ПРИКАЗКИ

Сал

Веднъж Буда казал на своите последователи: –  Представете си човек, тръгнал на дълъг път, че е възпрян от широк поток вода. Отсамната страна на този поток е пълна с опасности и го грози гибел, другата е сигурна и свободна от опасности. Няма нито кану, за да пресече потока, нито мост, прехвърлен до другия бряг. Представете си, че този човек е решил: …

Read More »

Смъртта на сина

В едно семейство се родило момиче, което кръстили Готами. Тъй като било много слабо, го наричали Кисаготами. Омъжила се девойката, но в семейството на мъжа й се отнасяли зле с нея, защото била от бедно семейство. Когато обаче родила син, започнали да й отдават почит. Но не щеш ли, момченцето умряло. Тъй като досега тя не била срещала смъртта, не допускала …

Read More »

Съвършенство

Светлината попитала Тъмнината: "Ти съществуващ ли, или не съществуваш?" – но не получила отговор. Вгледала се внимателно в нейния облик: тъмно, празно. Цял ден да я гледаш – няма да видиш, слушайки я няма да чуеш, пипай я – няма да я докоснеш. "Съвършенство! – възкликнала Светлината. – Кой още би могъл да достигне такова съвършенство? Аз съм способна да …

Read More »

Тълпа

Случило се така, че Джунайд дошъл при своя Майстор. А той седял в храма. Когато Джунайд влязъл, Майсторът го посрещнал с думите: „Джунайд, ела сам! Не води със себе си тълпа!“ Джунайд се огледал, защото си помислил, че с него е влязъл още някой. Но нямало никого. Майсторът се разсмял и казал: „Не гледай назад, а гледай навътре!“ Джунайд затворил …

Read More »

Визитна картичка

Веднъж в двора на Настрадин Ходжа влязъл бик и стъпкал всички цветя. Настрадин грабнал една сопа и подгонил бика, но не успял да го догони. След няколко дни той видял, че стопанинът на му го е впрегнал и върви по пътя. Ходжа започнал с всичка сила да налага бика със сопа. – Ходжа – развикал се стопанинът, – какво правиш? …

Read More »

Защо сме дошли на този свят

Настрадин Ходжа не обръщал внимание на чистотата на своите дрехи. Веднъж един минувач, като видял, че ризата му се е втвърдила от мръсотия, казал: – Слушай, свети отче, да вземеш да си изпереш ризата! – Но тя нали пак ще се изцапа, не е ли така? – отбелязал, смеейки се, Настрадин. -А ти отново я изпери! – Пак ще се …

Read More »

Злият роб

Царството небесно е подобно на цар, поискал да се разплати с робите си. Когато започнал да се разплаща, при него довели един, който му дължал десет хиляди таланта. Но тъй като нямал с какво да плати, господарят за¬повядал да го продадат – и него, и жена му, и децата му, и всичко, което има, и да плати. Тогава този роб …

Read More »

Свинарят

Имаше някога един беден княз. Неговото княжество беше малко, но не пък толко¬ва малко, че той да не може да се ожени. Разбира се, от негова страна беше твърде смело да заяви, че иска царската дъщеря. Но все пак князът направи това, защото славата му гърмеше надлъж и нашир и защото знаеше, че стотици царкини ще приемат с благодарност предложението …

Read More »

Домашни ягуари

По цял ден Кот и Котаран във хола си седяха. Така на малкия екран те ягуар видяха. Обаче този ягуар за тях си беше котка, запътила се на пазар или пък на разходка. И изведнъж яви се там, срещу му, слон грамаден, но колкото да бе голям, ягуарът го изяде. Решиха Кот и Котаран, че сигурно се крие подобен глад …

Read More »

Химе с голямата шапка

Много отдавна в Япония живял един от ония воини, които се наричали самураи. Той бил богат и силен, но много нещастен. От дълги години бил женен, а все не идвало дете, да донесе радост в дома му. Но мъката му не била безкрайна. Един ден жена му добила момиченце. Родителите обградили своята дъщеричка с големи грижи и с цялата си …

Read More »
Exit mobile version