ПРИКАЗКИ

Смяна на дрехите

Малкият брат на Ян Чжу на име Бу тръгнал на разходка, облечен с бели дрехи. Завалял дъжд, той свалил белите дрехи и ги сменил с черни. Като се върнал у дома, кучето не го познало и го посрещнало с лай. Ян Бу се разсърдил и поискал да набие кучето. – Не го бий! – казал му Ян Чжу. – Нима …

Read More »

Сутрешна търговия

Една сутрин Бахаудин Накшибанди дошъл на бухарския пазара с дълъг прът в ръка. Той започнал да вика с хриплив глас, докато не се събрала тълпа, породена от подобно поведение на човек с такава репутация и достойнство. Когато се събрали стотици хора, недоумяващи какво да мислят или да правят, Бахаудин вдигнал своя прът и започнал да преобръща подносите със стока. Скоро …

Read More »

Третият министър

Веднъж се случило принцът с лошото си поведение да разгневи баща си. И толкова неделикатно постъпил той, толкова не по царски, че на бащата се наложило да го изгони от царството. Царят мислел, че синът му ще се разкая, ще поиска прошка и ще се върне обратно. А принцът просто изчезнал. Дори не се опитал да потърси връзка с баща …

Read More »

Високомерният мъдрец

Някога, много отдавна, живял един мъдрец, който се скитал из горите. Много подвизи извършил той. Веднъж, докато седял под едно дърво, една врана се изцвъкала на главата му. Мъдрецът се разярил, хвърлил гневен поглед на враната и птицата тутакси се превърнала в пепел. Възгордял се мъдрецът със силата на погледа си, с мощта на своя аскетизъм. Отишъл той в града …

Read More »

Защо да тръгвам

Близо до източната порта на Вей живеел човек на име У. Когато починал синът му, той не тъгувал. Икономът го попитал: – Защо не тъгувате за смъртта на сина си? Та нали вие, господарю, обичахте сина си, както никой друг под небето! – Защо да тъгувам? – отговорил У, който живеел близо до източната порта. – Преди аз нямах син. …

Read More »

Животното, което наричали сатори

Един дървар усърдно работел дълбоко в гората. Изведнъж се появило странното животно сатори, което рядко се срещало в селата. Дърварят искал да го хване живо. Животното прочело мислите му: – Искаш да ме хванеш живо, така ли? Дърварят бил поразен и не знаел какво да каже. Тогава животното казало: -Ти, по всичко личи, си удивен от моите телепатични възможности? Дърварят …

Read More »

Славеят

В Китай, както знаете, императорът е китаец и всички около него са също китайци. Тая история се случи преди много години и тъкмо затова заслужава да се чуе, докато още не е забравена. Палатът на императора беше най-хубавият палат в света. Той бе направен цял от най-скъп порцелан, но толкова тънък, че опасно беше дори да се докоснеш до него. В …

Read More »

Модерната лисанка

М алката Лисана госпожица стана – по купони ходи, спазва всички моди. Цялата във джуфки, с високи обувки тя на дискотека тръгна, но полека, че пътят минава през стръмна дъбрава. А и в гъсталака жаба взе да кряка, та наша Лисана страшен страх я хвана. Опита да бяга, но падна веднага – не са най-удобни обувки подобни за крос през …

Read More »

Пепеляшка

Живял някога благородник, който се оженил повторно за толкова надменна и горделива жена, каквато хората не били виждали дотогава. Тя имала две дъщери, които по всичко й приличали. Благородникът пък имал едно момиче, нежно и мило като своята майка — най-прелестното създание на света. Сватбата не била още свършила и мащехата показала лошия си нрав. Не можела да понася хубавото …

Read More »

Раковината на изобилието

Не винаги в Северно море са се въдили толкова риби, колкото се въдят сега. Било е време, когато не е можело да се хване нито една рибка. Защото някога, много отдавна, животът е бил съвсем различен от сегашния и хората са живели другояче. Тогава рибите от едно море си стояли само в него, както и животните от една гора не …

Read More »