Tag Archives: Народна приказка

Посланици от Китай

Веднъж китайският император изпратил посланици при Хаким Санаи. Поначало Санаи отказал да сподели своята мъдрост. След дълги обсъждания обаче той се съгласил да представи някои учения. Изпратил и запечатано писмо на императора. То съдържало обяснението на тези учения. Ученията се състояли от дванайсет твърдения, шест сопи, три бродирани тюбетейки и един гравиран камък. Императорът предал предметите на своите учени, като …

Read More »

Промяната вече е започнала

При един хасидски майстор дошъл човек и попитал: "Какво трябва да направя, за да стана мъдър?" Учителят отговорил: "Излез и постой там," А навън валял дъжд. Човекът се зачудил: "Как може това да ми помогне? Но кой знае, всичко е възможно…" Той излязъл от къщата и застанал там, а дъждът валял ли, валял. Човекът напълно се измокрил, водата проникнала под …

Read More »

Рецептата на лекаря

Някакъв човек се разболял и се обърнал към лекар за помощ. Докторът го прегледал, след което му написал рецепта. Болният твърдо вярвал на своя лекар. Върнал се вкъщи и в стаята, в червения ъгъл, поставил красив портрет или статуя на лекаря. След това седнал и изразил своята почит пред портрета или статуята. Три пъти се покланял, поставял в подножието цветя …

Read More »

Смиреният цар

Веднъж казали на един цар, че смиреният човек ще бъде възнаграден. Облякъл се царят във вехти дрехи, преместил се да живее от двореца в колиба и се кланял на всеки. Когато изяснил за себе си своите истински чувства, осъзнал, че много се гордее с това, което прави. Оказало се, че е станал много по-малко смирен, отколкото бил преди. И тогава …

Read More »

Съобразителният и глупавият ученик

Веднъж попитали Бодхидхарма: "Кого можем да наречем съобразителен ученик и кого – глупав ученик?" Бодхидхарма отговорил: "Съобразителният ученик не е привързан към думите на учителя, той използва своя собствен опит, за да намери истината. Глупавият ученик разчита на това, че до него постепенно ще достигне разбирането благодарение на думите на учителя. Учителят има два вида ученици. Едните слушат думите на …

Read More »

Трепетът на чувствителността

Зад прозорците се раздал зов. Един работник се провикнал: "Не ми пречи, зает съм!" Другият обещал да дойде, но забравил. Третият дошъл след работа, но мястото било вече празно. Четвъртият при звука на зова потръпнал и като прибрал инструментите, незабавно излязъл: "Тук съм!" Това се нарича трепет на чувствителността. Само този трепет, озарен от съзнанието на деня и нощта, води …

Read More »

Вездесъщият вечен дух

Като бил в Индия, Александър Македонски Веднъж видял съсухрен старец, който седял на един камък. Александър го заговорил и думите на стареца много му харесали. Той го поканил да дойде с него. – Не, тук ми е добре – отговорил старецът. – Аз съм владетелят на света – казал Александър, – ще ти дам всичко, което поискаш. Богатство, почести, всичко… …

Read More »

Възнаграждение

Един човек давал много злато за добри дела, но очаквал възнаграждение. Веднъж неговият учител му изпратил камък с бележка: "Приеми отплата, съкровище от далечна звезда." Човекът възнегодувал: "Вместо моето злато ми дадоха камък! Какво ме интересуват далечните звезди!" – и хвърлил огорчен камъкът в планински поток. Но дошъл учителят с думите: "Как намираш съкровището? В камъка беше скрит най-ценният елмаз, …

Read More »

Живот и смърт

Селянин и синът му орали заедно полето. Една змия ухапала юношата и той умрял. Бащата не обърнал внимание на смъртта на сина си и продължил да оре. Наблизо преминавал брамин и попитал: – Кой е този юноша? – Синът ми – отговорил селянинът. – Защо не го оплакваш тогава? Човек с раждането си вече прави първата крачка към смъртта. Скръбта …

Read More »

Синът на рибаря

Едно време имало един човек на име Мехмед рибаря. Тоя човек през деня ловял риба, а вечер я продавал и от това преживявал. Веднъж той заболял и като не се надявал да остане жив, рекъл на жена си: — Когато умра, не казвай на сина ми, че съм бил рибар. Както и да е, дните му се свършили и той …

Read More »