ПРИКАЗКИ

Прах по огледалото

Един дзенучител изпратил главния си ученик в един хан за последно изпитание. Ученикът попитал: "Какво е това изпитание? Какво трябва да правя в този хан?" Учителят отговорил: "Иди и просто наблюдавай всичко, което става там и после ми разкажи. Това ще реши дали ще станеш мой приемник, или не." Ученикът отишъл в хана. Той наблюдавал всичко. Като се върнал при …

Read More »

Птицата и яйцето

Живяла някога птица, която не умеела да лети. Като пиле тя ходела по земята, макар и да знаела, че някои птици летят. Случило се така, че по силата на ред обстоятелства тази нелетяща птица измътила яйце на летяща птица в съответното време птичето се излюпило, при това със способност да лети. Понякога то питало своята приемна майка: "Кога ще полетя?" И …

Read More »

Сапун

Настрадин Ходжа и жена му отишли на езерото да изперат бельото и килимите. Залисани в прането, не забелязали как една врана им грабнала сапуна и отлетяла. Като видяла това, жената на Настрадин завикала: -Дръж, хвани враната, отмъкна ни сапуна! – Нима не Видя колко е черна тя? Ако не й трябваше да се измие, не би пипнала нашия сапун.

Read More »

Сред хората

Дърводелец-Кремък тръгнал за Ци и на завоя на пъ¬тя, до олтара на Земята, видял дъб, широк сто обхвата – толкова огромен, че зад него можело да се скрият хиляди бикове, високи като планина. На осемдесет лакътя от земята се възвисявала короната му с десетки толкова дебели клони, че всеки би стигнал за направата на лодка. Зяпачите се тълпели, все едно …

Read More »

Свещените плодове на Юан-Мен

Живял някога Юан Мен в един храм, който хората наричали параклис на свещените дървета. Една сутрин при него дошъл чиновник, извикал го и попитал: – Е какво? Свещените плодове узряха ли вече? – Нито един от тези плодове никога и от никого не е наричан зелен – отговорил Юан Мен.

Read More »

Търговците и водачът

Веднъж търговците замислили да посетят чужди страни. Съгласно закона за пътешествието, първо, трябвало да си намерят водач и едва след това можело да се отправят на път. Впуснали се в търсене всички търговци и си намерили водач. Той веднага ги повел. И ето че наближили края на голяма пустиня. Там имало храм, където принасяли жертва на небето. Трябвало да се …

Read More »

Водач

В стари времена живял един проповедник, който се учел как да намери пътя към безсмъртието. Царят изпратил да го повикат, но посланикът не бързал и проповедникът умрял. Царят силно се разгневил и се канел да екзекутира посланика, когато любимият му слуга му дал следния съвет: -Хората преди всичко се боят от смъртта, над всичко те ценят живота. Ако самият проповедник е …

Read More »

Защо това е така

Полусянката попитала сянката: – Преди се движеше, сега спря. Преди седеше, сега стана. Откъде е това непостоянство в поведението ти? Сянката отговорила: – Може би постъпвам така в зависимост от нещо? А може би това, от което завися и заради което постъпвам така, зависи от още нещо? А може би завися от люспичка на корема на змия или от крилото …

Read More »

Змия

Отшелник, който разбирал езика на животните, по време на молитва забелязал, че малка зелена змия започнала да се извива край него. Така продължило няколко дни. Накрая той попитал змията какво означава нейното странно поведение? Змията отговорила: "Добро е твоето съсредоточаване, риши, след като по време на молитва така забелязваш всичките ми движения!" Отшелникът тогава казал: "Червей лукав, не съди по …

Read More »

Забавата

Кладенецът беше дълбок, затова и въжето беше дълго. Всеки път, когато изваждаха пълната кофа, въжето с мъка се навиваше. Водата в кладенеца беше прозрачна, но слънчевите лъчи не стигаха никога до дъното. Затова пък навсякъде, където те надничаха между камъните и стените, растеше зелена тревица. Долу в кладенеца живееше едно жабешко семейство. То беше попаднало там съвсем случайно, след като …

Read More »