ПРИКАЗКИ

Дългият живот на мъжа

Една жена се обърнала към Настрадин Ходжа за съвет: – Най-почтени, имах един мъж. Той така ме навикваше. Сега съм с втори, а той всеки ден ме бие. Какво да правял Посъветвайте ме как да се спася от побоите. -Дъще, моли се на Аллах, да му даде дълъг живот! -отговорил Ходжа. – Как така? – учудила се жената. – Първият …

Read More »

Господ се усмихва в два случая

Има два случая, в които Господ не може да не се усмихне. Когато човек е тежко болен и смъртта е близо, а лекарят казва на майката на болния: "Не се бойте, аз ще го спася", той забравя, че в основата на всяко събитие от живота или смъртта лежи волята на Бога. И чувайки неговите думи, Господ се усмихва, мислейки си: …

Read More »

Истинският ми дом

Веднъж един човек отишъл в града при велик мъдрец. Изяснило се, че мъдрецът живее във вехта съборетина в покрайнините. В жилището му нямало нищо освен продънено легло и затрупана с книги маса, зад която старецът седял, потънал в четене. Гостът се обърнал към него с въпрос:– Къде живее мъдрецът?– Вие търсите мен – обяснил старецът. – Какво толкова ви учуди?– …

Read More »

Какво се е случило

Една девойка много обичала да се оглежда. Веднъж погледнала в огледалото, но не могла да види лицето си. Помислила си, че трябва да е загубила главата си и започнала да я търси, изпълнена със силно безпокойство.

Read More »

Котка

Няколко пъти Настрадин Ходжа носил у дома дроб. Жена му нагостявала с дроба мил приятел, а вечерта слагала пред Настрадин нещо месено. Веднъж Ходжа казал на жена си: "Слушай, няколко пъти носих дроб вкъщи, но все не успявам да го опитам. Къде се дява той?" "Котката го краде" – отговорила жената.Тогава Настрадин станал и скрил брадвата в един сандък. "От …

Read More »

Любов

Един човек отишъл при велик Учител и казал: "Бих искал да заобичам Боза – покажи ми пътя!" Учителят му отговорил: "Кажи ми първо обичал ли си някого преди?"Човекът казал: "Светските дела не ме интересуват, любовта и всичко останало. Аз искам да стигна до Бога."Учителят му отговорил: "Помисли още веднъж обичал ли си поне една жена, поне едно дете, поне някого?"Човекът …

Read More »

Младежът

Суфисткият майстор Джунайд работил с един юноша. Джунайд водел толкова обикновен живот, че трябвало човек да е много проницателен, за да разбере, че до него стои просветлен. Той бил абсолютно обикновен във всичко. Юношата, който работел с него, постоянно демонстрирал своята осведоменост и каквото и да правел Джунайд, казвал: "Неправилно. Това трябва да се прави така. Така ще е по-добре." …

Read More »

Наивността на Ходжа

Напълнил си Настрадин Ходжа джобовете с праскови и като срещал по пътя си приятели, казвал, сочейки джобовете си: "Който познае какво имам в джоба си, ще му дам най-голямата праскова." "Имаш праскови" – казвали му. Поразен, Ходжа възкликнал: "И кой е този негодник, който ви е казал?"

Read More »

Несправедливост

В кръчмата влязъл монах и казал: "Моят учител ми нареди да известя хората, че човечеството няма да достигне съвършенство дотогава, докато хората, които не са изпитали върху себе си несправедливост, не започ¬нат да се отнасят към нея със същата нетърпимост, както хората, които действително са я изпитали." Тези думи мигновено поразили всички събрали се. След това Настрадин казал: "А на мен …

Read More »

Основа за самомнение

Веднъж Хасан се натъкнал на Рабийя, когато тя седяла в кръга на съзерцателите и казал: – Аз притежавам способността да ходя по водата. Хайде да отидем на хей онзи водоем и седейки на повърхността на водоема, да обсъдим духовните теми. Рабийя казала: – Ако искате да се отделите от тази най-достойна компания, то защо не излетите и не побеседвате, седейки във …

Read More »
Exit mobile version