ПРИКАЗКИ

Щедростта на Ходжа

Един от приятелите на Настрадин Ходжа му поискал пари назаем за кратък срок. "Не, пари няма да ти дам – казал Настрадин, – но затова пък, тъй като си ми приятел, мога да ти отпусна срок, колкото поискаш!"

Read More »

Благородният мъж пред небето

Трима мъже – Дзи Санху, Мен Дзи фан и Дзи Цинчжуан си говорели: "Кой от нас е способен да бъде заедно, без да е заедно, и е способен да действа като едно цяло, без да е едно цяло? Кой от нас може да излети В небесата и да странства с мъглите, потапяйки се в безпределното, да живее навеки, забравил за …

Read More »

Да останеш себе си

В едно царство принцът полудял и си въобразил, че е петел. Съблякъл се гол, скрил се под масата и живеел там, отказвайки се от царските ястия, сервирани в златни блюда. Той ядял само зърно, приготвено за кокошките. Царят бил отчаян. Той изпращал при сина си най-добрите лекари, най-знаменитите учени – всичко без резултат. Напразни останали и старанията на заклинателите, на монасите, …

Read More »

Духът не познава смущения

Ле Юйкоу показвал на Бохун-Несъществуващия своето изкуство на стрелба с лък. Опънал тетивата, поставил на лакътя си бокал с вода, изстрелял стрелата, а след това, без да изчаква, докато тя долети до целпта, изстрелял и втора, и трета. И през цялото това време стоял, без да трепне, като истукан. -Това е майсторството на стрелба с лък, а не стрелба без …

Read More »

Гореща супа

Жената на Настрадин Ходжа му била сърдита. Затова сложила пред него гореща супа, без да го предупреди. Тя обаче също била гладна и когато супата била готова, отпила голяма глътка. От болка очите й тутакси се насълзили, но тя отново не казала нищо, надявайки се, че Ходжа ще се изгори. – Какво е станало, скъпа? – попитал Настрадин. – Спомних …

Read More »

Истински художник

Юан – царят на Сун, поискал да има у дома си картина. При него дошли всички придворни художници и застанали пред трона, държейки в ръце ритуални таблици, облизвайки четките и разбърквайки туша. Още толкова останали пред вратата на залата. Един художник дошъл със закъснение, забързано влязъл в залата, взел табличка, но не застанал редом с другите, а веднага тръгнал към …

Read More »

Какво имаш в кесията си

Веднъж Исус Христос преминавал през едно селище. Събрала се голяма тълпа от недоволни хора, които, като го обкръжили, започнали да го ругаят. Исус Христос стоял и се усмихвал. Един човек, наблюдаващ ставащото се, приближил до Исус Христос и попитал защо той се държи така. Исус Христос отговорил: "Всеки дава това, което има в кесията си."

Read More »

Костенурката

Отдавна в едно езеро живяла костенурка. В края на лятото езерото пресъхнало и това й причинило огромни страдания. Двойка гъски, които прелитали над езерото, като видели бедната костенурка, почувствали към нея висше състрадание. Те решили да я пренесат в друг водоем. Гъските хванали двата края на една дълга пръчка, а костенурката я захапала в средата. Преди полета гъските предупредили костенурката …

Read More »

Любопитство

Веднъж някакъв бхакта (следващ пътя на божествената любов), приятел на Вибхишана поискал да пресече морето. Вибхишана, към който той се обърнал за помощ, имал палмово листо, на което било написано името Божие. Приятелят му не знаел за това. Вибхишана казал на бхакта: "Вземи това със себе си и го завържи към края на дрехата си. То ще ти даде възможност …

Read More »

Младата сърна

Млада сърна била отглеждана от един богат човек. Когато сърната пораснала достатъчно, тя естествено започнала да се стреми към пустинята. Веднъж се отдалечила от двора и някак си се смесила със стадо диви сърни. Робите на богаташа я подгонили, а в стадото едни били, други – заклали.

Read More »