ПРИКАЗКИ

Царството на абсолюта

Четирима пътешественици открили неизвестно място, обкръжено от висока стена, в която нямало дори пролука. Пътешествениците много искали да видят какво има зад нея и един от тях се покатерил на стената. В момента, в който се качил обаче и погледнал отвъд, изкрещял изумено и радостно и без да каже дума на приятелите си, скочил от другата страна. Другите също решили …

Read More »

Добро и зло (2)

Когато Банкей прекарвал седмиците си в медитация, от различни краища на Япония се събирали ученици, за да учат от него. По време на едно такова събиране хванали ученик крадец. Съобщили за това на Банкей и го помолили да прогони престъпника. Банкей не обърнал внимание на случая. По-късно същият ученик бил хванат отново В същото провинение и Банкей пак не се …

Read More »

Елмазът на кохинор

Веднъж, копаейки своето парче земя, един селянин намерил камъче. То изглеждало много красиво и селянинът си помислил, че може да се хареса на децата му. И те могат да си играят с него. Та нали то е толкова красиво. И занесъл камъчето у дома си. Децата обаче навсякъде са си деца. Те си играли с камъчето, докато не им омръзнало, …

Read More »

И това ще мине

Един могъщ цар, властелин на необятни земи, бил толкова мъдър, че великите мъдреци били негови обикновени слуги. Веднъж се случило така, че той се почувствал разстроен от нещо. Тогава събрал слугите си и им казал: "Неведома е за мен причината, но нещо ми заповядва да търся особен пръстен, който може да даде дълбок мир на моята душа. И този пръстен …

Read More »

Как се броят звездите

Веднъж попитали Настрадин Ходжа колко звезди има на небето. Той отговорил:-Този въпрос ме интересува отдавна. Но аз мисля, че той може да бъде решен само в случай че сам се кача на небето и преброя звездите. Но тук изникват две препятствия. Ако започна да ги броя през деня, се боя, че многото работа и тълпата зяпачи ще ми попречат. Остава …

Read More »

Кой от тримата

Вървели трима странници. В навечерието на съботата тримата се наговорили и скрили парите, които имали. В полунощ единият от тях станал и като взел парите, ги скрил на друго място. Накрая на деня странниците отишли да вземат парите и като не ги намерили, започнали да се обвиняват един друг в кражба. Решили да отидат на съд при Соломон.Като изслушал техния …

Read More »

Купувачът и продавачът

Дервишът Салах Юнус веднъж разказвал, че е присъствал, когато на един, който обичал да спори и се канел да стане учен, било позволено да говори пред учителя си Бурханудин необмислени и непочувствани неща.Бурханудин нищо не отговорил. Когато човекът си отишъл, учителят казал на Юнус:– Няма да го видим повече, тъй като той остана с Впечатлението, че не съм способен да …

Read More »

Механично сърце

Веднъж ученикът на Конфуций Дзи Гун срещнал старец градинар. Последният в това време работел в своята градина: вадел вода от кладенеца за поливане и я носел в гърне. Дзи Гун посъветвал градинаря да използва водна помпа, а той му отговорил: – Знам от своя учител, че този, който използва механизми, ще прави всичко механично. А този, който действа механично, ще …

Read More »

На какво прилича Бог

Един човек имал двама сина. За да им даде познание за Бога, той ги изпратил при наставник. След няколко години те се върнали у дома и приветствали баща си. Той побързал да узнае какво са научили и попитал по-големия: "Скъпи синко, ти си изучавал всички писания и философски системи, кажи ми на какво прилича Бог?" Големият син се опитал да …

Read More »

Неблагоприятно време

Живял някога в Багдад богат търговец. Домът му бил надежден: той притежавал голямо и малко имение; корабите му с ценни товари пътували до Индия. Наследените от баща си богатства той умножил със собствени усилия, положени на подходящото място в благоприятното време, а също така и благодарение на мъдрите съвети и ръководството на западния крал, както наричали по това време султана …

Read More »