Home » ПРИКАЗКИ (page 147)

ПРИКАЗКИ

Благотворителност

Богатите евреи в Испания имали традиция, според която на специална маса в домовете си всеки ден посрещали просяците и ги хранели. А когато стопаните умрели, им правели ковчези от дървото на тази маса. Обичаят символизира това, че в смъртта си човек взема само благотворителността, с която се е занимавал.

Read More »

Да се поправя на момента

Един набожен монах седял на първия ред на неделната служба. Изведнъж той се навел и започнал да си сваля обувката. Толкова необикновена процедура по средата на службата накарала тези, които забелязали това, да се усмихнат и за кратко да отклонят вниманието си от службата. След това братът започнал да си сваля чорапа. Това предизвикало такъв безпорядък, че свещенослужителят прекъснал службата …

Read More »

Думите нищо не значат

Мойсей, странствайки из пустинята, чул как един пастир се моли на Бога. "О, Господи – казвал пастирът, – как да се срещна с теб и да стана твой роб! С каква радост бих те обувал, бих мил краката ти и бих ги целувал, бил разресвал косите ти, бих прал дрехите ти, бих почиствал жилището ти и бих ти носил мляко …

Read More »

Гост у дома

На въпроса: "Къде отиваш ти, учителю?" Гиллен понякога отговарял: "Отивам да се подкрепя с храна и така да окажа радушен прием на моя гост." "Какъв е този гост, който всеки ден идва у дома ти?" "А бедната душа нима не е като гост в нашето тяло? Днес е тук, а утре, гледаш, – няма я."

Read More »

Истинско чудо

Когато Банкей проповядвал в храма Рюмон, свещеникът от школата Шинсю – от тези, които вярват в спасението чрез повтаряне на името на милосърдния Буда – завидял на огромния брой слушатели на Банкей и решил да поспори с него. Банкей вече бил прочел половината от проповедта си, когато се явил този свещеник и предизвикал такъв шум, че Банкей прекъснал речта си …

Read More »

Какво си ти

Веднъж цар Милинда попитал бхикша  Нагасена: – Очите – това ти ли си? Нагасена отговорил през смях:-Не.Цар Милинда настоявал:– А ушите – това ти ли си? -Не!– А езикът – това ти ли си? -Не!– Но личността ти пребивава в тялото?– Не, на материалното тяло само му се струва, че живее.– Вероятно твоята истинска субстанция е разумът?-Също не!Милинда се разгневил:– След като зрението, слухът, …

Read More »

Котка и куче

Веднъж Настрадин Ходжа и жена му седели край огъня. Нощта била студена. Ходжа четял вестник, а жена му плетяла. Домашната котка и кучето също лежали край огъня, дремели и се наслаждавали на топлината.Изведнъж жената казала:– Настрадин, погледни котката и кучето колко мирно живеят заедно. Защо ние не можем така?– Защо ние не можем така? Вържи ги един за друг и …

Read More »

Луна

Веднъж Настрадин Ходжа влязъл в кръчмата и обявил: "Луната носи повече полза от слънцето."Попитали го защо мисли така. Настрадин казал: "Защото през нощта ние се нуждаем повече от светлина."

Read More »

Много дълго ви събирах

Веднъж един търговец плавал на кораб за стока към друга страна. Изведнъж се надигнала буря, корабът започнал да се люлее толкова силно, че търговецът започнал да мисли за края на живота си. Като паднал на колене пред каютата си, той започнал да се моли: – Боже, помогни ми! Остави ме жив! За това ще ти построя храм. Бог чул молитвите …

Read More »

Най-ценното на света

Ученик попитал майстора на дзен Содзан: – Кое е най-ценното нещо на света? – Главата на умряла котка – отговорил учителят. – Защо главата на умряла котка е най-ценното нещо на света? – се опитал да изясни ученикът. – Защото никой не може да назове нейната цена – отговорил Содзан.

Read More »