ПРИКАЗКИ

Липса на състрадание

Живяла в Китай стара жена, която повече от двадесет години хранила един монах. Като му построила неголяма колиба, тя издържала монаха, докато той медитирал. Накрая се запитала какви успехи е постигнал той за толкова време.За да изясни това, тя си подсигурила помощта на младо момиче – богато, надарено със страст. "Иди и го прегърни – казала тя, – а след …

Read More »

Миларепа

Учителят Миларепа често беседвал с животните. Около неговото уединение гнездели пчели, мравките изграждали градове, долитали папагали и маймуните сядали подобно на учителя. Учителят казал на мравките: "Орачи и строители, никой не знае за вас, но вие издигате високи общини." На пчелите казал: "Събирайте мед, знания и най-добрите образи. Никой няма да прекъсне сладкия ви труд." Обърнал се към папагала: "По …

Read More »

Набожният тъкач

В едно селце живял тъкач. Той бил много духовен човек. Всички му се доверявали и го обичали. Веднъж тъкачът отишъл на пазара да продава стоката си. Когато се приближавал купувач и питал за цената на плата, той отговарял; "По волята на Рама преждата струва една рупия, по волята на Рама работата струва четири анна, по волята на Рама два анна е …

Read More »

Немного мъдрият пес

Настрадин Ходжа играел на карти с кучето си. Видял го негов познат и много се учудил – песът наистина играел. Той казал на Настрадин: "Имаш удивително мъдър, пес!" Настрадин отговорил: "Нищо подобно – той не е толкова мъдър, колкото изглежда. Когато има хубави карти, маха с опашка!"

Read More »

Огромното дърво

Когато Дзи Ци от Нинбо се разхождал из планината Шан, видял огромно дърво, което отдалеч изпъквало сред всички останали. Под разкошната му корона можели да се скрият цели хиляда карети. – Какво е това дърво? – възкликнал Дзи Ци. – По всяка вероятност то не е като другите. Той погледнал нагоре и видял, че клоните на това дърво са толкова …

Read More »

Пищно цъфтящата роза

Един човек, който имал градина, засадена с алеи смокини, ябълки и нар, я дал под аренда. Като отишъл там след известно време, той намерил градината напълно запусната, обрасла в тръни. Той извикал хора, за да изсекат тръните, но в този момент сред бодливите храсти забелязал пищно цъфтяща роза, издаваща упоително благоухание. И казал: "Заради тази роза съм готов да оставя …

Read More »

Пренебрежение

Една жена била много набожна и мечтаела да получи изображение на Буда. Работейки сутрин в градината, сред цветята тя Видяла изображение и го донесла В молитвения си ъгъл, но скоро го забравила и Буда изчезнал от олтара й. Жената намерила в градината Въртящ се блещукащ камък. Сложила го в сандък и го забравила. Тогава камъкът изчезнал. Всяко пренебрежение предизвиква загубата …

Read More »

Пътника

При качване на кораба откраднали на един пътник кесията със злато. Всички се възмутили, но пострадалият се усмихвал и казвал: "Кой знае?" Извила се буря и корабът се разбил. Само един пътник бил изхвърлен на брега. Когато островитяните нарекли неговото спасение чудо, той пак се усмихнал и казвал: "Просто аз платих по-скъпо за превоза."

Read More »

Сила

Гуни Бо се прославил със своята сила сред владетелите. Танци Гун разказал за него на чуждоземния цар Сюинван. Царят приготвил дарове, за да го покани, и Гуни Бо се явил. При вида на немощната му фигура в сърцето на Сюинван се зародило подозрение. – Каква е твоята сила? – попитал той със съмнение. – Силата на вашия слуга ще стигне …

Read More »

Стопанинът на дома

Царството небесно е подобно на стопанина на дома, който е излязъл рано сутринта да наеме работници за лозето си и след като се е договорил с тях за по динария на ден, ги е изпратил на лозето си. Като излязъл към три часа, той видял други, стоящи на тържището без работа, и им казал: "Идете и вие на лозето ми …

Read More »