ПРИКАЗКИ

Св. Димитър и св. Георги

Веднъж един беден човек отишъл за риба. Хвърлил въдицата и на нея се хванала рибка. Тя проговорила с човешки глас и помолила рибаря да я пусне на свобода. Човекът се смилил над нея и я хвърлил във водата. Хвърлил пак въдицата, но всичко се повторило отново. Но третия път, когато рибарят уловил същата рибка, тя му рекла: – Чичо, сега …

Read More »

Трите риби

Някога в едно езеро живеели три риби. Първата била най-умната, втората – по-проста, а третата-съвсем глупава. Живеели си те както всички риби на света, докато веднъж не дошъл човекът. Той носел със себе си мрежа и умната риба го видяла през водата. Прехвърляйки жизнения си опит, историите, Които била чувала, тя призовала на помощ целия си ум и решила да …

Read More »

Адвадхуда и ястребът

Веднъж Адвадхута пуснал след хората двадесет и четири гуру, единият от които бил ястреб. На едно място рибари ловели риба. Ястребът се спуснал надолу и хванал рибата. Виждайки ястреба с риба в човката, стотици врани започнали да грачат, Вдигнали страшен шум и се спуснали след него. И накъдето и да летял той, вранито го следвали. Той летял на Юг – …

Read More »

Богатият и бедняка

Един човек бил богат, обличал се в порфира и визон и всеки ден пирувал блестящо. Също така имали един бедняк на име Лазар, който лежал пред вратите му целия в струпеи. И желаел да се напие с трохичките, падащи от масата на богаташа. И кучетата идвали и облизвали струпеите му. Умрял беднякът и бил отнесен от ангелите в лоното Авраамово. …

Read More »

Действително много

Чжуан Дзи се срещнал с царя на царство Лу и той му казал: – В Лу има много конфуцианци, но малко ваши последователи. – В Лу има малко конфуцианци – възразил Чжуан Дзи. – Как може да се говори, че са малко, когато по цялото царство се разхождат хора с конфуциански дрехи? – Чух, че конфуцианците носят кръгла шапка в …

Read More »

Два начина да се стоплиш

Веднъж един много уважаван равин навестил свой по-млад колега, известен с изключителната си набожност. Старият човек бил впечатлен от задълбочеността, с която той отправял молитвите си и изучавал древните книги. Затова се заинтересувал от причината за това непоколебимо благочестие. Стопанинът обяснил, че когато се съсредоточава напълно в своите занимания, той се отделя като с ограда от външните фактори, които биха …

Read More »

Грижа за вълка

Веднъж Настрадин Ходжа сякъл дърва в гората, а в това време един вълк сдавил магарето му. Когато Ходжа се върнал, вълкът се втурнал да бяга. Някой вдигнал шум: „Стража, дръжте го!“ Ходжа отбелязал: „Ех, защо, човече, безсмислено викаш. Вълкът си е напълнил тумбака и сега му е трудно да се изкачва нагоре по планината. Пожали го!“

Read More »

Изкушението на отшелника

Един демон решил да постави свят отшелник в безизходно положение. За това демонът похитил най-свещените предмети и ги поднесъл на отшелника с думите: "Ще приемеш ли от мен?" Демонът се надявал, че отшелникът няма да приеме даровете и по този начин ще предаде свещените предмети. Ако ги приеме, с това ще встъпи в сътрудничество с демон.Когато този ужасен гост казал …

Read More »

Като ехо

Един монах попитал дзенучителя Тосу:– Какво е Буда? Тосу отговорил:– Буда.– Какво е дао? -Дао.– Какво е дзен?– Дзен.

Read More »

Красота

Веднъж един от учениците решил да покаже на Настрадин Ходжа прекрасен езерен пейзаж, какъвто той не бил виждал никога.– Каква красота! – възкликнал Настрадин. – Но само ако, само ако…– Какво "само ако", Ходжа?– Само ако не бяха напълнили тук с вода!

Read More »