ПРИКАЗКИ

Несправедливост

В кръчмата влязъл монах и казал: "Моят учител ми нареди да известя хората, че човечеството няма да достигне съвършенство дотогава, докато хората, които не са изпитали върху себе си несправедливост, не започ¬нат да се отнасят към нея със същата нетърпимост, както хората, които действително са я изпитали." Тези думи мигновено поразили всички събрали се. След това Настрадин казал: "А на мен …

Read More »

Основа за самомнение

Веднъж Хасан се натъкнал на Рабийя, когато тя седяла в кръга на съзерцателите и казал: – Аз притежавам способността да ходя по водата. Хайде да отидем на хей онзи водоем и седейки на повърхността на водоема, да обсъдим духовните теми. Рабийя казала: – Ако искате да се отделите от тази най-достойна компания, то защо не излетите и не побеседвате, седейки във …

Read More »

По приятелски

Една небрежна стопанка сложила на перваза на прозореца току-що изпечен хляб да изстива. В това време наблизо притичвали лакома котка и гладно куче. Й двете животинки скочили върху горещия кравай и го съборили на земята. Те застанали над него, вирнали опашки – котката сърдито съскала, а кучето заплашително ръмжало. – Това е моят кравай – казала котката, – аз първа …

Read More »

Приключения в пустинята

К- огато бях в пустинята – казал веднъж Настрадин, – накарах цяло племе, всяващи ужас, кръвожадни бедуини да побягнат. – А как постигнахте това? – С лекота. Просто аз побягнах, а те хукнаха подире ми.

Read More »

Райската ябълка

Настрадин бил заобиколен от учениците си, когато един от тях попитал за взаимовръзката на нещата от този свят с нещата, отнасящи се до друго измерение. Настрадин казал: "Трябва да разбираш алегорията." Ученикът отговорил: "Покажи ми нещо на практика, например райска ябълка." Настрадин вдигнал ябълката и я дал на този човек. Онзи казал: "Но тази ябълка е наполовина гнила, а небесната …

Read More »

Силата в старостта

Докато бил сред група хора, Настрадин Ходжа започнал да се хвали: Всичката сила, която притежавах на млади години, напълно се съхрани в старостта. – Как можеш да го докажеш? – попитали го. – В двора ни има голям каменен хаван. Колкото и да се стараех като млад да го помръдна, нищо не се получаваше. И сега е така. Колкото и …

Read More »

Струва ли си така да се самозабравя човек

Случило се веднъж Настрадин Ходжа да се обърне към каймакамина (областен управител). Възмутен от самодоволството на тази чиновническа особа, Настрадин Ходжа не се стърпял: -Откъде накъде, любезни, ти се самозабравяш така, кой си ти? – Все едно не знаеш – аз съм областният управител! -Добре, а после какъв ще станеш? -Губернатор! -Добре, а после? -Министър. -А още какъв? -Садразам (министър). -А после? -Никой. – …

Read More »

Ти си лъв

Докато ловувала, една бременна лъвица видяла стадо овце. Хвърлила се отгоре им и това усилие й струвало живота. Родилото се в този момент лъвче останало без майка. Овцете го взели под свое попечителство и го отгледали. То израснало сред тях, хранейки се с трева като тях, блеейки като тях и въпреки че се превърнало в голям лъв, по своите стремежи …

Read More »

Управление на кораб

Живял някога един човек със знатен произход. В компанията на търговци той тръгнал по море в търсене на съкровища. Бил назубрил правилата за управление на кораби, излезли в открито море и на всички разказвал как Трябва да се прави това. Търговците с дълбоко доверие се вслушвали в думите му. Скоро след като излезли в открито море, се разболял кормчията и …

Read More »

Всички предмети на разкоша

Живял някога суфи, който бил и преуспяващ търговец, натрупал много богатства. Един, който го посетил, бил потресен от богатството му. Той разказвал: "Току-що ми се случи да видя този суфи. Знаете ли, той е обкръжен от всевъзможен разкош." Когато съобщили за това на суфия, той казал: "Известно ми беше, че съм обкръжен от всички предмети на разкоша с едно-единствено изключение. …

Read More »