Listen to this article

ПРИКАЗКИ

Отшелник

Три мишки се приближили към отшелник, привлечени от неговата неподвижност. Той казал на всяка от тях: "Ти си се заселила в брашното. Макар че запасите от нея ще стигнат за целия ти род, от това ти не си станала по-добра… Ти си избрала местожителство в книгите и си прогризала немалко от тях, но не си станала по-образована… Ти си се …

Прочетете повече »

Оженил се

В едно градче, като гръм от ясно небе, пристигнала една много млада красива жена. Никой не знаел откъде е дошла тя. Произходът й бил абсолютно неизвестен. Тя била толкова прекрасна, така очарователно красива, че никой даже не си и помислил да проучи откъде се е появила. Хората наизлезли, цялото градче се събрало и всич¬ки млади хора – почти триста души, искали …

Прочетете повече »

Подражание

Живял някога един човек, комуто се приискало да заслужи благоразположението на владетеля си. Той разпитвал всички как да постигне това. Някой му казал: "Ако искаш да спечелиш благоразположението на владетеля, подражавай на маниерите му." Той незабавно се явил при владетеля и като видял, че мига с очи, също започнал да мига, подражавайки му. Владетелят го попитал: "Да не си болен? …

Прочетете повече »

Познание за причината

Ле Дзи се учел да стреля. Като улучил целта, той поискал указания от Стража на границите. Стражът на границите задал въпрос: – Знаеш ли защо улучи целта? -Не знам. – Значи още не си овладял изкуството. Ле Дзи си отишъл, упражнявал се три години и отново се явил с доклад. Стражът на границите попитал: – Знаеш ли защо улучи целта? – …

Прочетете повече »

Принципът за причината и следствието

Когато Буда още пребивавал в този свят, царица Шримала се обърнала към него с няколко въпроса, като го помолила от милосърдие да разсее някои нейни съмнения: -Защо красивите жени нямат пари? Буда отговорил: – Външно те са красиви, а сърцата им са пълни със зло, алчност и несправедливост. Парите са като цветята, не растат в лоша земя! Царица Шримала отново …

Прочетете повече »

Птица на мачтата

Веднъж една птица кацнала на мачтата на кораб, когато той излизал в морето. След известно време тя забелязала, че около нея няма дървета и дори не се вижда земя. И полетяла на север, за да намери земя. Не намерила обаче нищо и се върнала на мачтата, починала си малко и полетяла на юг. Като не намерила нищо, отново, уморена и …

Прочетете повече »

Разбиране

Веднъж верният ученик и последовател на Евреи от Пшисухи, раби Перец, го съпровождал по време на разходка из гората. Като слушал чуруликането на птичките, Перец казал: – Бих искал да знам какво си говорят! -А това, което казваш ти самият, понятно ли ти е? – поинтересувал се учителят.

Прочетете повече »

Сал

Веднъж Буда казал на своите последователи: –  Представете си човек, тръгнал на дълъг път, че е възпрян от широк поток вода. Отсамната страна на този поток е пълна с опасности и го грози гибел, другата е сигурна и свободна от опасности. Няма нито кану, за да пресече потока, нито мост, прехвърлен до другия бряг. Представете си, че този човек е решил: …

Прочетете повече »

Синът

Бащата сложил сина си на рамене и тръгнал из пазара. Детето забелязвало едно или друго нещо и казвало: "Купи ми това, тате!" И бащата купувал. Един път, втори, трети. Детето видяло свой приятел и попитал: "Да знаеш къде е баща ми?" "Глупак! – обадил се бащата. – Седиш на раменете ми, купувам ти всичко, което поискаш, а ти питаш първия …

Прочетете повече »

Смъртта на сина

В едно семейство се родило момиче, което кръстили Готами. Тъй като било много слабо, го наричали Кисаготами. Омъжила се девойката, но в семейството на мъжа й се отнасяли зле с нея, защото била от бедно семейство. Когато обаче родила син, започнали да й отдават почит. Но не щеш ли, момченцето умряло. Тъй като досега тя не била срещала смъртта, не допускала …

Прочетете повече »