ПРИКАЗКИ

Стрелба с лък

Един европеец изучавал стрелбата с лък при дзенучител в Япония. Постигнал съвършенство – сто процентно попадение в целта. Той казал на учителя: "Какво още? Какво повече да уча тук? Мога ли да си ида?" Учителят отговорил: "Можеш да си отидеш, но ти си научил само азбуката на моето изкуство." Европеецът възкликнал: "Азбуката на твоето изкуство? Но моето попадение в целта …

Read More »

Ти нямаш нищо

Веднъж при един старец дошла дева и казала: – Ава, вече шест седмици постя и всеки ден изучавам Стария и Новия завет. Старецът отговорил: – Стана ли за теб оскъдицата равна на изобилието? -Не. – Безчестието – похвала? -Не. – Враговете – приятели? – Не. – Тогава – казал мъдрия старец – върви да се трудиш, ти нямаш нищо.

Read More »

Умът на жената

Казали на Настрадин Ходжа: "Жена ти си е изгубила разсъдъка." Ходжа се замислил. "За какво мислиш?" – попитали го. "Жена ми по рождение няма разсъдък. Какво е могла да загуби? Ето за какво мисля" – отговорил Настрадин.

Read More »

Всеки въпрос е неверен

Веднъж Риндзай помолил най-старшия си ученик: – Кажи нещо за истината. Старшият ученик се приближил до Риндзай и го ударил. Онзи се засмял и казал: – Правилно! Ти постъпи добре, защото не бива да се пита. Всеки въпрос е неверен! Когато ученикът може да удари майстора, той самият е станал майстор. Сега върви и учи другите!

Read More »

Забрави себе си

Веднъж след молитва ученик на Баал Шем го помолил да му разкаже какво е видял: – Възнесох се на небето – казал Шем просто – и този път видях повече чудеса, отколкото за всичкото време, откак се сдобих с небесни познания. Слава на единството! – Мога ли аз да виждам подобни неща? – попитал ученикът, затаил дъх. – Не, не …

Read More »

Рибарят и страшният дух

Някога, преди много годи¬ни, живял стар беден рибар, който имал жена и две дъщери. Всеки ден той отивал край морето да лови риба, но никога не хвърлял мрежата повече от четири пъти. Веднъж рибарят отишъл на морския бряг, снел торбата от рамото си и хвърлил мрежата във водата. Като почакал някое време, той затеглил мрежата към брега, но тя била …

Read More »

Цигански късмет

Според едно предание – за да има щастие в домовете им, хората заковават стари подкови на вратите си. Циганин и циганка си вървели по прашния път, циганката видяла нещо на земята и казала на мъжа си: – Гледай, Манго! Петало! – Дай го тука! – изкомандвал циганинът. – Дръж, ама къде ще го туриш? – подала му тя желязото. – …

Read More »

Жълто лято

Изгубил съм с и всичките боички – остана ми едничка жълта само.Как да рисувам зайчета и птички?Тях жълти ли да ги направя, мамо?А мама ме погали по главата и каза: „По-добро рисувай лято – с огромно жълто слънце на небето, с безкрайно жълто жито на полето…Щом чух това, ми стана тъй горещо, че сетих се за друго жълто нещо: от …

Read More »

Легенда за Урашима

Имало едно време еидн добър, който се наричал Урашима. Той бил едър и силен, имал добро сърце и много обичал животните. Един ден, както си ходел по брега на морето, забелязал купчина момчета, които крещели и се боричкали около нещо, което не можел да види добре. Помамен от любопитството си, той се приближил и разбрал, че тези нехранимайковци измъчвали една …

Read More »

Кралицата на Балтика

Някога в глъбините на Балтика се издигал дворецът на кралица Юрата. Стените на този дворец били от чист кехлибар, праговете му от злато, покривът от рибени люспи, а прозорците от диаманти. Веднъж кралицата изпратила своите щуки да поканят най-прочутите богини от приказките да дойдат в двореца за съвет и пиршество. Дошъл насроченият ден и поканените богини пристигнали. В същия миг …

Read More »