ПРИКАЗКИ

Дарове

Един суфистки майстор веднъж обявил, че той възражда церемонията на дароподнасянето, съгласно която, всяка година се поднасят дарове в гробницата на един от прославилите се учители. Хора от всички съсловия надошли от далечни места, за да дадат своите дарове и да чуят, ако е Възможно, нещо от учението на майстора. Суфият заповядал даровете да бъдат положени на пода, в центъра …

Read More »

Дървената статуя

Живял някога един човек, който бил предан на Буда с цялото си сърце. Имал той прекрасна старинна дървена статуя на Учителя, истински шедьовър. Отношени – ето му към нея, било като към най-голямото съкровище. Веднъж, през една студена зимна нощ, човекът останал сам в сламената си колиба. Било много студено и той отчаяно треперел от студ. Изглеждало, че е настанал …

Read More »

Готвене на свещ

Настрадин Ходжа се обзаложил, че може да прекара нощта в близките планини и да оцелее независимо от снеговете и ледовете. Няколко приятели от компанията се съгласили да станат свидетели на това. Настрадин взел книга и свещ и прекарал най-студената нощ в живота си. На сутринта, полумъртъв, той поискал парите си. – Нали нямаше със себе си нищо, с което да …

Read More »

Истинско забвение

Уродът Безустен с изкривени крака служел като съветник при владетеля на Вей Лин Гун. Господарят толкова харесвал този съветник, че когато гледал обикновените хора, му се струвало, че те са с твърде дълги крака.Гърбавият, с огромна буца на шията, служел като съветник при Хуан Гун, владетел на царство Ци. Хуан Гун така харесвал съветника си, че когато виждал пред себе …

Read More »

Камъните и маслото

Веднъж при Буда дошъл един юноша. Той все плачел, плачел и не можел да се успокои. Буда го попитал:– Какво има, младежо?– Господарю, вчера умря баща ми.– Какво да се прави? След като е умрял, от оплакване няма да възкръсне.-Да, разбирам това, господарю. С оплакване не може да се помогне. Но аз дойдох при вас, господарю, с особена молба: моля …

Read More »

Ковашки мехове

Един невярващ, който освен това бил ехиден и подигравчия, дошъл при проповедника от Дубно и започнал насмешливо да твърди, че Бог не съществува.-Ако ме убедиш в това, че има Бог, ще те призная за велик учител – заявил той на мъдреца.– Нека да ти разкажа една притча – казал проповедникът.Веднъж един търговец донесъл у дома ковашки мехове, дал ги на …

Read More »

Лъжци

Някакъв лъжец казал на Настрадин Ходжа: – Веднъж стана така, че морето замръзна. В онази година ние си отядохме замразена риба. – А на следващата година – добавил Настрадин – морето случайно се запали и изгоря. И тогава ние ядохме много пържена риба.

Read More »

Молитва по навик

В дома на едни богати хора престанали да се молят, преди да седнат на масата. Веднъж на гости им дошъл проповедник. Масата била подредена много изискано, извадили най-хубавите плодови сокове и сервирали най-вкусното блюдо. Семейството седнало на масата. Всички гледали проповедника и си мислели, че сега той ще се помоли преди ядене. Но проповедникът казал: – Главата на семейството трябва да …

Read More »

Най-доброто учение

Около един уважаван учител се събрали много ученици. Занятията вървели успешно, но после тръгнал слух, че в един отдалечен град се е появил друг учител. Това сведение постепенно посадило у учениците съмнение, раздвоение на мненията, обезсилило вниманието им и ги лишило от успешност. Веднъж учителят казал: "Ще ида в планините, вие междувременно укрепнете в усвояването на учението." Учителят си отишъл. …

Read More »

Нища не можеш да получиш от мен

В Бухара имало един богат и щедър господар. Той заемал висок ранг в йерархията на света – тайната йе-рархия. Бил известен като Президента на света. И всеки ден той раздавал злато само на една категория хора: болни, вдовици и т.н. Нищо не получавали тези, които отваряли уста. Но не всички умеели да мълчат. Веднъж, когато бил ред на адвокатите да получат …

Read More »