ПРИКАЗКИ

Лисицата и воденичарят

Една лисица надула два меха — напълнила ги с въздух, вързала ги, метнала ги на гръб и тръгнала. Преди да излезе, поръчала на своите две лисичета: — Рожби опашати, тая нощ ще бъдете сами, лягайте в дупката, затворете си очите и спете! Да не сте посмели през нощта да излезете навън, защото, светне ли месечината — по гората тръгва Халата. …

Read More »

Юначното петле

Яхнал дребното си магаре, дядо Пешо се връщал от пазар. Клатучкал се и нещо си тананикал. Като стигнал дървения мост на крайселската река, той смахмузил магарето — да мине по-бързо, и го подканил: — Де, Марко! Засилило се дядовото Пешово магаре, но додето претопурка през моста, подковата на левия му заден крак се закачила на един чеп и се откъртила. …

Read More »

Умната мома

Имало едно момче, което искало да се жени. То било много даровито и способно, та смятало да си намери мома умна и досетлива. И тръгнало да я търси. Минало през една гора. Видяло една баба, която събирала дръвца. – Добър ден, бабо – поздравилo я момчето. – Дал ти Бог добро, синко. Къде отиваш? – Отивам да си търся щастието. …

Read More »

Умни хора

Веднаж, в света неделя, свекърът, свекървата и мъжът на една булка отишли на черква, а снахата останала вкъщи да наглежда яденето на огъня. Като стояла при огнището, налегнала я дрямка и тя заспала. След малко се събудила и много се засрамила. "Добре, че нямаше никой от нашите да ме види", си рекла, но се сетила, че я видяло кученцето. "Брей, …

Read More »

Чаша

Някакъв началник отишъл при един пустинник с молба да му разкаже за основите на живота. Пустинникът започнал да разказва и по време на беседата постепенно наливал вода в една чаша. Началникът накрая забелязал, че водата прелива и посочил това на пустинника. На това онзи отговорил: "Истина е, затова следващия път се запаси с чаша с по-голяма вместимост."

Read More »

Ако си стопанин в къщата

Един евреин дошъл при Дов Бер от Междуречието и започнал да се оплаква, че го тормозят нечисти помисли и лоши фантазии, пречат му да мисли за добрите и свети неща. Той му казал: -Трябва да отидеш при раби Зеев от Житомир. Трябва, значи трябва. Раби Зеев държал хан недалеч от града, в едно от селцата. Когато евреинът се добрал дотам, …

Read More »

Бойният петел

Дзин Син Дзи отглеждал боен петел за владетеля. Минали десет дни и владетелят попитал: – Готов ли е петелът за двубой? – Още не. Ходи арогантно и от време на време изпада в ярост – отговорил Дзин Син Дзи. Изминали още десет дни и владетелят отново задал същия въпрос. – Засега не – отговорил Дзин Син Дзи. – Той все …

Read More »

Делегация от Сирия

Делегация от Сирия, съставена от юдеи, християни, мюсюлмански дервиши, а също и такива, чието вероизповедание било неизвестно, осъществили опасно пътешествие от Ирак до Туркменистан, където посетили кралския дворец на Ахмед Ясави, суфистия учител на века.Те били посрещнати от майстора пред вратите на града и почетени с всевъзможни дарове и с безкрайно уважение. В отредените им апартаменти имало кожи и килими, …

Read More »

Двамата молещи се

Двама влезли в храм да се помолят: единият – фарисей, а другият – бирник. Фарисеят, като застанал, се молел така: "Боже! Благодаря ти, че не съм като останалите хора, грабители, хулители, прелюбодеи или като този бирник. Постя два пъти седмично, давам десятък от всичко, което притежавам." А бирникът, стоейки отдалеч, не смеел даже да вдигне очи към небето, но удряйки …

Read More »

Гълъбицата и водата

Гълъбицата, страдайки от жажда, летяла и търсела вода. Скоро тя видяла нарисуван на стена тас с вода. Гълъбицата бързо долетяла до нарисувания тас и се опитала да се напие от него. Летяла тя около таса и взирайки се в рисунката, се удряла в стената, докато не паднала мъртва. Умирайки, птицата казала: "Ама подмами ме нечистата сила! Защо не си спомних …

Read More »