ПРИКАЗКИ

Какво да се прави

Веднъж през нощта, когато всички си тръгнали и учениците легнали да спят, Никодим отишъл при Исус и го допитал: "Какво трябва да направя, за да вляза в Царството на Бога?"Исус казал: "Докато не умреш, нищо не е възможно.Ако умреш, само тогава ще можеш да влезеш в Царстото Божие. ТакъВ, какъвто си – ти трябва да умреш, едва тогава ще можеш …

Read More »

Коне от една порода

Пътувал веднъж един магнат в разкошна карета, теглена от шест породисти коня, купени от различни страни. Каретата затънала в тресавище и колкото кочияшът да шибал конете, те не могли да помръднат. Не щеш ли, появил се селянин с каруца, теглена от двойка кончета, който с лекота преминал през същото тресавище. Магнатът се изумил и попитал селянина:– В какво се крие …

Read More »

Локва

Веднъж Настрадин Ходжа едва не паднал в една локва, но в последния момент му помогнал някакъв минувач. След тази случка, като срещнел Настрадин, този човек Всеки път му напомнял как го е спасил от неприятно къпане.Най-сетне Настрадин не издържал. Той завел спасителя си до същата локва, нагазил в нея до шията и извикал: "Сега аз съм толкова мокър, колкото бих …

Read More »

Минута живот

Един баща, обезпокоен, че синът му пропилява младостта си, го поканил на разходка. Бил ясен, безветрен ден. Като стигнали езерото, бащата се обърнал към сина си: – Погледни, целият ландшафт – и небето, и слънцето, и планините, се отразява във водата. Потопил ръка в езерото и като изтръскал капчиците вода от пръстите си, предложил на сина си внимателно да разгледа …

Read More »

Награда – пълен хамбар с овес

Казали на един кон: – Дай да ти отрежем главата, а като награда за това ще ти дадем пълен хамбар овес. – Глупаци – отговорил конят, – ако ми отрежете главата, кой ще яде вашия овес?

Read More »

Необходимост

Раби Хаим избрал няколко бедняци от своя град и им давал пари всеки месец – не скромни пожертвования, а толкова, колкото били необходими на тях и за семействата им. Веднъж в пазарен ден един търговец донесъл прекрасна пуйка, каквато нямало втора в Зенсе. Той веднага я занесъл в дома на раби и предложил на жена му да купи пуйката за …

Read More »

Омръзна ми

Веднъж на Настрадин Ходжа се присънило, че е в рая. Наоколо красота! Тиха долина, птиците пеят, слънцето изгрява – а той е сам под едно дърво. Вярно че скоро започнал да усеща глад, а наоколо – ни душа! Райска самота! Никой не пречи! Само че скоро съвсем му омръзнало и извикал: "Ей! Уважаеми! Има ли някой тук?!" И му се …

Read More »

Пирожки

Един богобоязлив човек карал с магарета храна на пазара. Покрай него минавал бедняк, който умирал от глад, протегнал ръка и помолил за парче хляб. Човекът в стремежа си да изпълни молбата на бедняка отворил един сандък и видял, че хлябът е изсъхнал. Затова потърсил друго и намерил кифла. Но изведнъж си спомнил, че на дъното на сандъка има пирожки. Накрая …

Read More »

Причина за печал

Веднъж една сутрин Настрадин Ходжа вървял по пазара много печален. Негов приятел го попитал: – Какво се е случило? Настрадин отговорил: – Не питай! Толкова съм опечален и угнетен, че ми се плаче. – Но какво е станало? – настоявал приятелят. – Никога не сме те виждали толкова печален! Винаги си имал много трудности, финансови и други, но не сме …

Read More »

Ябълковата градина

Настрадин имал най-хубавата в страната ябълкова градина и всеки път, когато ябълките узрявали, съседските деца се промъквали в градината и ги откъсвали. Със същото постоянство Настрадин изтичвал от къщата, размахвайки пушка и проклинайки бягащите деца. Многогодишен свидетел на това безуспешно преследване, съсед на Настрадин, веднъж му казал: – Не те разбирам, Настрадин. Та ти си спокоен и великодушен човек, реколтата …

Read More »