Tag Archives: Народна приказка

Двама дзен учители

Някога в Токио живели двама дзенучители. Учителят Унсе постъпвал винаги в съгласие с това, на което учил Бил строг към себе си, нямал никакви страсти и слабости. Танзан бил негова пълна противоположност. Той ядял, когато бил гладен, ако бил сънен, спял даже през деня и не се отказвал от саке, ако имал желание да пие. Веднъж Унсе отишъл при Танзан, …

Read More »

Андаки

Попитали Андаки: "Разбирането и добротата са част от суфисткия път. Защо е необходимо там да има нещо друго освен любов и красота, защо например там трябва да има знания и течението на времето? И такива неща като съмнения и забележки?" ..— Той отговорил: "За съзряването на прасковата са необходими слънце и вода. Вие не сте ли виждали какво става, когато …

Read More »

Брачно пиршество

Царството небесно е подобно на цар, вдигнал брачно пиршество за сина си. Изпратил той робите си да призоват призованите на пиршеството, не поискали да дойдат. Изпратил и други роби, като казал: "Кажете на призованите: "Ето, приготвил съм обед – моите телци и което е отгледано, е заклано – и всичко е готово. Елате на брачно пиршество." Но те, пренебрегвайки поканата, …

Read More »

Десет деви

Царството небесно е подобно на десет деви, които са взели светилниците и са излезли да посрещнат жениха си. Сред тях имало пет мъдри и пет неразумни. Неразумните, като взели светилниците, не налели масло в тях. Мъдрите заедно със светилниците си взели и масло. И тъй като женихът закъснял, те задрямали и всички заспали. В полунощ се разнесъл вик: "Ето, женихът …

Read More »

Дзен на просяка

Навремето Тусуи бил знаменит дзенучител. Той живял в няколко манастира и учил в различни провинции. В последния храм, където бил, се събрали толкова много негови поклонници, че Тусуи обявил намерението си да прекрати своите лекции. Той посъветвал всички да се разотидат, кой накъдето пожелае. След този случай никой не успял да попадне на следите му. След три години един от …

Read More »

Хитрият съсед

На един човек му изсъхнал чинарът и старият съсед му казал:– Сухият чинар е предвестник на беда!Човекът бързо отсякъл дървото, а старецът го помолил да му го да де за дърв а. Опечалил се чо векът и казал:– Ето какъв е моят съсед! Ама че е хитър! Значи на него са му трябвали дърва и затова ме подучи да отсекадървото!

Read More »

Източникът на нещастията

Когато Иляо от Шинаня срещнал владетеля на Лу, той изглеждал много уморен.– Защо имате такъв уморен вид? – попитал учителят от Шинаня.– Изучавах пътя на предишните царе и се готвех да продължа делото на предците си – отговорил владетелят на Лу. – Аз почитам духовете и оказвам уважение на достойните мъже. Аз правя всичко сам и нямам нито миг почивка, …

Read More »

Кое е по-ценно

Веднъж търговците тръгнали по работа. Случило се така, че по пътя една камила издъхнала. Сред товара, който носела тази камила, имало много скъпоценности, превъзходни килими от най-тънката вълна и разни други вещи.Веднага след като камилата издъхнала, й одрали кожата. Главният търговец заминал, като оставил двама помощници, на които казал: "Грижете се добре за камилската кожа, да не се намокри и …

Read More »

Кремък

Една нощ Настрадин Ходжа видял, че неговият съсед с лампа в ръка търси нещо на хълма зад дома им. Той излязъл на двора и го попитал:– Какво търсиш там толкова късно през нощта?– Жената ми загуби кремъка – отговорил съседът – и сега не мога да си запаля лулата.– Та ти държиш в ръцете си лампа – посочил му Настрадин. …

Read More »

Малкият дворец

Веднъж няколко знатни господа взели Настрадин Ходжа със себе си на разходка в една градина извън града. По средата на градината имало малък дворец. Всяка стена на двореца гледала към открито място. И тъй като на всяка стена имало по шест врати, общо в градината излизали двадесет и четири врати. Един от господата попитал Настрадин:– Как мислиш, в кой сезон …

Read More »