Home » ПРИКАЗКИ (page 20)

ПРИКАЗКИ

Гнилата риба

Един човек изпратил слугата си на пазар да купи риба. Купената риба се оказала гнила. Затова господарят предложил на слугата да си избере едно от трите наказания: да изяде гнилата риба, да получи сто удара или да плати сто мина. – Ще изям рибата – избрал слугата. Започнал да яде, но не успял да свърши, когато му станало лошо. – …

Read More »

Истинска жертва

След битката при Курукшетра петима братя Пандави направили голямо жертвоприношение и раздали много дарове на бедните. Всички много се удивявали на големината и богатството на жертвата, казвайки, че такова нещо досега не е било. В края на обреда обаче се появила малка мангуста. Половината й тяло било златно, а другата половина – тъмно. Тя започнала да се търкаля по пода …

Read More »

Какво да се прави

Веднъж през нощта, когато всички си тръгнали и учениците легнали да спят, Никодим отишъл при Исус и го допитал: "Какво трябва да направя, за да вляза в Царството на Бога?"Исус казал: "Докато не умреш, нищо не е възможно.Ако умреш, само тогава ще можеш да влезеш в Царстото Божие. ТакъВ, какъвто си – ти трябва да умреш, едва тогава ще можеш …

Read More »

Коне от една порода

Пътувал веднъж един магнат в разкошна карета, теглена от шест породисти коня, купени от различни страни. Каретата затънала в тресавище и колкото кочияшът да шибал конете, те не могли да помръднат. Не щеш ли, появил се селянин с каруца, теглена от двойка кончета, който с лекота преминал през същото тресавище. Магнатът се изумил и попитал селянина:– В какво се крие …

Read More »

Локва

Веднъж Настрадин Ходжа едва не паднал в една локва, но в последния момент му помогнал някакъв минувач. След тази случка, като срещнел Настрадин, този човек Всеки път му напомнял как го е спасил от неприятно къпане.Най-сетне Настрадин не издържал. Той завел спасителя си до същата локва, нагазил в нея до шията и извикал: "Сега аз съм толкова мокър, колкото бих …

Read More »

Минута живот

Един баща, обезпокоен, че синът му пропилява младостта си, го поканил на разходка. Бил ясен, безветрен ден. Като стигнали езерото, бащата се обърнал към сина си: – Погледни, целият ландшафт – и небето, и слънцето, и планините, се отразява във водата. Потопил ръка в езерото и като изтръскал капчиците вода от пръстите си, предложил на сина си внимателно да разгледа …

Read More »

Награда – пълен хамбар с овес

Казали на един кон: – Дай да ти отрежем главата, а като награда за това ще ти дадем пълен хамбар овес. – Глупаци – отговорил конят, – ако ми отрежете главата, кой ще яде вашия овес?

Read More »

Необходимост

Раби Хаим избрал няколко бедняци от своя град и им давал пари всеки месец – не скромни пожертвования, а толкова, колкото били необходими на тях и за семействата им. Веднъж в пазарен ден един търговец донесъл прекрасна пуйка, каквато нямало втора в Зенсе. Той веднага я занесъл в дома на раби и предложил на жена му да купи пуйката за …

Read More »

Омръзна ми

Веднъж на Настрадин Ходжа се присънило, че е в рая. Наоколо красота! Тиха долина, птиците пеят, слънцето изгрява – а той е сам под едно дърво. Вярно че скоро започнал да усеща глад, а наоколо – ни душа! Райска самота! Никой не пречи! Само че скоро съвсем му омръзнало и извикал: "Ей! Уважаеми! Има ли някой тук?!" И му се …

Read More »

Пирожки

Един богобоязлив човек карал с магарета храна на пазара. Покрай него минавал бедняк, който умирал от глад, протегнал ръка и помолил за парче хляб. Човекът в стремежа си да изпълни молбата на бедняка отворил един сандък и видял, че хлябът е изсъхнал. Затова потърсил друго и намерил кифла. Но изведнъж си спомнил, че на дъното на сандъка има пирожки. Накрая …

Read More »