ПРИКАЗКИ

ТОПЛАТА РЪКАВИЧКА

За Нова година мама подари на Тошката две жълти вълнени ръкавички.  Те имаха само по едно пръстче, но бяха леки, пухкави и топлички.  За ръкавичките  мама разплете какината фланела, защото такава хубава прежда никъде не се намира.  Пустата мама!  Отгоре на ръкавичките извезала две кученца с червени конци.  Те не са живи, но досущ приличат на Страхилча.  Ще попитате: кой …

Read More »

Танцуващият чайник

Една хубава лунна вечер малкият язовец си играел пъргаво в една овесена нива, като си напявал весело: „Тра-ла-ла, тра-ла-ла…“ Изведнъж, без да разбере какво става с него, се видял увиснал на едно въженце. Опитал се да се освободи, но както и да се извивал, не могъл да се избави и заплакал горчиво. В това време един вехтошар минал оттам и …

Read More »

ПРИНЦЕСА РОЗА И ЗЛАТНАТА ПТИЧКА

Преди много, много години, в далечно царство, живеела красива принцеса. Тя имала дълга червена коса и много обичала розите. Затова всички я наричали Принцеса Роза. Всяка вечер, когато се мръкнело, принцеса Роза излизала на терасата си и плесвала с ръце. Незнайно откъде, долитала златна птичка, която кацала на рамото на принцесата. Мигом след това, червената коса на принцеса Роза заблестявала …

Read More »

ЧЕРНО МОРЕ

      Живял някога един старец, на брега на красиво море. По цял ден той плетял мрежи и хващал риба. Имало толкова много, че старият рибар раздавал и на животните си. Той имал добро куче и черна зла котка. Кучето се казвало Бόли, а котката Сержѝна. – Бόли! – извикал старецът на кучето си и то веднага се приближило. …

Read More »