ПРИКАЗКИ

Неизменност на въгпешния свят

Веднъж двама монаси дошли при ава Йосиф с молба да им обясни дали е по-добре с радост да посрещат посещаващите ги братя, или да не изразяват тази радост. Не успели даже да си отворят устите, за да изложат затруднението си, когато той предугадил въп¬роса им и влязъл в килията си. Там той се облякъл в стари парцали и се разходил …

Read More »

Огнено кълбо

Трима пътници видели небето. На единия му се видяло зърнесто, на другия – мъничко, а на третия – огнено. Но първият си замърсил очите, вторият измръзнал, а третият имал светло и топло място да пренощува. Така народът разбрал трите същности и мъдро ги охарактеризирал. Не се побоял пътникът от огненото небе и огънят го опазил сред тъмнината.

Read More »

Патешка супа

Видял веднъж Настрадин Ходжа, че във водата на езерото пляскат патици. Когато притичал, за да ги хване, патиците отлетели. Настрадин седнал до езерото и като намокрил хляба си във водата, започнал да се храни. Някой му казал: "Приятен апетит, Ходжа! Какво ядеш?" Патешка супа" – отговорил Настрадин.

Read More »

Предпазливост

Ян Хе, докато се готвел да заеме поста на наставник на войските на цар Лингун, попитал Цюй Боюй: – Как да постъпя в дадения случай? Тукашният цар има природна склонност към убийства. Ако не бива удържан, опасността грози цялото ни царството. Ако бъде удържан, опасността грози мен. Неговите знания са достатъчни, за да разбере чуждите грешки, но са недостатъчни, за …

Read More »

Първопричината

Някой казал на хартията, като я видял почерняла в мастило: "Преди лицето ти беше бяло и блестеше, а сега на него се появи чернота. Каква е причината за това, ако ти не си почернила лицето си?" Хартията отговорила: "Несправедлив си към мен. Аз не съм почернила лицето си. Попитай мастилото за това. То беше събрано в мастилницата, която беше негов …

Read More »

Семето и плодът

Каквато е причината, такъв е и резултатът. Каквото е семето, такъв ще бъде и плодът. Каквато е постъпката, такива ще са и последствията. Селянинът засажда две семена в една и съща почва. Едното семе – на захарна тръстика, другото – на ним, тропическо дърво с дървесина и листа с много горчив вкус. Двете семена са в една и съща почва, …

Read More »

100 крака

Стоножката има сто крака. Заекът я видял и не могъл да повярвал. Той казал: -Лельо, много съм смутен и не мога да си представя как се оправяш. Ако аз имах сто крака, никога нямаше да мога да ходя. Бих се оплел окончателно. Стоножката никога не се замисляла върху този въпрос и затова не се обърквала. Но сега казала: – Никога …

Read More »

Тайната на изкуството

Дърводелецът Цин направил от дърво рамка за камбаните. Когато рамката била завършена, всички се изумили: тя била толкова прекрасна, сякаш самите богове я сътворили. Видял я владетелят Лу и попитал: – Каква е тайната на твоето майсторство? – Каква може да бъде тайната на вашия слуга, занаятчия човек? – отговорил дърводелецът Цин. – Въпреки че все пак има някаква. Когато …

Read More »

Учител и ученик

Веднъж един ученик дошъл при учителя си и го попитал: – Как мога да постигна свръхчувствен живот, така че да виждам Бог и да го чувам, и да говоря с него? Учителят отговорил: – Когато бъдеш в състояние поне за минута да се заставиш да влезеш там, където не живее нито едно живо същество, ще видиш Бога. – Близко ли …

Read More »

Вярата в Бога

Един млад човек отговорил с отказ на молбата на равина да извърши добро дело, като заявил, че счита подобни дела за безполезни. – Знаете ли, та аз не вярвам в Бога – напомнил той за себе си. – И аз не вярвам в този Бог, в който не вярвате вие – подкрепил го равинът.

Read More »