ПРИКАЗКИ

Търговците и водачът

Веднъж търговците замислили да посетят чужди страни. Съгласно закона за пътешествието, първо, трябвало да си намерят водач и едва след това можело да се отправят на път. Впуснали се в търсене всички търговци и си намерили водач. Той веднага ги повел. И ето че наближили края на голяма пустиня. Там имало храм, където принасяли жертва на небето. Трябвало да се …

Read More »

Водач

В стари времена живял един проповедник, който се учел как да намери пътя към безсмъртието. Царят изпратил да го повикат, но посланикът не бързал и проповедникът умрял. Царят силно се разгневил и се канел да екзекутира посланика, когато любимият му слуга му дал следния съвет: -Хората преди всичко се боят от смъртта, над всичко те ценят живота. Ако самият проповедник е …

Read More »

Защо това е така

Полусянката попитала сянката: – Преди се движеше, сега спря. Преди седеше, сега стана. Откъде е това непостоянство в поведението ти? Сянката отговорила: – Може би постъпвам така в зависимост от нещо? А може би това, от което завися и заради което постъпвам така, зависи от още нещо? А може би завися от люспичка на корема на змия или от крилото …

Read More »

Змия

Отшелник, който разбирал езика на животните, по време на молитва забелязал, че малка зелена змия започнала да се извива край него. Така продължило няколко дни. Накрая той попитал змията какво означава нейното странно поведение? Змията отговорила: "Добро е твоето съсредоточаване, риши, след като по време на молитва така забелязваш всичките ми движения!" Отшелникът тогава казал: "Червей лукав, не съди по …

Read More »

В задния двор

В задния двор пристигна една патица от Португалия, други разправяха — от Испания, както и да е, това не е важно. Важното е, че я нарекоха „португалка". Тя започна да носи яйца, сетне я заклаха, изпържиха и поднесоха на масата — ето цялата й история. Всички патици, които се излюпиха от яйцата й, получиха също тъй името португалки, а туй вече …

Read More »

Заспиващо дете

Сънчо приспива ни всички –бебета, майки и баби дори,зайчета, мечки, сърнички,цели квартали и цели гори.Само едно не разбирам –в тъмното как не умира от страх?Всяка нощ щях да умирам,ако на негово място аз бях. Значи не искам да станаСънчо, когато порасна голям.Или ми трябва охрана,ама със нея пък ще ме е срам. Все пак, когато порасна,някакъв трябва да стана, нали?Да, …

Read More »

Победителят Кендзо

В едно време на брега на едно море живеел беден рибар на име Кендзо Синобу. Цялото му богатство било една схлупена колиба, стара лодка и бамбукова въдица. Веднъж през един студен ветровит ден някой почукал на колибата на Кендзо. Кендзо отворил вратата и видял на прага изнемощял старец. — Позволи ми да пренощувам тук — помолил му се странникът. — …

Read More »

Бърз като жабок

Един жабок-измамник от Северозападния бряг шумно се хвалел на неколцина свои приятели жабоци за голямата си бързина. — И елен да има смелост да се мери с мен, ще остане много назад — заявил той. Силен смях се дочул от края на поляната, близо до мястото, където се намирали жабоците. Обърнали се и видели голям елен-самец. — Защо се смееш, …

Read More »

Мишокът, който яде котки

Един стар библиотечен мишок отишъл да навести братовчедите си, които живеели на тавана и слабо познавали снета. — Не познавате света — казал той на своите срамеж­ливи роднини — и по всяка вероятност не знаете дори да четете. — Ех, ти си учен — въздишали те. — Например яли ли сте някога котка? — Ех, ти знаеш толкова работи. При …

Read More »

Магията на шаманите

Отдавна, много отдавна един млад селишки вожд имал жена, която силно обичал: един летен ден, когато навлезли навътре в гората от червени кедри, тя му казала: — Днес ще се роди нашето дете. Младият вожд много се зарадвал. После, според обичая сред хората им, двамата отишли да поплуват, за да се пречистят. Дълго плували заедно. След известно време излезли на …

Read More »