ПРИКАЗКИ

Хитър Петър и завистникът

Мито Павлов Мнозина завиждали на Хитър Петър за това, че БОГ го бил надарил с голяма мъдрост.Те търсели всякакъв удобен случай да злепоставят и посрамят прочутия мъдрец.Един мразовит зимен ден Хитър Петър се връщал от пазар. Снежната виелица го принуждавала да бърза.С двете си ръце придържал новия си калпак, за да не му го отнесе ураганният леден вятър.Ето, че го …

Read More »

Хитрият кръчмар

Един хитрец отворил кръчма в някакъв град отвъд морето.От всички страни пристигали морни пътници и се отбивали в кръчмата да отпочинат ида сръбнат по едно вино. Отначало кръчмарят поднасял на своите гости вино, разредено смалко вода, а по-късно, когато разбрал, че пътниците не са много придирчиви, започнал даим поднася вода, зачервена с малко вино. За една-две години той събрал цяла …

Read More »

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА

от Ханс Кристиян Андерсен (*) по времето, когато е писана приказката (1845 г.), серният кибрит е бил сравнително ново изобретение и обикновено се произвеждал и продавал от беднихора на отделни клечки, а не като днес – в кутии, като често е служел заприкритие на просия, която била забранена. Беше ужасно студено; валеше сняг, а и започваше да се смрачава; това …

Read More »

Галената дъщеря

В едно село живееха двама души: мъж и жена. Те си имаха само една щерка, много я обичаха и недаваха прашинка да падне отгоре й. На ръце я дигаха и слагаха. Съседите я наричаха „галената дъщеря“.Майката и бащата се трепеха от сутрин до вечер, за да изкарат хляба и облеклото, а дъщерята нищоне вършеше. Сутрин се излежаваше до късно. Когато …

Read More »

Дядо Мраз и внуците му

Елин Пелин Далече, далече- там, дето половин година непрекъснато виси над земята тъмна нощ, детоЛедовитият океан мие ледени планини, там живее дядо Мраз и проклетата баба Виелица. Баба Виелица дълго дреме в своята ледена пещера, а дядо Мраз обикаля Ледовития океан, опитвас тоягата си здравината на леда, прави ледени мостове и се любува на северното сияние.Там го срещат с радостни …

Read More »

Дъщерята на говедаря

народна Имало едно време един болярин. Един ден той извикал сина си и му казал: Хайде, сине, тръгвай по света да си намериш невеста. Време е вече. Ти порасна,пък и годините минават.Нивата трябва да бъде пожъната, додето не е започнало да се рони зърното.Ами каква мома да взема, тате? – попитал синът. – Не ще и дума, че трябва да …

Read More »

Дарените години

народна През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, конят,волът и кучето отишли при човека и похлопали на вратата му. Кой хлопа? – попитал човекът.Ние: конят, волът и кучето.Какво искате?Искаме да влезем при тебе, за да се постоплим на твоето огнище.Ако не ни отвориш вратата си, ще пукнем от студ.Човекът отворил вратата и трите животни …

Read More »

Дар от сърце

народна Тръгнали трима братя за чужбина – пари да печелят. Стигнали на един кръстопът. Най-големият казал: – Тука ще се разделим. Аз ще поема нагоре по десния път, ти – обърнал се към средниябрат – тръгни по левия, а пък ти – обърнал се към най-малкия – ще държиш средния път.Подир три години, на Димитровден, ще се намерим пак тука …

Read More »

Човек вяра няма

народна Един овчар, като пасял овците си, чул, че нещо се викало. Поразгледал насам-натам, никого невидял и пак седнал да свири с кавала си. Тъкмо засвирил, чул някакъв писък. Станал и тръгнал попосока на гласа. Като стигнал до един голям камък, видял отдолу една змия: тя била притисната подкамъка и не могла да се измъкне. Змията замолила овчаря да повдигне …

Read More »

Царят с магарешките уши

Цар Троян имал магарешки уши, но ги криел под короната си. Никой не знаел, че негововеличество е клепоух. След всяко бръснене тозчас влизал царският палач и погубвал злополучниябръснар, за да не разкаже никому за магарешките уши на царя. Два пъти седмично в двореца падалибръснарски глави. Намалял броят на бръснарите в Трояновото царство. Дошъл редът и на едно голобрадобръснарче. То влязло …

Read More »