ПРИКАЗКИ

Как ги различават

Веднъж на едно събрание станало дума за Аравия. Един от присъстващите там казал:– Странно място е тази Аравия! Там е такава жега, че всички ходят голи.Настрадин Ходжа седял настрана, заслушал се в разговора и попитал с удивление:-Добре, но ако там ходят без всякакви дрехи, тогава как различават мъжете от жените?

Read More »

Кого да оплаквам

Живял някога един земеделец, който се придържал към философията за единство. Той вече бил постигнал някаква реализация, т.е. непосредствено усещане на висшите идеи. Но живеел, подобно на всички други земеделци, със семейството си, имал и дете. И той, и жена му необикновено силно обичали сина си, защото бил единственото им дете. Земеделецът бил високо духовно развит човек, уважаван и обичан …

Read More »

Къде се е дянал конят

Един принц купил чистокръвен кон и за да го запази от крадци, го сложил в конюшня, изградена от тухли, охранявана от въоръжен пазач. Една нощ принцът не можел да заспи и решил да се разходи. Като минал покрай конюшнята забелязал, че пазачът изглежда някак си развълнуван от нещо.– Ей! – извикал го принцът. – Какво става с теб?– Тревожи ме …

Read More »

Малкото парче връвчица

Веднъж един търговец си купил за вкъщи скъп полилей. Кристален, украсен със скъпоценни камъни, той струвал цяло състояние. Търговецът окачил полилея в хола, а края на връвчицата закачил за кука на чардака. Веднъж в дома на търговеца дошло бедно момче и помолило за стари дрехи. Пратили го на чардака, където се пазели ненужните вещи и му казали да избира, каквото му …

Read More »

Мъглата на раздразнението

Ученик се обърнал към учителя с раздразнение с думите: "Много четох за учението и въпреки това не знам откъде да започна да го прилагам?" Учителят отговорил: "Очевидно ти е необходимо преди всичко да се освободиш от раздразнението. Тази мъгла ти пречи да видиш пътя."

Read More »

Не в същия ритъм

Веднъж един учител бил в голям град и като се върнал, казал: "О, аз съм преизпълнен с радост, аз съм преизпълнен с радост! Това беше толкова забележително Възвишено, в присъствието на Възлюбения!" Тогава неговият ученик си помислил: "Там са били възлюбеният и възторгът; колко хубаво! Трябва да отида и да видя ще успея ли да ги намеря." Той пресякъл града, …

Read More »

Обед

Веднъж един цар известил придворните си за предстоящ обяд, на който ги кани. Той обаче не обявил кога именно ще се състои този обяд, а ги помолил да бъдат готови, да откликнат на първия зов. Едни от придворните, по-умни, си помислили, че царят не страда от липса на време, за да се приготви за обеда и затова могат да бъдат …

Read More »

Овнешка глава

Бащата на малкия Настрадин му дал пари и му заръчал да купи варена овнешка глава. Настрадин купил варена глава, но когато се връщал, изял всичкото месо и сложил пред баща си оглозган овнешки череп. – Синко, каква странна глава, къде са ушите й? – учудил се бащата. – Бедният, бил е глух – отговорил Настрадин. – А къде са очите …

Read More »

Повярвай

Веднъж атеист се разхождал покрай ръба на една пропаст, подхлъзнал се и паднал вътре. Падайки, успял да се хване за клонката на малко дърво, растящо в една цепнатина в скалата. Докато висял на клона, люлеейки се под напора на студения вятър, той разбрал цялата безнадеждност на своето положение: долу се виждали покрити с мъх скални късове, а възможност да се …

Read More »

Противодействие

Разказват, че някакъв владетел желаел да приведе в действие просветителна, полезна мярка, но навсякъде срещал противодействие. Веднъж той се обърнал към мъдър съветник и онзи попитал: "С всички мерки ли си опитвал да утвърдиш своето предложение?" Като получил утвърдителен отговор, съветникът казал: "Тогава ще се наложи да се издаде закон, забраняващ именно твоите мерки. Ще видиш, че хората ще се …

Read More »