ПРИКАЗКИ

Младежът

Суфисткият майстор Джунайд работил с един юноша. Джунайд водел толкова обикновен живот, че трябвало човек да е много проницателен, за да разбере, че до него стои просветлен. Той бил абсолютно обикновен във всичко. Юношата, който работел с него, постоянно демонстрирал своята осведоменост и каквото и да правел Джунайд, казвал: "Неправилно. Това трябва да се прави така. Така ще е по-добре." …

Read More »

Наивността на Ходжа

Напълнил си Настрадин Ходжа джобовете с праскови и като срещал по пътя си приятели, казвал, сочейки джобовете си: "Който познае какво имам в джоба си, ще му дам най-голямата праскова." "Имаш праскови" – казвали му. Поразен, Ходжа възкликнал: "И кой е този негодник, който ви е казал?"

Read More »

Несправедливост

В кръчмата влязъл монах и казал: "Моят учител ми нареди да известя хората, че човечеството няма да достигне съвършенство дотогава, докато хората, които не са изпитали върху себе си несправедливост, не започ¬нат да се отнасят към нея със същата нетърпимост, както хората, които действително са я изпитали." Тези думи мигновено поразили всички събрали се. След това Настрадин казал: "А на мен …

Read More »

Основа за самомнение

Веднъж Хасан се натъкнал на Рабийя, когато тя седяла в кръга на съзерцателите и казал: – Аз притежавам способността да ходя по водата. Хайде да отидем на хей онзи водоем и седейки на повърхността на водоема, да обсъдим духовните теми. Рабийя казала: – Ако искате да се отделите от тази най-достойна компания, то защо не излетите и не побеседвате, седейки във …

Read More »

По приятелски

Една небрежна стопанка сложила на перваза на прозореца току-що изпечен хляб да изстива. В това време наблизо притичвали лакома котка и гладно куче. Й двете животинки скочили върху горещия кравай и го съборили на земята. Те застанали над него, вирнали опашки – котката сърдито съскала, а кучето заплашително ръмжало. – Това е моят кравай – казала котката, – аз първа …

Read More »

Приключения в пустинята

К- огато бях в пустинята – казал веднъж Настрадин, – накарах цяло племе, всяващи ужас, кръвожадни бедуини да побягнат. – А как постигнахте това? – С лекота. Просто аз побягнах, а те хукнаха подире ми.

Read More »

Рецептата и дробът

Купил веднъж Настрадин Ходжа дроб. По пътя го срещнал приятел и попитал: "Как ще го сготвиш?" "Обикновено" – отговорил Ходжа. "Не – възразил човекът, – дробът може да се приготви великолепно. Както ти обясня сега, така го приготви." "Твоите обяснения няма да се задържат в главата ми – казал Ходжа. – Напиши на лист хартия. Тогава ще гледам рецептата ти …

Read More »

Смирение

Ава Атанасий преписал на прекрасен пергамент, струващ осемнадесет жълтици, целия Стар и Нов завет. Веднъж един брат дошъл при него и като видял книгата, я отнесъл. Същия ден ава Атанасий поискал да чете от тази книга. Като установил, че е изчезнала, той разбрал, че я е взел онзи брат, но не изпратил да го попитат от опасение онзи да не …

Read More »

Сънят на дърваря

Един дървар сънувал много хубав сън, когато изведнъж го събудили. Разгневен, той възкликнал: – Защо ме събудихте? Аз бях цар. Имах седем сина. Те всички учеха различни науки, а аз седях на трона и управлявах страната си. Защо разрушихте всичко това? Човекът, който го събудил, казал: – Но нали това беше сън. За какво съжаляваш сега! Дърварят отговорил: – Върви …

Read More »

Товарът на този свят

Двама ученици обсъждали най-изразителния символ на това понятие. Единият предложил златото, но другият предполагал, че белият мрамор е по-подходящ. И двамата били единодушна за това, че товарът като тежест е най-добре да бъде изобразен като камък. Но Учителят отбелязал: "И най-малкото зърно ще съответства на понятието "товар на този свят".

Read More »