ПРИКАЗКИ

Готвачът

Готвачът Дин транжирал бикове за цар Венхой. Замахне с ръка, натисне с рамо, подпре с коляно, тропне с крак и ето – "Дрян! Бух!" – искрящият нож все едно танцува из въздуха ту в такт са мелодията "Черничева горичка", ту в ритъма на песните на Дзин Шоу. – Прекрасно! – възкликнал цар Венхой. – Колко си изкусен, готвачо! Като оставил …

Read More »

Истинско процъфтяване

Един богат човек помолил Сенгай да напише нещо за постоянното процъфтяване на семейството му, за да може то да се съхранява като съкровище от поколение в поколение. Сенгай извадил голям лист хартия и написал: "Умира баща, умира син, умира внук."Богаташът се разсърдил: "Нали те помолих да напишеш нещо за щастието на семейството ми! Защо така се шегуваш?"– Нямах намерение да …

Read More »

Каменната статуя на Буда

Веднъж Хай Шан приемал монаси от други манастири и попитал един от тях:– Вие откъде сте? Монахът назовал манастира си.– На какво се учите там?– На медитация – отговорил монахът.– Покажи ми как медитирате – поискал Хай Шан. Монахът в отговор седнал, като кръстосал крака в позата на Буда.Хай Шан започнал да вика по него:– Ей, дръвник, махай се! В …

Read More »

Ковчеже

Веднъж един мислещ понесъл за хората чудесно лечебно средство, но то трябвало да се носи в затворено ковчеже. Никой не се решавал да отвори ковчежето, защото по своята същност хората предполагали, че там има или отрова, или ехидна.Така може да бъде предложено най-прекрасното съкровище, но ще бъде взето за отрова. И то остава, за да бъде прието, след като човек …

Read More »

Луна в кладенеца

Веднъж късно вечерта Настрадин Ходжа на лунна светлина вадел кофа с вода от кладенеца и видял, че луната е паднала в него. За да извади луната, той вързал една кука към края на въжето и я спуснал долу. Случайно куката се закачила за един камък и когато Въжето се изпънало, куката се откъснала, а Ходжа паднал по гръб. Той погледнал …

Read More »

Много радост

Бродейки по склоновете на планината Тай, Конфуций видял Юнг Чи, който само по една роба, препасана с въже, пеел и свирел на лютня. – Каква е причината за радостта ти, Учителю? – попитал Конфуций. -Аз имам много радости. От милиарди създания човек е най-благородното, а на мен се е паднало щастието да се родя човек. Това е първата ми радост. …

Read More »

Най-добрият и най-лошият

Един пустинник бил избран за архиерей. Той дълго отказвал, но братята настояли. Тогава той си помислил: "Не знаех, че съм достоен, навярно у мен има нещо хубаво." В това време му се явил ангел и му казал: – Редови монах, какво се възнасяш! Хората там са прегрешили и им е нужно наказание. Ето затова са те избрали, защото по-лош от …

Read More »

Неверният управител

Един човек бил богат и имал управител, за когото му било донесено, че пропилява имението му. И като го призовал, му казал: "Какво чувам за теб? Дай отчет за управлението си, защото не можеш да управляваш повече." Тогава управителят си казал: "Какво да правя? Господарят ми отнема управлението на дома. Да копая, не мога, да прося, ме е срам. Знам …

Read More »

Островитяните

В една далечна страна някога живяло идеално общество. Членовете на това общество не познавали страховете, които ни мъчат днес. Те не познавали и неопрелеността и неустойчивостта. Отличавали се с целеустременост и разполагали с по-разнообразни средства за себеизразяване. Въпреки че не им били познати стресът и напрежението, които се смятат за твърде съществени за прогреса на човечеството, животът им бил по-богат. Можем …

Read More »

Подчинение

Беседите на дзенучителя Банкей привличали не само дзенучениците, но и хора от различни школи и рангове. Той никога не цитирал сутри и не се увличал по схоластични разсъждения. Думите му идвали от сърцето му право в сърцата на слушателите. Голямата аудитория на Банкей предизвикала недоволството на свещеника от школата Ничирен, тъй като последователите й го напускали, за да слушат дзен. …

Read More »