаво от празнотата

Един човек попитал учителя Ли Дзи: – Защо цениш празнотата? – Няма нищо ценно в пустотата – отговорил Ле Дзи и прдължил. – Раотата не е в названието. Няма нищо по-добро от покоя, няма нищо по-добро от празнотата. В покоя, в празнотата намираш своя дом, в стремежа си да вземеш губиш своя дом. Когато нещата тръгнат на зле, няма как …

Read More »