Listen to this article

ПРИКАЗКИ

Дар от сърце

народна Тръгнали трима братя за чужбина – пари да печелят. Стигнали на един кръстопът. Най-големият казал: – Тука ще се разделим. Аз ще поема нагоре по десния път, ти – обърнал се към средниябрат – тръгни по левия, а пък ти – обърнал се към най-малкия – ще държиш средния път.Подир три години, на Димитровден, ще се намерим пак тука …

Прочетете повече »

Човек вяра няма

народна Един овчар, като пасял овците си, чул, че нещо се викало. Поразгледал насам-натам, никого невидял и пак седнал да свири с кавала си. Тъкмо засвирил, чул някакъв писък. Станал и тръгнал попосока на гласа. Като стигнал до един голям камък, видял отдолу една змия: тя била притисната подкамъка и не могла да се измъкне. Змията замолила овчаря да повдигне …

Прочетете повече »

Царят с магарешките уши

Цар Троян имал магарешки уши, но ги криел под короната си. Никой не знаел, че негововеличество е клепоух. След всяко бръснене тозчас влизал царският палач и погубвал злополучниябръснар, за да не разкаже никому за магарешките уши на царя. Два пъти седмично в двореца падалибръснарски глави. Намалял броят на бръснарите в Трояновото царство. Дошъл редът и на едно голобрадобръснарче. То влязло …

Прочетете повече »

Болен здрав носи

народна Един гладен вълк шетал из гората. От глад едва гледал. Отдалеч го видяла лисицата и се усмихнала.Тя познала, че вълкът е гладен, няма много сили, едва върви, и тозчас решила да му отмъсти и заголямата сила, която имал, и за смелостта му, и най-много за здравите му зъби. Тя само с хитринка сеопитвала да преживява и винаги, когато могла, …

Прочетете повече »

Безценното камъче

Дядо Павел бил овчар. Имал си кошара в балкана и затварял нощем десетина овце в кошарата.Имал си колиба с покрив от плочи, а в колибата – едно коте и едно пате. Само си нямал дядо Павелбалканецът светилник – да му свети нощно време. Веднъж дядо Павел, като вървял подир стадото си, на една поляна край гората чул писък – сякаш …

Прочетете повече »

Бабата и мечката

Отишла една баба в гората за дренки. Тъкмо се покачила на дряна – и мечката под дряна. Слизай, бабо! – изръмжала Мецана.Защо да сляза? – попитала бабата.Да те изям!Олелеее! – завайкала се бабата. – Недей, Мецано, ме яде, защото сьм дърта и жилава, ами еладовечера у дома на гости. Аз си имам три дъщери. Първата е Мекушка, втората е Якушка, …

Прочетете повече »

Баба Марта ту плаче, ту се смее

народна Имало двама братя – Голям Сечко Януари и Малък Сечко Февруари. Тяхната сестра била Баба Марта.Тримата имали едно лозе и цяла година се грижели за него.Като дошло времето – направили три бъчви вино.Чашка по чашка, изпили двамата братя цялото вино, без да кажат на сестра си.Решила веднъж и баба Марта да си вземе чашка вино. Отишла при бъчвите – …

Прочетете повече »

Приказка за баба Марта

Аз детето Живяла Марта със своите братя далеч в планината. Братята й носели едно име — Сечко.Само че единият наричали малък, а другия — голям Сечко.От високата планина те виждали и чували всичко, каквото става по земята. Усмихвала ли сеМарта, погалвала и гадинки, и тревички. Стопляла простора с благата си усмивка, блестяло катозлатно слънцето, прелитали весело птичките.Веднъж една млада пъргава …

Прочетете повече »

Златното птиче

народна народнаИмало едно време един цар. В градината му расла една златна ябълка.Всеки ден по пладне дървото пускало цвят, вечер връзвало плод, а през нощта плодовете узрявали,но някой идвал и ги обирал. Всяка сутрин царят отивал в градината и не намирал ни една ябълка.Той имал трима синове. Веднъж им рекъл: Чудя се кой дохожда нощем да ми бере златните ябълки. …

Прочетете повече »

ЛОШАТА КАТЕРИЧКА

Елин Пелин Дълбоко в една гъста гора имаше малка хубава полянка. От сутрин до вечер слънцето я обливаше с лъчите си. Сред полянката имаше изворче. В това закътано място, отдалечено от света, дето рядко стъпваше човешки крак, цареше спокойствие, тишина и безопасност. Тук идеше зайчето да си играе на слънце и нищо не го плашеше. Тук идеха сърните да пият …

Прочетете повече »