ПРИКАЗКИ

Бог-отец, Бог-Син и Светия Дух

Веднъж мохамеданските или сарацинските учени попитали свети Кирил, брата на свети Методий, просветители на славяните и създатели на славянската азбука-кирилицата: – Как вие, християните, единния Бог разделяте на три Бога? Вие имате Бог-Отец, Бог-Син и Светия Дух? – Не злословете против пресветата Троица – отговорил свети Кирил. – Бог-Отец, Бог-Син и Светия дух са три лица, но съществото е едно. …

Read More »

Действителност

Край пътя лежал ствол на изсъхнало дърво. През нощта минал крадец и се изплашил: помислил си, че там стои и го причаква полицай. Преминал влюбен младеж и сърцето му радостно забило: той взел дървото за своята любима. Дете, наплашено от страшни разкази, като видяло дървото, се разплакало: то си помислило, че това е привидение. Във всички случаи дървото било просто …

Read More »

Двама сина

Един човек имал двама сина. И по-малкият казал на баща си: "Татко! Дай ми полагащата ми се част от имението." И баща им разделил имението. След няколко дни по-малкият син събрал всичко и тръгнал за далечна страна и там прахосал всичко, водейки охолен живот. Точно по това време настъпил голям глад в тази страна и той изпаднал в нужда. Тогава …

Read More »

Грошът и монетата

В един град имало много изкусен бръснар, който вземал само три медни гроша за едно бръснене. Но тъй като всеки ден бръснел много хора, то отделяйки за своята издръжка, над това събирал и по сто медни монети. Имайки определени приходи, той научил, че в един много далечен град дават по-голяма пара за едно бръснене.– Уви – казал той тогава, – защо …

Read More »

Изкуството на похищението

В царството Ци живеел богаташ от рода на Владеещите, а в царството Сун – бедняк от рода на Откликващите се. Беднякът дошъл от Сун в Ци, за да разпита за секрета на богатството. Богаташът казал:– Аз овладях изкуството на похищението. Откак започнах да похищавам, на първата година се справих с изхранването, на втората се сдобих с доход, а на третата – …

Read More »

Като се покориш, няма да се промениш

Ши Ченци видял Лао Дзъ и попитал:– Чувал съм, че вие сте учител, мъдър човек и затова съм дошъл да се видя с вас. Не ме спря и дългият път. Минах покрай стотици страноприемници, краката ми се покриха с мазоли, но не смеех да спра. Сега вече видях, че вие не сте мъдрец: до мишите дупки има остатъци от ориз, …

Read More »

Красота на лицето

Настрадин Ходжа имал много грозно лице. Един от приятелите му казал на шега:– Не съчувствам на никого в света както на жена ти.– Ако я видиш, ще съчувстваш на мен – казал Настрадин Ходжа.

Read More »

Майя

Веднъж Нарада казал на Кришна:– Господи, покажи ми майя.Изминали няколко дни и Кришна предложил на Нарада да направят пътешествие в пустинята. Като изминали няколко мили, той казал:– Нарада, искам да пия. Не би ли могъл да ми донесешвода?– Почакай малко, ще ида и ще намеря вода.И Нарада заминал. Недалеч имало село. Той влязъл в селото и почукал на една врата. …

Read More »

Може ли да се довериш на себе син

Един брамин си вървял към къщи, носейки на рамо козленце, което се канел да принесе в жертва. На средата на пътя го видели мошеници и започнали да си говорят: "Би било добре днес да си хапнем това козленце." След като скроили план, те избързали напред и тръгнали срещу брамина, като предварително се разделили така, че отначало той да срещне един, …

Read More »

Накрая ще дойдат тук

Вървял Настрадин Ходжа по улицата, някакъв човек му грабнал шапката и избягал. Ходжа разбрал, че няма да успее да хване крадеца. Без да мисли много, той се затичал към гробището, седнал на един камък и зачакал. – Ходжа, този дето ти грабна шапката – казал един минувач, – побягна към пазара, ти защо дойде тук? – Не се безпокой – …

Read More »