ПРИКАЗКИ

Мъжленце и женичка

Имало едно време едно мъжленце и една женичка. Те се били оженили неотдавна и живеели още като младоженци. Един ден мъжленцето рекло: – Аз ще отида на нивата, женичке. Когато се върна, искам да има на трапезата малко печено, да заситя глада си, и малко прясно питие, да утоля жаждата си. – Върви, мъжленце – – рекла женичката, – – …

Read More »

Конче-вихрогонче

Имало едно време един дядо, той имал трима сина. По-големите се занимавали със стопанството, били сръчни и гиздави, а най-малкият, Иван глупакът, бил ни туй, ни онуй, обичал да събира гъби в гората, а в къщи все на печката дремел. Дошло му време на дядото да умира, събрал той синовете си и им заръчал: – Като умра, три нощи подред …

Read More »

Златното птиче

Един цар имал хубава градина. Сред градината расло златно дърво. То раждало златни ябълки. По пладне цъфтяло, вечер завързвало и нощем ябълките узрявали. Ала нещо идвало през нощта и ги изяждало. Царят имал трима синове. Веднъж най-големият син се явил пред бащата и казал: — Татко, искам да вардя нощес ябълките. — Добре, синко — рекъл царят. Като се мръкнало, …

Read More »

Синът на ловеца

Живял някога един ловец. Той имал син. Ловецът умрял, а вдовицата му — умна жена — дала момчето да се учи. Синът на ловеца бил способен и скоро вече четял свободно. Когато навършил петнадесет години, веднъж на връщане от учителя си видял на улицата да играят деца. Приближил се той, развалил им играта и децата се развикали: — Ти, никаквецо …

Read More »

Как Крали Марко добива силата си

Бил малко момче – на седем години. Един ден, както пасял телците си, му хрумнало да ги приближи до близкото езеро. То било толкова синьо, че му се струвало небето е слязло на земята. Разнесъл се в тишината детски плач. Огледал се наоколо и видял малко детенце в люлка. Слънцето приличало! Момчето гребнало малко водичка в шепата си и напоило …

Read More »

Камбаните на Плиска

Великден е! Новопостроената базилика се оказала тясна да побере цялата свита на царя и стеклото се множество народ. Болярите, князете, княгинята са обкръжили царствената осанка на Симеон. Мантията му излъчва златно-пурпурно сияние. В ръцете на множеството червенеят великденски яйца. Очите на богомолците, дошли от села и колиби, сияят. Празничното настроение расте. Цъфналата круша край базиликата ронела бели цветчета и при …

Read More »

Орфей в подземното царство

Вълшебният певец Орфей, синът на речния бог Еагър и музата Калиопа, се завърнал в родната си Тракия. Там негова жена станала прекрасната нимфа Евридика. Орфей я обичал силно, но не могъл да се наслаждава дълго на щастлив живот с жена си. Веднъж, скоро след сватбата, прекрасната Евридика късала пролетни цветя сред зелена долина с другите нимфи. Без да забележи, Евридика …

Read More »

Кошундарела

Живял едно време един сиромах момък. Той ходел по градовете да търси работа. Стигнал веднъж в един далечен град и тръгнал да обикаля, да види няма ли работа за него. Като вървял по пазара, срещнал го един хубаво облечен мъж и го попитал: – Къде си тръгнал бе, момко? – Работа диря – отвърнал момъкът. – С чужда работа се …

Read More »

Галената дъщеря

В едно село живееха двама души: мъж и жена. Те си имаха само една щерка, много я обичаха и не даваха прашинка да падне отгоре й. На ръце я дигаха и слагаха. Съседите я наричаха „галената дъщеря". Майката и бащата се трепеха от сутрин до вечер, за да изкарат хляба и облеклото, а дъщерята нищо не вършеше. Сутрин се излежаваше до …

Read More »

Овчарят и неговата жена

Върху една стара круша паднал гръм и запалил синора. Пламнали лозините, къпините и трънаците. Разбягали се зайците, които се криели в трънаците, отлетели птичките от гнездата си, в пламъците останала само една отровна змия — пепелянка. Тя се гърчела в огъня и жаловито съскала. Наблизо минал един овчар. Змията, като го видяла, почнала да писка: — Моля ти се, овчарко, …

Read More »