ПРИКАЗКИ

Благоговейте, благоговейте!

Когато тибетските ученици на Атиша ( един от първите реформатори) му доложили, че В Тибет при наличието на много съзерцаващи няма нито един, който да е овладял йогистката сила на добрите качества, Атиша отговорил: – Зараждането на каквото и да е число добри качества на Махаяна изцяло зависи от почитането на Учителя. При вашите тибетски лами съществува само обикновена теоретична …

Read More »

Да нямаш пречки

Дърводелецът Чуй чертаел на ръка по-точно, отколкото с помощта на циркуляр и триъгълник, пръстите му следвали превръщането на нещата и не зависели от мислите и желанията му. Затова съзнанието му винаги било единно и не знаело прегради. Ние забравяме за крака, когато сандалите са ни по мярка. Забравяме за кръста, когато поясът на робата не ни стиска. Забравяме за правилното …

Read More »

Дръжка от лизгар

Преди хиляда години в едно руско село живял човек, който от малък не можел да се движи. Затова единственото нещо, което било по силите му, било да лежи на печката. Така той пролежал около тридесет години. Вероятно на тази печка е щял да завърши животът му, ако през селото веднъж не минал старец. Пътникът влязъл именно в тази колиба, в …

Read More »

Голяма разлика

Попитали един дзенмайстор: "Какво правихте обикновено преди да станете просветлен?" Той казал: "Обичайните ми занимания бяха сечене на дърва и носене на вода от кладенеца." След това го попитали: "А сега, когато сте станал просветлен, какво правите?" Той отговорил: "Какво повече бих могъл да правя? Сека дърва и нося вода от кладенеца." Питащият, естествено, бил озадачен. Той попитал: "Каква е …

Read More »

Истински човек

Попитали Настрадин Ходжа на колко години е. Той отговорил: "На четиридесет."Оттогава минали десет години и веднъж му задали пак същия въпрос. Ходжа пак отговорил: "На четиридесет." Напомнили му, че преди десет години е бил на четиридесет години и сега назовава същата цифра."Истинският човек – отбелязал Настрадин – никога не се отказва от думите си. Както Бог е един, така и …

Read More »

Какво е дзен

Един човек посетил дзендо и попитал настоятеля нa храма:– Какво е дзен?Настоятелят на храма долепил пръст до устните си и прошепнал:– Ние не говорим в стаята за медитации.Когато последвал настоятеля в библиотеката, той се опитал отново да му зададе същия въпрос. Но настоятелят долепил палец до устните си и казал:-Тук четем книги в тишина.Когато отишли в кухнята, настоятелят не дал …

Read More »

Контрабандист

Настрадин Ходжа всеки ден прекарвал магарето си през границата, натоварено с кошове слама. Тъй като Всички знаели, че той се прехранва с контрабанда, граничарите Всеки път го обискирвали от главата до петите. Претърсвали сламата, потапяли я във вода, от време на време даже я изгаряли. Самият Настрадин междувременно живеел все по-добре и по-добре.Накрая той се оттеглил и се преселил да …

Read More »

Ловецът на птиците

Веднъж един ловец на птици хванал славей и искал да го заколи и изяде. Славеят започнал да моли за пощада.– Каква полза за теб – казвал той, – ако ме заколиш?По-добре ме пусни, а аз ще ти дам в замяна три съвета.Съгласил се ловецът. Славеят му казал:– Никога не преследвай това, което не можеш да хванеш. Никога не тъгувай за …

Read More »

Мираж

Един могъщ цар построил грамаден дворец с безброй стаи, разположени така, че едната се намирала вътре в другата във формата на концентрични квадрати. Стаите били свързани с врати, намиращи се по дължина в едното направление и се падали една срещу друга, така че, когато били отворени, през тях можела да се Види подредбата вътре. Царят обикновено седял В най-отдале-чените вътрешни покои, …

Read More »

Награда за настойчивостта

Имало един велик Бог мъдрец на име Нарада. Както сред хората има мъдреци – велики йози, така и сред боговете има йоги. Нарада бил добър йога, достигнал голяма духовна висота. Той бил ходил навсякъде и веднъж, пресичайки една гора, видял човек, който толкова отдавна бил потънал в дълбок размисъл, че термитите построили около тялото му огромен мравуняк. – Къде отиваш? …

Read More »