ПРИКАЗКИ

Сполука

Имало едно време двама братя. И двамата били богати. Веднъж по-малкият брат рекъл на батя си: — Бате, парите държат света. Без пари няма сполука. — Не — казал другият брат. — Сполуката докарва парите. — Пари ми дай ти, пари! Спо¬луката сама ще дойде! — Не е така. Ако не дойде Сполуката, ще има дълго време да чакаш парите. …

Read More »

Умният Яро

Живели някога в един град трима кьосета. Те всеки ден излизали пътя и мамели, както им падне, срещнатите селяни. Но ето че веднъж един селянин на име Яро изпратил сина си в града да продаде кравата им.. — Внимавай, синко, по-малко от три жълтици не взимай за крава? — нашата крава е хубава, млечна! Синът подкарал кравата за града. Като излязъл …

Read More »

Ледeното езеро

Току в подножието на връх Мусала във величествената Рила планина е най-високото езеро от всички рилски езера – Леденото. Преди милиони години невидимата ръка на природата шлифовала ледени езици с едрозърнест лед, които се спускали надолу като запокитени. Спускали се ледените езици, спускали се и се разположили стъпаловидно по билото и родили езерата. „Очите на Рила" ги е нарекъл народът, …

Read More »

Къде е вълшебството

В стародавни времена живял свети Иван Рилски! Селото, в което се родил, било малко и бедно. Сирашка участ имало детето. Когато поотраснало момчето, селяните го ценили да пасе говедата, защото бил добър, грижовен и много обичал добичетата. Пасал ги той много години и хората били доволни от него. Веднъж сред полето го сварил проливен дъжд. Уплашило се момчето да не придойде …

Read More »

Фанес и нощта

В началото съществувало само безпределното Време (Хронос). В безкрайната му пустота се оформили две противоположни стихии – огнена мъглявина (Етер) и непрогледен мрак (Ереб). Хронос сгъстил мъглявината в едно сияйно космическо яйце, което се разпукало на две половини. Бликнала ослепителна светлина, която обляла света. Родил се първият бог – Първороден (Протогон), наречен още Светлина (фанес). На външен вид той изглеждал като …

Read More »

Как са произлезли мишките

Имало едно много хитро дяволче, което се престорило на петнадесетгодишно момче и станало чирак в църквата. Слушало много и изпълнявало всичко така старателно, че владиката казвал: – Не съм виждал досега друг толкова послушен чирак. Дяволчето стояло спокойно пред олтара, но когато владиката започнел да кади с тамян и да чете Евангелието, то винаги излизало от църквата. Хората забелязали това …

Read More »

Чорбаджията и бъчварят

По жътва един стар чорбаджия повикал своя съсед — сиромах човек, да му пожъне нивата. — Докога ще жъна? — попитал сиромахът. — Докато залезе онова, небесното светило — показал нагоре с пръст чорбаджията. — Ама какво ще ми платиш? — Една торбичка брашно ще ти дам, стига да работиш както трябва. Сиромахът отишъл на чорбаджийската нива и я подхванал …

Read More »

Назаем брашно тъпкано се връща

Хитър Петър бил сиромах човек и нали си нямал пари за бръснар, веднъж отишъл при своя богат съсед и му рекъл: — Съседе, ти имаш остър бръснач, я ме обръсни, защото с тая брада съм замязал на таралеж. — Сядай! — викнал съседът, който минавал за шегобиец, и подал на Хитър Петра стол. Обърнал го срещу слънцето, изкарал бръснача и …

Read More »

Баба и внуче

Имала си една баба внуче. Мъничко, ала хитричко. Един ден му се дояли ябълки, а кошницата била нависоко. – Баба, била ли си мъничка? – Била съм, бабиното. Който не е бил мъничък, не може да остарее. – По-добре да не си била мъничка, че да не остаряваш. – Ех, де да съм знаела, бабиното. – Бабо, когато си била …

Read More »

Надхитреният лихвар

Имало едно време един беден човек. Имал си той една малка нивица, един вол и една крава. С вола и кравата орял нивата и едва се прехранвал. Но не щеш ли, волът му умрял и трябвало да си купи друг, та да изоре и посее нивата. А нямал пари. Въртял, сукал, па накрая отишъл при лихваря и му поискал една …

Read More »