ПРИКАЗКИ

Притча за скрития бисер

Един човек, мъртво пиян, се добрал до дома на свой близък приятел и се проснал там. В това време приятелят му трябвало да излиза по работа. Закрепил за подплатата на госта си безценен бисер като подарък и заминал. А пияният лежал в несвяст, нищо не чувствал и нищо не разбирал. Когато се надигнал, отишъл в чужда страна да заработва храната …

Read More »

Разкош и простота

Веднъж група търсачи посетили суфисткия майстор Джунайд и видели, че той седи, заобиколен от невъобразим разкош. Хората го оставили и тръгнали към дома на крайно суров и аскетичен свят човек, чието обкръжение било така просто, че той нямал нищо освен постелка и стомна с вода. Единият от посетителите му казал: – Простотата на вашето поведение и суровата обстановка са много …

Read More »

Слънце

Конфуций, странствайки из Изтока, забелязал две спорещи момчета и ги попитал защо спорят. – Аз смятам, че слънцето е по-близо до хората, когато изгрява, и по-далече от тях, когато е в зенита си – казало първото момче. – А той смята, че слънцето е по-далече, когато изгрява, и по-близо, когато достига зенита си. И добавил: – Когато слънцето изгрява, то …

Read More »

Сън и бодърстване

Човечеството спи – казал Настрадин, обвинен в това, че е заспал по време на прием в двореца. – Сънят на мъдреца, това е могъщество, а бодърстването на обикновения човек не носи полза почти на никого. Султанът бил раздразнен. На следващия ден, когато Настрадин отново заспал след хубав обяд, султанът заповядал да го изнесат в съседната стая. Преди да разпусне, съветниците …

Read More »

Това е обучението

Монах на име Шинро дошъл при Секито и попитал: Какво означава: "Бодхидхарма дошъл в Китай от Запад?" Това е равносилно да се попита: "В какво се състои същността на будизма?" Секито отговорил:  – По тези въпроси се обърни към онзи стълб. –  Нещо не разбирам – отговорил монахът. – А аз се намирам в още по-голямо неведение – казал Секито.

Read More »

В открито море като на сушата

Веднъж в открито море се надигнала силна буря. Платноходката се носела насам и натам. Пасажерите, скупчени на едно място, започнали да молят Аллах за спасение. А Настрадин Ходжа, седнал в едно ъгълче, спокойно си пушел лулата. Накрая бурята утихнала, опасността преминала и корабът акостирал. – Слушай, Ходжа, нима ти не се страхуваше, когато ние всички треперехме от страх? – полюбопитствал …

Read More »

Въпрос

Един богаташ самохвалко довел веднъж суфи, за да му покаже дома си. Развеждал го той из стаите, които били пълни с безценни произведения на изкуството, с великолепни килими и всевъзможни фамилни скъпоценности. Накрая попитал: -Кое ви порази най-много? Суфият отговорил: – Фактът, че земята е в състояние да издържи тежестта на толкова масивно здание.

Read More »

Здравейте!

Веднъж раби Ицхак Леви се приближил до няколко молещи се, протегнал им ръка и казал: "Здравейте, здравейте!" – все едно са се завърнали отдалеч. Когато те погледнали с недоумение, той казал: "Защо се учудвате? Та нали току-що вие бяхте толкова далеч: ти търгуваше на пазара, а ти плаваше на кораб със зърно. Като свърши молитвата, вие се върнахте обратно. Затова …

Read More »

Хвърчащият куфар

Живееше някога един търговец, който беше толкова богат,че можеше да постеле със сребърни монети цяла улица, та дори и една уличка като прибавка. Ала той не правеше това, защото умееше да се разпорежда по-добре с парите си. Случваше се да изхарчи една пара, а после да спечели от нея сто пари. Ето как умно живееше търговецът, докато най-сетне умря. Всички …

Read More »

Удълженото одеало

В едно село живеели старец и старица. Живеели щастливо – малкото, което имали, им стигало и всеки според силите си се грижел за другия. еднъж, когато наближавала студена зима, старецът само споменал, че нощем му става хладно и понеже завивката му била изтъняла, бабата веднага му ушила ново дебело одеяло от вълнен плат. Обаче още първата сутрин, след като преспал …

Read More »