ПРИКАЗКИ

Баба и внуче

Имала си една баба внуче. Мъничко, ала хитричко. Един ден му се дояли ябълки, а кошницата била нависоко. – Баба, била ли си мъничка? – Била съм, бабиното. Който не е бил мъничък, не може да остарее. – По-добре да не си била мъничка, че да не остаряваш. – Ех, де да съм знаела, бабиното. – Бабо, когато си била …

Read More »

Надхитреният лихвар

Имало едно време един беден човек. Имал си той една малка нивица, един вол и една крава. С вола и кравата орял нивата и едва се прехранвал. Но не щеш ли, волът му умрял и трябвало да си купи друг, та да изоре и посее нивата. А нямал пари. Въртял, сукал, па накрая отишъл при лихваря и му поискал една …

Read More »

Съзвездието Кумова слама

На един беден човек се родило дете и той поканил дядо Господ да му стане кръстник. Дошъл той, кръстил детето и го благословил с дълъг живот. Селото било в планината – тревата растяла много хубава, пълна с всякакви лековити билки, та Господ поръчал да му направят плевник, където да си събира сеното. Синът пораснал, избрал си хубава и работна девойка …

Read More »

Трите архата

Трима архата неотклонно молили Буда да им позволи да изпитат чудо. Буда поставил всеки от тях в тъмна стая и ги заключил. След дълго време Благословения ги извикал и попитал за видяното от тях. Всеки разказал различни видения. Буда казал: "Сега трябва да се съгласите, че чудесата не са полезни, тъй като вие не сте усетили главното чудо. Защото сте …

Read More »

А аз самият кой съм

По време на продължително пътешествие Настрадин Ходжа, за да не се загуби в кервана, завързал за пояса си тиква и така продължил. При едно от спиранията, за да нощуват, един шегаджия отвързал полека тиквата и я завързал на себе си. Когато на сутринта Ходжа видял пред себе си човек, на чийто пояс била завързана тиква, той объркано казал: "Аз съм …

Read More »

Богаташът и неговият слуга

Един богаташ оставил прекрасната си градина под охраната на сиркара (старшия слуга). Когато идвали посетители, за да разгледат градината, сиркарът им оказвал всякакво внимание. Той им показвал най-красивите части на градината с разкошни плодни дръвчета, цветя, дворци, езера и казвал: "Ето, господа, нашите дървета манго, ето нашето езеро. Нали е самата истина, че нашите цветя са толкова прекрасни? Ето я …

Read More »

Дарът на тъмнината

Духът на тъмнината си мислел: "Как още по-здраво да привържа човечеството към земята? Нека бъдат съхранени обичаите и навиците, нищо не прикрепя така човечеството към обичайните картинки. Но това средство е годно само за масата. Много по-опасна е самотата, в нея просветлява съзнанието и се изграждат нови конструкции. Трябва да се ограничат часовете самота. Хората не трябва да остават сами. …

Read More »

Дървото на небесата

Хуей Дзи казал на Чжуан Дзи: – В двора си имам голямо дърво, хората го наричат Дьрво на небесата. Стволът му е толкова крив, че няма начин да долепиш отвес до него. Клоните му са толкова усукани, че няма как да долепиш триъгълник до тях Постави го до пътя, и нито един дърводелец няма даже да го погледне. Така са и …

Read More »

Грабител

Една вечер, козато Шичири Кодзюн четял сутри на глас, при него влязъл грабител с остър меч и казал: "Портмонето или живота!" Шичири му казал: "Не ми пречи.Парите са ей там, В сандъка." И продължил да чете.Скоро той спрял и помолил: "Слушай, не вземай всичко. Утре трябва да си платя данъците."Като взел почти всички пари, неканеният гост се приготвил да си …

Read More »

Из поученията на Конфуций

Докато пътувал с учениците си, Конфуций видял жена, която ридаела край могила и попитал за причината за скръбта й. "Мъка – отговорила тя, – свекърът ми беше убит тук от тигър, после съпругът ми, а сега и синът ми загина от същата смърт." "Но защо не се преселихте оттук?" "Тукашното правителство не е жестоко." "Ето, виждате ли! – възкликнал учителят. …

Read More »