ПРИКАЗКИ

ПОЛСКИЯТ МИШОК И ГРАДСКИЯТ МИШОК

Един ден градският мишок, който беше много изтънчен и любезен, каза на полския мишок:Приятелю, искам да ми дойдеш на обед в града. За да те накарам да дойдеш, ще ти кажа, че ще можеш да си хапнеш от най-вкусните храни, за които един полски мишок може само да мечтае.Полският мишок отвърна:Благодаря ти за поканата! Утре ще дойда.И тъй, на следващия …

Read More »

МЪДРАТА ЧУЧУЛИГА

В края на пролетта една чучулига си сви гнездо в нива с високо зелено жито.Когато малките яйца се разпукаха и четири птиченца разтвориха човките си и записукаха, за чучулигата майка започнаха грижите. Тя всеки ден се издигаше във въздуха и ловко намираше храна за рожбите си, които я очакваха винаги изгладнели, като разтваряха малките си гърла.Класовете вече бяха пожълтели, времето …

Read More »

ЛИСИЦАТА И ГРОЗДЕТО

Една изгладняла лисица попадна под една лозница с надвиснали червени узрели гроздове.Харесва ми цвета на това грозде – промърмори си лисицата. – Ще се опитам да го достигна с един скок.И тя направи един скок, ала гроздето беше много нависоко и колкото и да повтаряше опита, не успя дори да го докосне с муцуната си. Тогава, за да се утеши, …

Read More »

Щурецът и мравката

Щурецът пя цялото лято.Когато северният вятър задуха и извести, че идва зимата, той нямаше никаква храна.-Ех, че лошо време настана за бедните! – измърмори той, като потрепера, ив същия миг си спомни за мравката.-Ще я навестя – каза си той. – Може да ми помогне.Тя е толкова богата!И се запъти към мравката като влачеше с мъка вкочанясалите си крачка. Колко …

Read More »

ДВЕТЕ КОЗИ

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН Над буйния поток беше прехвърлено едно дърво. То служеше за мост на планинците, които желаеха да скъсят пътя си до село. През последните дни беше валяло много – потокът беше придошъл жълтеникав и заплашваше да отвлече всеки миг малкия, набързо стъкмен мост.Две кози, които се бяха отлъчили от стадата си, пасейки кичурите трева, избуяла по цепнатините на …

Read More »

Лисицата и щъркелът

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕНЕдин ден лисицата намисли да се пошегува с щъркела и… успя.Слушайте как стана това.Тя каза с престорена любезност на птицата с дългата шия и с още по-дългите крака. – Моля те, остани при мене на обяд.Щъркелът прие поканата.Лисицата беше сложила на масата плитък съд – някаква широка чиния със супа, която изпускаше пара.–Днес съм сготвила само тая супа …

Read More »

ВЪЛКЪТ И АГНЕТО

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕНЕдно невинно бяло агънце пиеше вода от бистър и хладен ручей.Един черен като катран вълк, дошъл по тия места да търси храна и приключения, се появи изведнъж на брега.-У! – зави звярът, който от три дни не беше ял, като се облизваше. – Защо мътиш водата, която аз ще пия? Ще бъдеш наказано за своята дързост!Агнето отговори:-Господин вълк, …

Read More »

ГАРВАНЪТ И ЛИСИЦАТА

Един гарван, кацнал на едно дърво, стискаше в човката си парче сирене.Хитрата лисица, привлечена от приятната миризма на сиренето, се спря под дървото и каза на черната птица:-О, добър ден, мили, благородни гарване! Колко си привлекателен! Но не: привлекателен е малко, ти си очарователен.Птицата слушаше доволна тия неочаквани похвали. А лисицата продължаваше да преувеличава:-Приятелю, не лъжа: ако гласът ти е …

Read More »

ЗАЯКЪТ И КОСТЕНУРКАТА

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН Един ден костенурката каза на заека:-Да се обзаложим ли, че ще успея да те надбягам?-Ти ли? – учуди се заекът и измери с поглед костенурката, като че я виждаше за пръв път.-Да, аз. Да се обзаложим ли?-Според мене, ти си полудяла. Най-бавното животно, което съм виждал, иска да надбяга заека, най-бързото горско животно?! Почакай тук малко – …

Read More »

Кокошката със златните яйца

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕНИмаше едно време една необикновена кокошка, която всеки ден снасяше в един ъгъл на кокошарника по едно златно яйце, което блестеше като слънце.Стопанинът на кокошката, един стар скъперник, всеки ден проверяваше теглото на яйцата. Той все се оплакваше, че не били по-големи, и въздишаше: Ех, да имах смелостта да тегля ножа на кокошката си! В тялото й сигурно …

Read More »