ПРИКАЗКИ

Как можете да съдите

Живял в едно село старец. Той бил много беден, но всички императори му завиждали, защото имал прекрасен бял кон. Никой никога не бил виждал подобен кон, отличаващ се с такава красота, грациозност, сила… Ах, какво чудо бил този кон! Императорите предлагали в замяна всичко, което старецът можел да си пожелае! Но той отговарял: "Този кон за мен не е кон, …

Read More »

Кой носи повече нещастие

Веднъж шахът тръгнал на лов. При градските врати срещнал човек и мимоходом му хвърлил един поглед.В този ден шахът се върнал от лов с празни ръце и заповядал на везира си да намери и да доведе в двореца този човек, когото срещнал сутринта на път за лов. Когато го намерили и го довели, шахът заповядал да му отсекат главата. Човекът …

Read More »

Кукла

Една кукла, направена от сол, отишла веднъж при океана, за да измери дълбочината му. Тя искала да разкаже на другите колко е дълбок океанът. Но уви, не й се удало да изпълни желанието си. Веднага щом се потопила във водата, тя започнала да се топи и много скоро цялата се разтворила в океана, станала едно цяло с него. Кой би …

Read More »

Марш от пътя

Настрадин Ходжа се върнал от столицата на империята в своето село и селяните се събрали, за да послушат разказите за неговите приключения. – Сега мога да кажа само едно: с мен разговаря самият падишах – казал Настрадин. Всички били поразени. Жител на тяхното село е разговарял със самия падишах! За грубите селяни това била доста пикантна новост и слуховете за …

Read More »

На 4 години

Един млад човек видял прегърбен беловлас старец и го попитал: -Дядо, на колко години сте? Старецът отговорил през смях: -Тази година ставам едва на четири години! Младият човек се втрещил, но после казал: -Дядо, не се шегувай. Вие сте побелял, с дълга брада. Как може да сте на четири години? – Не се шегувам. Аз наистина съм на четири години! …

Read More »

Небесният плод

Живяла някога една жена, която била чувала за небесния плод. И го пожелала. Попитала дервиш на име Сабар: – Как мога да намеря този плод, за да постигна незабавно знанието? – Най-добрият съвет би бил да се учиш с мен – казал дервишът. – Но ако не правиш това, ще трябва да пътешестваш по целия свят, понякога без почивка. Тя …

Read More »

Обителта на истината

Някога живели двама мъдреци. Единият от тях се заблуждавал, но много хора вярвали, че той е велик човек. Вторият бил истинска съкровищница на висшето знание. Много хора вярвали и в него. В резултат на стихийно бедствие и двамата мъдреци, заедно с последователите си се изправили пред съда на ангелите, които определят по-нататъшното местонахождение на човешките души. Ангелите разпитали всеки. След …

Read More »

Оженил се

В едно градче, като гръм от ясно небе, пристигнала една много млада красива жена. Никой не знаел откъде е дошла тя. Произходът й бил абсолютно неизвестен. Тя била толкова прекрасна, така очарователно красива, че никой даже не си и помислил да проучи откъде се е появила. Хората наизлезли, цялото градче се събрало и всич¬ки млади хора – почти триста души, искали …

Read More »

Познание за причината

Ле Дзи се учел да стреля. Като улучил целта, той поискал указания от Стража на границите. Стражът на границите задал въпрос: – Знаеш ли защо улучи целта? -Не знам. – Значи още не си овладял изкуството. Ле Дзи си отишъл, упражнявал се три години и отново се явил с доклад. Стражът на границите попитал: – Знаеш ли защо улучи целта? – …

Read More »

Птица на мачтата

Веднъж една птица кацнала на мачтата на кораб, когато той излизал в морето. След известно време тя забелязала, че около нея няма дървета и дори не се вижда земя. И полетяла на север, за да намери земя. Не намерила обаче нищо и се върнала на мачтата, починала си малко и полетяла на юг. Като не намерила нищо, отново, уморена и …

Read More »