Home » ПРИКАЗКИ (page 30)

ПРИКАЗКИ

Змеят и царската дъщеря

Имало едно време един дядо и една баба. Те нямали деца. Веднаж седнали да си поприказват какво да сторят, като си нямат деца. Бабата рекла: – Ще изляза на пътя, па каквото намеря, ще го взема в кошницата и това ще ни бъде челяд. Дядото се съгласил. Бабата тръгнала. Вървяла, вървяла – нищо не намерила. Когато да се върне, видяла …

Read More »

Славейко-Боризмейко

Живяла някога хубава мома. Казвала се Лула. Тя била сгодена за един добър и храбър момък на име Славейко. Пред сватбата годеникът тръгнал да иде на пазар, та да накупи всичко, каквото трябва. А на Лула заръчал никъде да не излиза, че наблизо живеел един страшен змей и можел да я грабне. Ала тя не го послушала – като зами¬нал …

Read More »

Лападунди и тънкофини

СЕМЕЙСТВО ДУБЪЛ, 1 ГЛАВА — Страшно бавно ядете — каза господин Дубъл, който от известно време вече барабанеше с пръсти по масата. — Аз не, татко — обади се Тиери. — Не, ти не, но майка ти и брат ти. В цяла Франция нямаше по-сплотено семейство от семейство Дубъл. Господин и госпожа Дубъл се обичаха много и обожаваха децата си. …

Read More »

Сто жълтици за службата ти

Веднъж съпругата на Ходжа започнала да го упреква за бедността му. – Ако си религиозен човек – казвала тя, – трябва да помолиш за пари. След като религията е твоето занятие, като всички останали трябва да получаваш пари за това. – Добре, така и ще направя – казал Настрадин. Той излязъл в градината и завикал с всичка сила: – О, …

Read More »

Блудният син

Синът на един заможен човек заминал в далечна страна и се случило така, че докато баща му трупал несметни богатства, той обеднявал все повече и повече. След това станало така, че синът дошъл в страната, където живеел баща му и като просяк молел за храна и дрехи. Когато баща му го зърнал в парцали и нищета, заповядал на слугите си …

Read More »

Дарове

Един суфистки майстор веднъж обявил, че той възражда церемонията на дароподнасянето, съгласно която, всяка година се поднасят дарове в гробницата на един от прославилите се учители. Хора от всички съсловия надошли от далечни места, за да дадат своите дарове и да чуят, ако е Възможно, нещо от учението на майстора. Суфият заповядал даровете да бъдат положени на пода, в центъра …

Read More »

Дървената статуя

Живял някога един човек, който бил предан на Буда с цялото си сърце. Имал той прекрасна старинна дървена статуя на Учителя, истински шедьовър. Отношени – ето му към нея, било като към най-голямото съкровище. Веднъж, през една студена зимна нощ, човекът останал сам в сламената си колиба. Било много студено и той отчаяно треперел от студ. Изглеждало, че е настанал …

Read More »

Готвене на свещ

Настрадин Ходжа се обзаложил, че може да прекара нощта в близките планини и да оцелее независимо от снеговете и ледовете. Няколко приятели от компанията се съгласили да станат свидетели на това. Настрадин взел книга и свещ и прекарал най-студената нощ в живота си. На сутринта, полумъртъв, той поискал парите си. – Нали нямаше със себе си нищо, с което да …

Read More »

Истинско забвение

Уродът Безустен с изкривени крака служел като съветник при владетеля на Вей Лин Гун. Господарят толкова харесвал този съветник, че когато гледал обикновените хора, му се струвало, че те са с твърде дълги крака.Гърбавият, с огромна буца на шията, служел като съветник при Хуан Гун, владетел на царство Ци. Хуан Гун така харесвал съветника си, че когато виждал пред себе …

Read More »

Камъните и маслото

Веднъж при Буда дошъл един юноша. Той все плачел, плачел и не можел да се успокои. Буда го попитал:– Какво има, младежо?– Господарю, вчера умря баща ми.– Какво да се прави? След като е умрял, от оплакване няма да възкръсне.-Да, разбирам това, господарю. С оплакване не може да се помогне. Но аз дойдох при вас, господарю, с особена молба: моля …

Read More »