ПРИКАЗКИ

Огромното дърво

Когато Дзи Ци от Нинбо се разхождал из планината Шан, видял огромно дърво, което отдалеч изпъквало сред всички останали. Под разкошната му корона можели да се скрият цели хиляда карети. – Какво е това дърво? – възкликнал Дзи Ци. – По всяка вероятност то не е като другите. Той погледнал нагоре и видял, че клоните на това дърво са толкова …

Read More »

Пищно цъфтящата роза

Един човек, който имал градина, засадена с алеи смокини, ябълки и нар, я дал под аренда. Като отишъл там след известно време, той намерил градината напълно запусната, обрасла в тръни. Той извикал хора, за да изсекат тръните, но в този момент сред бодливите храсти забелязал пищно цъфтяща роза, издаваща упоително благоухание. И казал: "Заради тази роза съм готов да оставя …

Read More »

Пренебрежение

Една жена била много набожна и мечтаела да получи изображение на Буда. Работейки сутрин в градината, сред цветята тя Видяла изображение и го донесла В молитвения си ъгъл, но скоро го забравила и Буда изчезнал от олтара й. Жената намерила в градината Въртящ се блещукащ камък. Сложила го в сандък и го забравила. Тогава камъкът изчезнал. Всяко пренебрежение предизвиква загубата …

Read More »

Пътника

При качване на кораба откраднали на един пътник кесията със злато. Всички се възмутили, но пострадалият се усмихвал и казвал: "Кой знае?" Извила се буря и корабът се разбил. Само един пътник бил изхвърлен на брега. Когато островитяните нарекли неговото спасение чудо, той пак се усмихнал и казвал: "Просто аз платих по-скъпо за превоза."

Read More »

Сила

Гуни Бо се прославил със своята сила сред владетелите. Танци Гун разказал за него на чуждоземния цар Сюинван. Царят приготвил дарове, за да го покани, и Гуни Бо се явил. При вида на немощната му фигура в сърцето на Сюинван се зародило подозрение. – Каква е твоята сила? – попитал той със съмнение. – Силата на вашия слуга ще стигне …

Read More »

Стопанинът на дома

Царството небесно е подобно на стопанина на дома, който е излязъл рано сутринта да наеме работници за лозето си и след като се е договорил с тях за по динария на ден, ги е изпратил на лозето си. Като излязъл към три часа, той видял други, стоящи на тържището без работа, и им казал: "Идете и вие на лозето ми …

Read More »

Телеграма

ЖЖивял един еврейски селянин на име Йосиф, който много обичал да философства. Било му трудно да прави каквото и да било, тъй като мислите отнемали цялото му време и когато бил готов да свърши нещо, възможността вече била отминала. Веднъж, като тръгвал за пазара, за да продаде пшеницата, той казал на жена си: "Веднага щом продам пшеницата, ще ти изпратя …

Read More »

Ученикът на мъдреца и слонът

В една гора живеел мъдрец, който имал много ученици. Той ги учел на следната истина: "Бог живее във всички вещи и знаейки това, вие трябва да се покланяте на колене пред всичко, което видите." Веднъж един от учениците му отишъл в гората за дърва. По пътя видял носещ се насреща му побеснял слон. Човекът, който яздел слона, извикал: "Махни се от …

Read More »

Вратата, въжето и магарето

Някакъв човек се приготвял за дълго пътешествие. Той заръчал на слугата си: – Добре охранявай вратата. И гледай въжето, с което е вързано магарето. След като господарят му заминал в съседния двор се чула музика. На слугата така му се приискало да послуша, че не могъл да се овладее: той бързо овързал вратата с въжето, сложил я на гърба на …

Read More »

За талантите

Веднъж човек, който отивал в друга страна, призовал робите си и им поверил имението си. На един дал пет таланта, на друг два, на трети един – на всеки според силата му и тутакси тръгнал. Получилият пет таланта отишъл, вложил ги в дейност и получил други пет таланта. Точно по същия начин, получилият два таланта придобил още два. Получилият един …

Read More »