Tag Archives: Народна приказка

Лястовицата и врабчето

Лястовицата си направила гнездо на една греда под стряхата и си излюпила лястовички. Направило си гнездо под една керемидка и врабчето и си излюпило врабчета. Но години наред врабчето все го сполитало нещастие – котката издебвала малките врабченца и ги изяждала, или пък счупвала яйцата. Натъжено гледал врабецът как на близката слива лястовичката учи лястовичетата да хвърчат, да правят гнезда …

Read More »

Тепавичар и караконджули

Имало един тепавичар, който ходел от село на село и събирал шаячните платове, които жените тъчели на становете си. Един ден вързал платовете на бали, метнал ги на коня и тръгнал към тепавицата, за да ги тепа. Тя била много далече, докато иде, докато си свърши работата, докато тръгне, денят изминал. Вървял покрай реката, когато взело да се мръква. По …

Read More »

Шейх Фарид

Веднъж шейх фарид тръгнал към реката за утринно пречистване. Един търсещ го последвал и му казал: – Моля те, спри за минутка. Изглеждаш толкова изпълнен с божественото, а аз даже не изпитвам желание за това. Ти изглеждаш толкова безумен, че даже като те наблюдавам, усещам, че в това има нещо. Ти си толкова щастлив и блажен, а аз така страдам, …

Read More »

Бедност

Веднъж на един беден човек, който се жалвал на всички от своя кръст, от своята бедност, му се присънил сън, че е в просторна стая, в която имало различни по големина кръстове, всичките покрити с покривало. Таен глас прошепнал на бедняка: "Ти се жалваш от своя кръст, от своята бедност: избери си който и да е друг кръст." Беднякът започнал …

Read More »

Човешката мъдрост

Живял някога един селянин, който си мислел, че ако той правел времето, то щяло да е много по-добро. "Зърното ще узрява по-бързо – мислел си той, – в класовете ще има повече зърна." Бог чул мислите му и му казал: – Ако смяташ, че знаеш по-добре кога какво време е необходимо, управлявай го сам това лято. Селянинът много се зарадвал. …

Read More »

Доволен

Един владетел искал да намери доволен човек. След дълго търсене накрая намерили такъв. Той бил ням, глух и сляп.

Read More »

Главата и опашката на змията

Някога живяла една змия, чиято глава и опашка спорили през цялото време. Главата казала на опашката: "Аз трябва да бъда считана за главна!" Опашката отговорила: "Аз също съм достойна да бъда главна." Главата: "Аз имам уши, за да чувам, очи, за да гледам, уста, за да се храня, по Време на движение аз съм пред тялото – ето защо трябва …

Read More »

Бижутер

Един млад човек дошъл при Зун-н-Нун Мисри и казал, че суфите не са прави и още много неща.Египтянинът не казал нищо, свалил пръстена си и му го подал с думите:– Отнеси този пръстен на търговците на пазара и виж можеш ли да получиш за него жълтица.Никой на пазара не предложил повече от един сребърник за пръстена.– А сега – казал …

Read More »

Какъв цвят е хамелеонът

Двама души горещо спорили какъв цвят е хамелеонът.Единият казвал: "Хамелеонът на тази палма е червен." А другият възразявал: "Грешиш, не червен, син е." Чувстаики, че не могат да разрешат спора, те отишли при трети, който живеел под същата тази палма и бил наблюдавал всички изменения на цвета на хамелеона. "Не е ли вярно – попитал единият, – че хамелеонът, който …

Read More »

Колко е прекрасно

Лао Дзъ всеки ден ходел рано сутрин на разходка. Придружавал го съседът му, но той знаел, че Лао Дзъ е човеК на мълчанието. Така че в течение на много години той го съпровождал в сутрешните разходки, но никога нищо не казвал. Веднъж на гости му бил човек, който също поискал да отиде на разходка с Лао Дзъ. Съседът казал:"Не казвай …

Read More »