ПРИКАЗКИ

Абу-Кир и Абу-Сир

Някога в Искандрия живели Абу-Кир бояджията и Абу-Сир бръснарят. Дюкяните им се намирали един до друг на пазарището. Абу-Кир бил лош човек — лъжец и измамник. Той искал да му пред¬плащат за работата и сетне продавал дадените за боядисване тъкани. Парите пропилявал за ядене и пиене и когато хората идвали да си вземат оставената тъкан, бояджията ги лъжел, че още …

Read More »

Навик

Случило се така, че Настрадин Ходжа се разболял и бил хоспитализиран. След няколко минути някой почукал на вратата и влязла малка женица. Тя казала: "Аз съм вашият лекар. Съблечете се, дошла съм да ви прегледам." Ходжа попитал: "Имате предвид напълно?" Лекарката казала: "Да, именно така." Той се съблякъл. Жената го прегледала, след това казала: "Сега лягайте в леглото. Имате ли …

Read More »

Няма вода, няма кораб

Веднъж един ученик попитал дзенмайстора Ма Дзи: – Водата няма кости, но тя с лекота държи кораб, тежащ хиляди тонове. Как става това? -Тук няма вода и няма кораб. Какво трябва да обясня? – попитал Ма Дзи.

Read More »

Отражението изчезнало

Веднъж попитали Шибли: "Кой те насочи към Пътя?" Шибли отговорил: "Едно псе. Видях едно псе, което беше почти мъртво от жажда и стоеше на ръба на водата. Всеки път, когато се наведеше, виждаше своето отражение, плашеше се и отскачаше, защото си мислеше, че там има друго куче. Но ето че нуждата стана толкова силна, че то скочи във водата и …

Read More »

Посланик на света

Стара легенда разказва: "От далечен свят дошъл посланик, за да даде на хората равенство, братство и радост. Хората отдавна забравили песните и се умъртвили с ненавист. Посланикът гонел тъмнината и теснотията, поразявал заразата и възхвалявал радостен труд. Утихнала ненавистта и мечът на посланика останал на стената. Всички обаче били мълчаливи и не можели да запеят. Тогава посланикът събрал малките деца …

Read More »

Пропаст

Веднъж по пътя вървяла тълпа от хора. Всеки носел на рамо своя кръст. На един човек му се струвало, че неговият кръст е най-тежкият. Той бил много хитър. Изостанал най-отзад, влязъл в гората и изпилил част от кръста. Доволен, че е надхитрил всички, догонил останалите и продължил нататък. Изведнъж на пътя се появила пропаст. Всички положили кръстовете си и преминали. …

Read More »

Реколта

Един заможен селянин имал много и хубава земя. Той работел усърдно, но зърното все не израствало така хубаво, както на полето на бедния му съсед. Богатият се чудел на това и попитал своя съсед какво прави той, че всичко расте толкова добре на неговата песъчлива земя, по какъв начин я обработва? Бедният селянин отговорил: – Любезни съседе, разликата е само …

Read More »

Смокиня

Един човек имал засадена в лозето си смокиня и дошъл да търси плодове на нея, но не намерил. И казал на лозаря: "Ето, трета година идвам да търся плодове на тази смокиня, и не намирам. Отсечи я, какъв е смисълът да заема парче земя." Но лозарят му отговорил: "Господарю! Остави я за тази година, да я прекопая и да й …

Read More »

Съответствие

Веднъж един човек приготвил обед и разпратил слугите си да поканят гости. Един от поканените пита изпратения при него слуга: – Нима твоят господар не намери някой по-добър от теб да изпрати при мен? На което посланикът отговорил: – Добрите ги изпратиха при добрите, а мен – при ваша милост.

Read More »

Тримата монаси

Имало трима трудолюбиви монаси. Единият си избрал да примирява хората, които се карат. Другият – да посещава болни. Третият се оттеглил и се отдал на безмълвие в пустинята. Първият, трудейки се над причините хората да се карат, не могъл да излекува всички и наскърбен отишъл при този, който посещавал болните, но намерил и него отслабнал, без особено старание да изпълнява …

Read More »