ПРИКАЗКИ

Дядо Петко и баба Пена

Живели в едно село двама старци: дядо Петко и баба Пена. Те били вече стари хора, но животът им някак не вървял, не се разбирали и не си помагали един на друг. Веднъж баба Пена сварила за вечеря бобена чорбица в гърнето, Седнали двамата старци, изсърбали.я, останали много доволни. — Аз сварих чорбата — продумала след вечерята баба Пена, — …

Read More »

Опитомени вълци

В една вълча дупка младият овчар намерил три вълчета без зъби и отнесъл в кошарата си. Постлал им мекичко, настанил ги край огнището и започнал да ги храни с овче мляко. Всяка събота ги къпел, за да ги отърве от бълхи. Веднъж в кошарата пристигнал старият баща на овчаря. Като видял вълчетата, старецът извикал: — По-скоро да махнеш тия зверове, защото …

Read More »

Болен здрав носи

Един гладен вълк шетал из гората. От глад едва гледал. Отдалеч го видяла лисицата и се усмихнала. Тя познала, че вълкът е гладен, няма много сили, едва върви, и тозчас решила да му отмъсти и за голямата сила, която имал, и за смелостта му, и най-много за здравите му зъби. Тя само с хитринка се опитвала да преживява и винаги, …

Read More »

Орисаното момче

Имало един мъж и една жена, на които все им умирали децата. Най-после им се родило едно мъжко дете. Когато детето било само на три дни, същата вечер замръкнал в селото един стар човек. Като нямало къде да нощува, отишъл в къщата на човека, на когото се родило детето. Попитал го: „Ще ме пуснеш ли да пренощувам тая вечер у …

Read More »

Св. Богородица и млада бога

Света Богородица родила Млада Бога на Коледа. Тя казала на ангелите, които помагали при раждането: – Вземете златна бъклица, напълнете я с руйно вино и идете да поканите някой светец за кръстник на детето. Литнали ангелите към морето, където свети Никола се борел с бурите. Казали му за какво са дошли. – Млада Бога гори като огън – рекъл той, …

Read More »

Третата ябълка

Синът на Настрадин Ходжа се върнал от университета. Там той изучавал логика и станал "велик философ" -както всеки е склонен да си мисли на млади години. Синът, като всеки абсолвент, бил много заинтересован в това да продемонстрира своите познания. Седели околс масата и майка му донесла две ябълки. Като видял добра възможност, синът на Ходжа казал: "Мамо, ще ти покажа …

Read More »

Абсолютен глупак

Веднъж се случило следното. Един велик цар имал мъдрец, но си нямал глупак. И всичко вървяло зле. Започнали обаче да издирват и намерили един абсолютен глупак. Царят искал да го изпита, за да види какво струва в действителност и му казал: "Състави ми списък на най-големите глупаци в двора. Направи списък от десет души, като най-първият глупак трябва да е …

Read More »

Богатият бедняк

Живял някога един благороден човек, който се сдобил Много рядко скъпоценно ковчеже от ароматно сандалово дьрво и със златен обков. Този благороден човек публично обявил: Ще дам тази скъпоценност на най-бедния човек на света. Много бедняци идвали при него за ковчежето, но той неизменно отговарял: -Ти не си най-бедният човек на света. Всички били удивени: – Ти настина ли се …

Read More »

Даже 1000 години са безполезни

Цар Яяти умирал. Той бил вече на сто години. Дошла Смъртта и Яяти казал: "Може би ще вземеш един от синовете ми? Аз още не съм поживял истински, бях зает с държавни дела и забравих, че ще трябва да напусна това тяло. Бъди състрадателна!" Смъртта казала "Добре, попитай децата си." Яяти имал сто деца. Той попитал, но големите вече били …

Read More »

Два бръмбара

Два бръмбара полетели далече-далече, през поля и планини, и когато настъпила вечерта, започнали да търсят място да нощуват. – Ето, до ручея расте папрат. Ще го питам мога ли да пренощувам там – казал единият. Папратта се съгласила да пусне бръмбара за през нощта. – Когато се стъмни, ти ще ми разкажеш за твоето пътешествие, аз с удоволствие слушам истории …

Read More »