Listen to this article

ПРИКАЗКИ

Неволята

народна Един дървар имал двамина синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водел по един от тях за помощник.Веднъж дърварят натъкмил колата и казал на синовете си: Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана вкъщи да си отпочина,защото много се объхтах.Момчетата се зарадвали, че им се паднал случай да отменят баща си, и …

Прочетете повече »

Мързеливият

народна Имало един човек – много мързелив. По цели дни лежал под сенките, а децата му гладували и ходелиот къща на къща да просят милостиня. Селяните, като минавали край него, спирали се и започвалида го хокат. Децата ти скитат немили-недраги, целият народ се труди, а ти лежиш. Не те ли е срам?Дигай се и тръгвай на работа!Работа ли е – …

Прочетете повече »

Магарешки съвет

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд. Заварили магарето:хрупа прясно накосено сено в яслата и си върти доволно опашката. Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си?Отлично! – отвърнало магарето.Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът и въздъхнал, – а пък аз съм един нещастен вол.Защо? – попитало магарето.Защото съм роден без …

Прочетете повече »

Лошата дума

народна Закачило се едно мече в гъсти храсти-трънки. Минал един дървар. Извадил мечето от трънака.Видяла го мечката. Рекла му:– Жив да си, човече! Голямо добро ми направи. Искаш ли да станем другари?– Че знам ли?– Защо бе, човече?– Ех, как да ти кажа, Мецо… „На мечка вяра да нямаш“ казва народа Ама всички мечки не са такива, я!Мечката отговорила:– То …

Прочетете повече »

Лисица и вълк

К. Ушински Страшно изгладняла лисицата, завтекла се по пътя и все се оглеждала: няма ли някъде нещо за хапване?Изведнъж видяла – селянин кара шейна с риба.“ Няма да е зле рибки да си похапна“ – помислила си лисицата. Изтичала тя напред, легнала на пътя,простряла опашката си на снега, изопнала краката, притаила дъх – все едно, че е умряла.Приближил селянинът, гледа, …

Прочетете повече »

Лъвът и Лисицата

Нейде в дълбоките африкански гори се намира царството на великото лъвско семейство.Лъвовете са царе на горските животни откакто свят светува, те са съдници в горския свят и аконякой им се възпротиви, използват огромната си сила и бързина, за да го накажат.Затова всички горски обитатели ги почитат и уважават. Когато старият цар Лъв се умори,той предава властта си на младия си …

Прочетете повече »

Кума Лиса и Ежко Бежко

народна Някога си, било много отдавна, Кума Лиса и Ежко Бежко се сприятелили много.Те толкова се обикнали, че където отидела лисицата, и таралежът след нея; където е таралежът,там търси и лисицата. Веднъж лисицата рекла:––– Кумче Ежко, хайде да отидем в поповото лозе и да си хапнем грозде.– Идвам, Кума Лисо, идвам – рекъл Ежко. – Само че, да ти кажа …

Прочетете повече »

Котето и лъвът

народна Едно коте додявало много на стопанина си и веднъж той го занесъл и оставил в гората.Там го намерил лъвът. Той разгледал котето от всички страни, почудил му се, па рекъл: — Ти приличаш и може да си от нашия род, но защо си такова дребно?— Аз дето живеех, и ти там да живееш, няма да можеш да пораснеш и …

Прочетете повече »

Косето и лозето

народна Веднъж косът го викнали да реже на лозето, а той рекъл:– Не мога, сега ще правя гнездо!После дошло време да копаят лозето. Тръгнали копачите и пак повикали коса:– Хайде, косе, да копаем лозята!– Чакай, че имам работа, сега нося яйца!Дошло време да пръскат, викали го да пръска, а той рекъл:– Не мога, сега мътя.Когато дошло време за връзване, рекли …

Прочетете повече »

Кой каквото прави – на себе си го прави

народна Като ходел да проси от къща в къща, един слепец все тъй си думал:– Кой каквото прави – на себе си го прави! Дочула го жената на селския чорбаджия, дето дерял кожите на сиромасите, и му се заканила:– Знам, че туй, дето го приказваш – за моя мъж го приказваш, но ще те науча аз тебе, когатоминеш втори път.И …

Прочетете повече »