Listen to this article

ПРИКАЗКИ

ПЕТЛЕТО, КОТАРАКЪТ И МИШЛЕТО

–Къде си бил целия ден, скитнико? – запита майката сина си, едно живо и май множко любопитно мишле.–О, мамо, не ми се карай! – каза мишлето, като вдигна острата си муцунка. – Да знаеш колко много неща имам да ти разказвам!–Обзалагам се, че си извършил някоя от твоите лудории, а, безделнико?–Не , не, мамо! Слушай.Тая сутрин излязох от избата.Като си …

Прочетете повече »

РИБКАТА И РИБАРЯТ

На брега на една река стоеше рибар. Той беше хвърлил въдицата си и очакваше търпеливо някоя риба да се хване на нея.И ето, че се хвана една сребърна рибка, една малка риба, каквато рибарят никога не беше виждал.Колко е мъничка! – възкликна рибарят, като я разглеждаше, докато тя се мяташе в ръката му. – Но все пак ще я сложа …

Прочетете повече »

ПЧЕЛИ И СТЪРШЕЛИ

Стършелите откриха в един храст няколко пити хубав мед.Ех, че сладко и вкусно нещо! – каза с възторг един от тях, като си смучеше крачето, което беше потопил в меда. – Хайде, братчета, да си присвоим тая вкусна храна! А ако дойде някой да си я иска, ще кажем, че е наша.От небето се спусна гъст, златист облак от пчели, …

Прочетете повече »

МЛЕКАРКАТА И ГЪРНЕТО С МЛЯКО

С гърне мляко на глава Пиерета крачеше чевръсто и си тананикаше весело.За да върви по-леко, тоя ден тя си беше облякла широка рокля и обула обувки без токове.Градът не беше далече. Из пътя Пиерета си мислеше, че ще продаде бързо току-що издоеното мляко.„С парите от млякото ще мога да купя яйца, може би стотина – пресмяташе девойката. – Ще насадя …

Прочетете повече »

ПОЛСКИЯТ МИШОК И ГРАДСКИЯТ МИШОК

Един ден градският мишок, който беше много изтънчен и любезен, каза на полския мишок:Приятелю, искам да ми дойдеш на обед в града. За да те накарам да дойдеш, ще ти кажа, че ще можеш да си хапнеш от най-вкусните храни, за които един полски мишок може само да мечтае.Полският мишок отвърна:Благодаря ти за поканата! Утре ще дойда.И тъй, на следващия …

Прочетете повече »

МЪДРАТА ЧУЧУЛИГА

В края на пролетта една чучулига си сви гнездо в нива с високо зелено жито.Когато малките яйца се разпукаха и четири птиченца разтвориха човките си и записукаха, за чучулигата майка започнаха грижите. Тя всеки ден се издигаше във въздуха и ловко намираше храна за рожбите си, които я очакваха винаги изгладнели, като разтваряха малките си гърла.Класовете вече бяха пожълтели, времето …

Прочетете повече »

ЛИСИЦАТА И ГРОЗДЕТО

Една изгладняла лисица попадна под една лозница с надвиснали червени узрели гроздове.Харесва ми цвета на това грозде – промърмори си лисицата. – Ще се опитам да го достигна с един скок.И тя направи един скок, ала гроздето беше много нависоко и колкото и да повтаряше опита, не успя дори да го докосне с муцуната си. Тогава, за да се утеши, …

Прочетете повече »

Щурецът и мравката

Щурецът пя цялото лято.Когато северният вятър задуха и извести, че идва зимата, той нямаше никаква храна.-Ех, че лошо време настана за бедните! – измърмори той, като потрепера, ив същия миг си спомни за мравката.-Ще я навестя – каза си той. – Може да ми помогне.Тя е толкова богата!И се запъти към мравката като влачеше с мъка вкочанясалите си крачка. Колко …

Прочетете повече »

ДВЕТЕ КОЗИ

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН Над буйния поток беше прехвърлено едно дърво. То служеше за мост на планинците, които желаеха да скъсят пътя си до село. През последните дни беше валяло много – потокът беше придошъл жълтеникав и заплашваше да отвлече всеки миг малкия, набързо стъкмен мост.Две кози, които се бяха отлъчили от стадата си, пасейки кичурите трева, избуяла по цепнатините на …

Прочетете повече »

Лисицата и щъркелът

ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕНЕдин ден лисицата намисли да се пошегува с щъркела и… успя.Слушайте как стана това.Тя каза с престорена любезност на птицата с дългата шия и с още по-дългите крака. – Моля те, остани при мене на обяд.Щъркелът прие поканата.Лисицата беше сложила на масата плитък съд – някаква широка чиния със супа, която изпускаше пара.–Днес съм сготвила само тая супа …

Прочетете повече »