Home » ПРИКАЗКИ (page 20)

ПРИКАЗКИ

Негово превъзходителство

Поради ред обстоятелства Настрадин Ходжа се оказал веднъж в залата за аудиенции на владетеля на Персия. Шахиншахът бил обкръжен от своята користна аристокрация, от управителите на провинциите, от придворни и храненици от всякакъв вид. Всеки се стараел да излезе напред, за да го назначат за предводител на мисията, която скоро трябвало да замине за Индия. Владетелят вече започвал да губи …

Read More »

Обвивката на душете на древните хора

Цар Хуан Гун четял книга в двореца си, а на входа му майсторът колар Бян правел колело. Като оставил настрана чука и длетото, майсторът влязъл в залата и попитал: – Осмелявам се да полюбопитствам какво чете господарят. -Думите на мъдреците-отговорил Хуан Гун. – А тези мъдреци живи ли са? – попитал майсторът. – Не, умрели са отдавна. – Значи това, …

Read More »

Пари насън

Веднъж на Настрадин Ходжа му се присънило, че му дават девет монети и той започнал да спори: "Дайте ми поне десет." В този момент се събудил и видял, че дланта му е празна. Той незабавно затворил очи и като протегнал ръка казал: "Добре, дайте девет!"

Read More »

Праскови

Една жена донесла от юг праскови. Разопаковала ги, сортирала ги, позагнилите изяла, останалите внимателно сложила в щайга. От време на време ги преглеждала. Позагнилите изяждала, а останалите подреждала. Така и не опитала тя една цяла праскова.

Read More »

Пълководци

За двама пълководци на Акбар. Единият получавал пространни указания, другият – само откъслечни. Накрая вторият се обърнал към Акбар с думите: "С какво не съм заслужил пространни обяснения, след като съм донесъл толкова победи?" Акбар отговорил: "Твоето разбиране удържа потока от думи. Нека всеки миг, съхранен от теб, да бъде отбелязан с най-хубавата перла." Затова голяма е радостта за тези, …

Read More »

Сега ли е моментът да ме безпокоите

Живял един учен, който сутрин пеел молитви три, четири, пет часа поред. И така години наред. Той бил велик учен, велик познавач на санскрит, много образован човек. Накрая Кришна го съжалил и веднъж отишъл при него. Застанал зад човека и поставил ръката си на рамото му. Ученият погледнал нагоре и попитал: "Какво правите? Нима не виждате, че творя своите молитви? …

Read More »

Старият негодник

На един ловък негодник била доверена група сирачета. Като забелязал, че децата имат определени силни и слаби страни, той решил да извлекат полза от това знание. Вместо да ги учи на изкуството на ученето, той ги уверявал, че те вече го притежават. След това ги заставял да правят определени неща и да се въздържат от други, като по този начин …

Read More »

Светият и грешникът

Живял един дервиш, който вярвал, че задачата му е да се сближава с хората, вършещи злини и да вселява в тях духовни мисли, за да могат те да намерят праведния път. Само че това, което дервишът не знаел, е, че учител е не този, който казва на другите да правят това или онова, изхождайки при това от закостенели принципи. Ако …

Read More »

Твоят кръст

На един човек му се струвало, че живее много тежко. И отишъл той веднъж при Бога, разказал за нещастията си и го помолил: "Може ли да си избера друг кръст?" Погледнал Бог човека с усмивка, завел го в хранилището, където се пазели кръстовете, и казал: "Избирай." Влязъл човекът в хранилището, погледнал и се учудил: "Какви само кръстове има тук – …

Read More »

Вяра в неизбежното

Веднъж, докато вървял по тясна уличка, от покрива на една къща право върху главата на Настрадин Ходжа паднал някакъв човек. Човекът се отървал без нищо, но Ходжа бил настанен в болница. Един от учениците му го попитал: – Какъв урок извлякохте вие от станалото, учителю? Откажи се от вярата в неизбежното даже ако причината и следствието ти изглеждат неизбежни! Избягвай …

Read More »