ПРИКАЗКИ

Старите хора

народна Един жесток цар изкарал закон да бъдат погубени всички стари хора. Каква полза от тях – казал той, – нито орат, нито жънат, нито дърва секат.Само ядат хляб и се пречкат вкъщи. По-добре ще живеем без тях.Запретнали се царските палачи. Всичките стари хора минали под нож. Останал само единстарец – баща на болярин. Дожаляло на болярина да вземе главата …

Read More »

Скъпоценният плод

Един баща имал трима сина. Един ден ги повикал и им казал:– Ще дам на трима ви по една кесия жълтици. Вървете по света и търсете най-скъпоценния плод.Който от вас ми го донесе, ще му дам половината от богатството си. Взели тримата синове кесиите и тръгнали на три страни по света да търсят най-скъпия плод. След три години тримата се …

Read More »

Силният лъв и малката мишка

народна Един ловец хванал с клопка в гората лъв, вързал го с въже и пратил другарите си в града да купят синджир,за да вържат още по-здраво силното животно. Лъвът бил вързан за един дъб. Той ревал страшно,дърветата се превивали от гласа му, копал с краката и изровил всичко наоколо. А близо до корена на дъба имало дупка. А в дупката …

Read More »

Селянинът и мечката

Преди много- много години една мечка и един селянин били приятели. Решили двамата да садят ряпа.Селянинът рекъл:– На мене коренчето, а на теб, мецано, вършеца.Израсла ряпа- за чудо и приказ.Взел селянинът коренчето, а на мецана дал вършеца.Мърморела мецана, но нямало какво да прави.На другата година селянинът рекъл на мецана:– Хайде пак да сеем дружно.– Хайде. Само че сега ти вземи …

Read More »

Приказка за бъчвата

народна Като наближи последният му час, старият баща повика своите петима синове и рече:– Чеда мои, аз вече си отивам. Моят земен път се свърши. Чуйте каква приказка ще ви разкажа,преди да склопя очи. Добре слушайте, защото искам сетне да ми я разтълкувате.Синовете втренчиха очи към баща си. Старият ги изгледа един след друг и почна:– Израснал беше в гората …

Read More »

Прасенцето на баба

Живели някога един дядо и една баба. Имали си прасенце. Веднъж бабата рекла:— Дядо, хайде да заколим прасенцето!— Не, нека се поохрани по-хубаво! — рекъл дядото. — Ще го заколим, когато пусне под опашката мас. А бабата била лакома, обичала много да похапва прясно месце, та започнала да мисли как даизлъже дядото и да заколят по-бързо прасето. Отишъл дядо да …

Read More »

Педя човек

Народна Живеели двамина стари хора – мъж и жена. Те си имали сламена колибка с щъркелово гнездо напокрива, имали си и два вола: единият – сляп, а другият – куц, имали си една нива, три години неорана.Само дете си нямали, затуй им било криво и мъчно. Една сутрин старецът рекъл на жена си: – Бабо, днес отивам да изора нивата. …

Read More »

Неволята

народна Един дървар имал двамина синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водел по един от тях за помощник.Веднъж дърварят натъкмил колата и казал на синовете си: Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана вкъщи да си отпочина,защото много се объхтах.Момчетата се зарадвали, че им се паднал случай да отменят баща си, и …

Read More »

Мързеливият

народна Имало един човек – много мързелив. По цели дни лежал под сенките, а децата му гладували и ходелиот къща на къща да просят милостиня. Селяните, като минавали край него, спирали се и започвалида го хокат. Децата ти скитат немили-недраги, целият народ се труди, а ти лежиш. Не те ли е срам?Дигай се и тръгвай на работа!Работа ли е – …

Read More »

Магарешки съвет

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд. Заварили магарето:хрупа прясно накосено сено в яслата и си върти доволно опашката. Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си?Отлично! – отвърнало магарето.Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът и въздъхнал, – а пък аз съм един нещастен вол.Защо? – попитало магарето.Защото съм роден без …

Read More »