Home » ПРИКАЗКИ (page 30)

ПРИКАЗКИ

Един миг е по-скъп от съкровище

Един важен господин помолил дзенучителя Такуан да му каже как трябва да прекарва Времето си. Той усещал, че твърде много е посветил дните си на грижите на учреждението и се опитвал да стои неподвижно, за да извоюва уважението на другите. Такуан написал осем китайски символа и ги дал на човека с думите: Този ден никога няма да се повтори. Един …

Read More »

Ходжа стреля по собствената си туника

Една нощ Настрадин Ходжа видял на лунна светлина че в градината му стои някакъв внушителен човек, величествено протегнал ръце. Той събудил жена си и казал: "Донеси ми по-скоро лъка и стрелите!" Той бързо изопнал тетивата и призовавайки името Божие, пуснал стрелата. Стрелата попаднала точно В корема. "Да, с нас не бива да се шегуват! – гордо казал Ходжа. – Сега …

Read More »

Качествата на преуспяването

Ученик се обърнал към учителя с дълъг списък от качества, изисквани за преуспяване. Той тъжно казал: "Учителю, не мога да овладея тези качества."Учителят попитал: "Нима всичките?"Ученикът предложил: "Струва ми се, че не съм усвоил нито едно качество."Учителят го ободрил: "Не е голяма беда, ако чувстваш, че всички необходими качества не са усвоени от теб. По-зле е, ако ти се струва, …

Read More »

Кое твърдение е правилно

Веднъж Настрадин Ходжа казал на жена си:– Иди и донеси малко сирене. То укрепва стомаха и възбужда апетита.– Ние нямаме сирене у дома – отговорила жената.– Много добре, сиренето разстройва стомаха и отпуска венците – казал Ходжа.Жената учудена попитала:– Кое от тези двете противоположни твърдения е правилно?– Ако у дома има сирене – тогава първото, ако няма – второто – …

Read More »

Кривият млечен пудинг

Две много бедни момчета живели от подаяния, като просели по къщите в градове и села. Единият бил сляп по рождение, а другият се грижел за него, просейки милостиня.Веднъж слепият се разболял. Приятелят му казал:– Остани тук и си почини, аз ще отида да изпрося храна за двамата и ще ти донеса.И отишъл той да проси. Случило се така, че му …

Read More »

Малките камъчета и големите камъни

Двама души дошли при един голям познавач на Тора и помолили да им обясни разликата между доброто и злото. Единият от тях се смятал за голям грешник, защото като млад при скарване с близък приятел, разгневен, го ударил с тежка сопа и го убил. От този ден съвестта не спирала да го мъчи. Вторият човек никога не бил извършвал грях …

Read More »

Мъдростта на Ходжа

Веднъж се завързал спор между Настрадин Ходжа и един дервиш, който се представял за мъдрец. Ходжа му задал няколко въпроса, но дервишът не отговорил нито на един. Накрая дервишът се разсърдил и казал: -Аз мога да ти задам такива въпроси, на които няма да може да отговори даже дядо ти. – Няма на света такова нещо – отговорил Настрадин, – …

Read More »

Не се задължавай

Веднъж в Китай имало голям празник, на който се събрал много народ. Там имало един кладенец, който не бил заграден и в него паднал човек. Той викал силно, но празникът бил толкова голям, било толкова шумно, че никой не го чул. В това време един бхикша – будистки монах, се приближил до кладенеца, защото искал да пие. Монахът погледнал надолу …

Read More »

Нужда

Веднъж един баща изпратил сина си в гората по работа. А синът казал: – Татко, как ще се справя сам там? Та аз нищо не знам. – Нищо, иди – му казал баща му, – нуждата учи на всичко. Тръгнал той. Но ето че шейната му се счупила в гората. Спомнил си той думите на баща си, че нуждата учи …

Read More »

Оттеглянето на Есюн

Когато дзенучителката Есюн преминала шестдесетте и била близо до момента да напусне този свят, помолила няколко монаси да подредят дърва в двора. Като седнала решително в центъра на погребалния огън, тя запалила края му. – О, монахиньо – закрещял един монах, – горещо ли ти е там? – Само такъв глупак като теб се интересува от това – отговорила Есюн. …

Read More »